Topic: What's up (Read 480 times)

12-07-18 07:04 PM
RyannKim327
Jr. Member
  • Posts: 57
  • Thanked: 4
  • Reputation: 1
Hello mga ka :pd: may tanong ako

Paano matulog ang kuba?
Paki sagot n maayos base sa alam nyo.
Ano game