Topic: bakit ginawang negosyo ang relihiyon ng katoliko? (Read 2733 times)

10-01-18 09:51 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
So, mean to say para sa pari lang yung bayad at walang konek sa ikaliligtas ng namatay parang pakitang tao lang. kasi ano pa ang wawa ng babayaran mo panalangin kung wala naman itong maitutulong bagkos gastos lang ng namatayan.
nasa tao lang yan kung gusto nila ng ganon
Ang dapat mong babatikusin ay kung may doctrina ang katoliko na nagsasabi na kapag espesyal na dasal ay tyak na maliligtas ok???
Kuha mo ba?

10-01-18 11:55 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
nasa tao lang yan kung gusto nila ng ganon
Ang dapat mong babatikusin ay kung may doctrina ang katoliko na nagsasabi na kapag espesyal na dasal ay tyak na maliligtas ok???
Kuha mo ba?

Hala! wala pala sa aral katoliko ang ganun e, ba't ipinagdadasal pa ang mga namatay ano yun para lang makakuha ng pera? kaawa-awa naman pala yung mga kaanib nyo niloloko ng harapan.

Aba! ginoong maria!
santisima!

Wala pala sa doktrina nila na maliligtas yung ipinagdadasal na namatay na may bayad. patay tayo dyan! namatayan na niloloko pa!
« Last Edit: 10-02-18 02:37 PM by cycle19 »

10-02-18 05:32 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Hala! wala pala sa aral katoliko ang ganun e, ba't ipinagdadasal pa ang mga namatay ano yun para lang makakuha ng pera? kaawa-awa naman pala yung mga kaanib nyo niloloko ng harapan.

Aba! ginoong maria!
santisima!

Wala pala sa doktrina nila na maliligtas yung ipinagdadasal na namatay na may bayad. patay tayo dyan! namatayan na niloloko pa!
Kung tanga ka hindi mo makuha ang ibig kong sabihin
Diba piang iiyak mo kung bakit may espesyal??  Sinagot kita espesyal man or hindi nasa Dios pa din ang hatol

10-02-18 06:41 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Kung tanga ka hindi mo makuha ang ibig kong sabihin
Diba piang iiyak mo kung bakit may espesyal??  Sinagot kita espesyal man or hindi nasa Dios pa din ang hatol

Mukhang ikaw ang tanga o nagtatanga-tangahan. Malinaw yung punto ng tanong para saan yung pagdadasal sa mga patay na may bayad na ordinary at may special pa?
Para saan yung dasal sa mga namatay nyong kasapi?
Bakit ipinagdadasal yung mga namatay nyo kasapi nyo na binabayaran pa ng may ordinary at special.
Tanong ko na rin kung may promo ba?


10-03-18 07:05 AM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Mukhang ikaw ang tanga o nagtatanga-tangahan. Malinaw yung punto ng tanong para saan yung pagdadasal sa mga patay na may bayad na ordinary at may special pa?
Para saan yung dasal sa mga namatay nyong kasapi?
Bakit ipinagdadasal yung mga namatay nyo kasapi nyo na binabayaran pa ng may ordinary at special.
Tanong ko na rin kung may promo ba?
Bagay bga sayo ang username mo na cycle at hindi na kita sasagotin dahil hindi mo rin tatangapin dahil may sarili kang paniniwala at playing safe

10-03-18 07:29 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Bagay bga sayo ang username mo na cycle at hindi na kita sasagotin dahil hindi mo rin tatangapin dahil may sarili kang paniniwala at playing safe

Kung hindi sa kaligtasan ang pagdadasal sa mga kaanib nyong namatay e, para saan ang pagdadasal sa mga ito? di ba malinaw na walang sagot.
kaya nga ang sabi ko niloloko lang pala ng mga padasal na iyan ang inyong mga kaanib kasi para sa wala lang naