Topic: Pwede pasagot?  (Read 766 times)

10-01-18 02:43 AM
zharlzzz
Full Member
 • Posts: 4287
 • Thanked: 3637
 • Reputation: 21
May tanong ako.....

Kung Bible/Doctrine/Koran/etcetera Scholar ba ang isang nilalang at sabihin na nating kabisado lahat ang nilalaman kahit naka pikit o nakapiring pa. Assurance ba ito para makamit mo ang pangalawang buhay na walang hanggan ang kaligayahan o makapunta punta ikaw sa langit?????

Ano pala ang kakahinatnan ng mga illiterate at walang kamuwang muwang sa Biblia/Doktrina/Koran/etcetera. Automatic ba sa Impierno sila malalaglag o sa ibang dimensyon ng mga Aliens?????

Yunɡ mɡa non believers san pala destinasyon nila paɡ pumanaw sila?????

Ang Relihiyon ba ang talagang nakakapagligtas sa tao?????? O ang tao ba ang nagliligtas sa pinapaniwalaan nilang tamang landas at pangaral?????

Ano ba talaga ang tunay na sangkap sa kaligtasan?????

Pinatanong lang pala sakin ni Machete. Salamat sa sasagot.
« Last Edit: 10-01-18 03:07 AM by zharlzzz »

10-01-18 11:54 AM
jehejehe
Full Member
 • Posts: 4540
 • Thanked: 251
 • Reputation: 1
Reincarnation--

hehe,

10-20-18 09:07 PM
Zoidz
Sr. Member
 • Posts: 6445
 • Thanked: 242
 • Reputation: 1
Nasa sayo ang kaligtasan

Dasal
mabuting isip
at mabuting gawa yan ang mga sangkap sa kaligtasan.
« Last Edit: 10-20-18 09:08 PM by Zoidz »

10-27-18 10:21 PM
Ventus37
Sr. Member
 • Posts: 8418
 • Thanked: 123
 • Reputation: 0
sagot sa unang tanong . hindi :angel:
:newbie:10-29-18 11:11 AM
zharlzzz
Full Member
 • Posts: 4287
 • Thanked: 3637
 • Reputation: 21
Inaanyayahan naming sumagot ang mga taga

¶Iglesia Ni Batman
¶Saksi Ni Darna
¶Baptist Ni Superman
¶Katoliko Ni Joker
¶Dating Daan Ni Kingpin

@iba pang kulto, este iba pang alipores ni Szandor Lavey. ::) aytenkyo.

10-29-18 01:20 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
I will answer this based on the bible.
Since I am a christian, I will answer this the best as I can.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
May tanong ako.....

Kung Bible/Doctrine/Koran/etcetera Scholar ba ang isang nilalang at sabihin na nating kabisado lahat ang nilalaman kahit naka pikit o nakapiring pa. Assurance ba ito para makamit mo ang pangalawang buhay na walang hanggan ang kaligayahan o makapunta punta ikaw sa langit?????

Hindi po basehan ng isang tao ang pagiging scholar ng biblia para maunawaan ito. Even po ang mga translator ng biblia may mga mali din pong translation o salin. Ang bible po may pitong tatak ( Apoc 5:1 ) kaya mahirap maunawaan, hindi ito mauunawaan ng di po pinagkalooban.

Dan 12:10 Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at magpapakadalisay; nguni't ang masasama ay gagawa na may kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni't silang pantas ay mangakakaunawa.

Ang assurance po ng kaligtastasan. Ay nasa pananampalatayang may Gawa ( San 2:26), Pagasa at pagibig. Pero ang pinakadalika sa mga ito ay ang pagibig.

1Cor 13:13  Datapuwat ngayoy nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa at ang pagibig; ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig.

[line]

Quote
Ano pala ang kakahinatnan ng mga illiterate at walang kamuwang muwang sa Biblia/Doktrina/Koran/etcetera. Automatic ba sa Impierno sila malalaglag o sa ibang dimensyon ng mga Aliens?????

Mas malaki po ang tsansa nito sa kaligtasan kesa doon sa nakakaalam.

San 4:17 Sa nakakaalam nga ng pagagawa ng mabuti, at hindi ginagawa ito ay kasalanan sa kaniya.

Considering po na yong walang alam sa biblia ay ginagawa ang kautusang nasusulat sa kanilang puso.

Rom 2:14 (Sapagka't kung ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili;

[line]
Quote
Yunɡ mɡa non believers san pala destinasyon nila paɡ pumanaw sila?????

Yong mga non-believers na rebelde o masasama malamang nakakulong po yon sa kalaliman ng lupa. Efe 4:9,

Pero yong mabubuti babalik sa Dios. Ecle 12:7

[line]
Quote
Ang Relihiyon ba ang talagang nakakapagligtas sa tao?????? O ang tao ba ang nagliligtas sa pinapaniwalaan nilang tamang landas at pangaral?????

Ang relihiyon po nagtuturo kung paaano ka maliligtas. Sa loob po ng iglesia ng Dios o ng relihiyon itinututuro ang mga hiwaga ng kalaliman ng Dios. Mga aral at sa ikaliligtas ng bawat sumasampapataya.

Luc 8:10 At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang mangakaunawa.

[line]
Quote
Ano ba talaga ang tunay na sangkap sa kaligtasan?????

Marami po ang sangkap ng kaligtasan.

Ang Dios po ang may ibig na lahat ng mga tao ay mangaligtas at makaalam ng kaligtasan. 1Tim 2:4

Pero ang sangkap na iyon nauuwi sa 3.
Pananampalataya, Pagasa at ang iag ibig.


Halimbawa.

Sumampalataya ka na, at next noon ay magkakaroon ka ng pagasa. At bunga ng pananampalataya ay gagawa ka ng may pagibig.

Pero overall pinakadakila sa mga ito ay kung mag pagibig ka.

1Cor 13:4-8   Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo.. patuloy..

[line]
Quote
Pinatanong lang pala sakin ni Machete. Salamat sa sasagot.


Salamat...
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

10-29-18 03:50 PM
REDTAN
Full Member
 • Posts: 867
 • Thanked: 287
 • Reputation: 2
...Try nyo gumawa ng mabuti at magdasal araw2x at magpasalamat sa mga blessing na nattanggap nyo kung pwedi sikapin nyong iwasan ang magkasala sa isip

tried and tested andyan palagi ang panginoon ang dami kung pagsubok na nalagpasan ni minsan lang akong nagbabasa ng bibleya o nag sisimba.

try nyo10-29-18 06:27 PM
mckinly
Jr. Member
 • Posts: 190
 • Thanked: 15
 • Reputation: 0
Maybe scholar nga sila pero no one can assure you so if i were you atleast find or choose someone who can guide you where you exactly belong and feel the presence and love of true living god.
« Last Edit: 10-29-18 06:30 PM by mckinly »

10-29-18 07:33 PM
emnzta
Full Member
 • Posts: 2540
 • Thanked: 294
 • Reputation: 0
Sa totoo lang no one knows if kapag ang tao namatay ay san sya mapupunta pwede rin na kapag patay o nawala na ay wala na talaga kumbaga one life lang tayo wala ng sunod.


just call my name and i'll be there for you..... ;)

10-29-18 08:39 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
May tanong ako.....

Kung Bible/Doctrine/Koran/etcetera Scholar ba ang isang nilalang at sabihin na nating kabisado lahat ang nilalaman kahit naka pikit o nakapiring pa. Assurance ba ito para makamit mo ang pangalawang buhay na walang hanggan ang kaligayahan o makapunta punta ikaw sa langit?????

Ang tinatawag na kabesote hindi mo matatawag na matalino kasi nga kabisote lang sya.
Pero yung nagpapagal at nagtitiis makatupad sa mga utos masasabi mong matalino kasi alam nya na pag may utos may bawal at kung hindi mo nilalabag yung bawal walang kang pagkakasala.

1 Juan 5:3 MBB05
sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos


1 Juan 2
 4 Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya;
5 Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya:
6 Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya.

Mateo 24:13 TLAB
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ano pala ang kakahinatnan ng mga illiterate at walang kamuwang muwang sa Biblia/Doktrina/Koran/etcetera. Automatic ba sa Impierno sila malalaglag o sa ibang dimensyon ng mga Aliens?????

Yunɡ mɡa non believers san pala destinasyon nila paɡ pumanaw sila?????

1 CORINTO 5:13
13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ang Relihiyon ba ang talagang nakakapagligtas sa tao?????? O ang tao ba ang nagliligtas sa pinapaniwalaan nilang tamang landas at pangaral?????

Hindi po relihiyon kundi relasyon.

JUAN 14:6
6 Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ano ba talaga ang tunay na sangkap sa kaligtasan?????

Pananampalatayang may kaakibat na gawa.

Santiago 2:17-22 MBB05
Gayundin naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, “May pananampalataya ka at may gawa naman ako.” Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti iyan! Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin, at nanginginig pa. Isa kang hangal! Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa, nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Pinatanong lang pala sakin ni Machete. Salamat sa sasagot.


10-30-18 12:10 PM
mckinly
Jr. Member
 • Posts: 190
 • Thanked: 15
 • Reputation: 0
Sa ngayon kasi walang makakasagot nyan.its like you need a never research until youll satisfy of what you found out. Parang earth wala pang siyang totoong whole picture dahil sa sobrang lawak ng pagka flat nya.

11-17-18 07:44 PM
tjc0ol
PinoyDen Adik
 • Posts: 77323
 • Thanked: 1316
 • Reputation: 2
Been to many denominations/religion & I don't rely to it anymore.

Just believe in something/someone that exist whether you worship him daily or not, it's not also "what you do" will save you i.e.  Just like the other guy crucified besides Jesus.


Just live the life to its fullest. :)

In the end or now we will be with The Creator no matter what because He is Love. And Love is broad and cannot be contained to a certain area.this also makes sense:
[You are not allowed to view links. Register or Login]
« Last Edit: 11-17-18 07:45 PM by tjc0ol »


12-19-18 11:01 AM
REDTAN
Full Member
 • Posts: 867
 • Thanked: 287
 • Reputation: 2
[You are not allowed to view links. Register or Login]
May tanong ako.....

Kung Bible/Doctrine/Koran/etcetera Scholar ba ang isang nilalang at sabihin na nating kabisado lahat ang nilalaman kahit naka pikit o nakapiring pa. Assurance ba ito para makamit mo ang pangalawang buhay na walang hanggan ang kaligayahan o makapunta punta ikaw sa langit?????

Ano pala ang kakahinatnan ng mga illiterate at walang kamuwang muwang sa Biblia/Doktrina/Koran/etcetera. Automatic ba sa Impierno sila malalaglag o sa ibang dimensyon ng mga Aliens?????

Yunɡ mɡa non believers san pala destinasyon nila paɡ pumanaw sila?????

Ang Relihiyon ba ang talagang nakakapagligtas sa tao?????? O ang tao ba ang nagliligtas sa pinapaniwalaan nilang tamang landas at pangaral?????

Ano ba talaga ang tunay na sangkap sa kaligtasan?????

Pinatanong lang pala sakin ni Machete. Salamat sa sasagot.

...Ipaubaya mo sa dyos manalig ka sa kanya tried and tested.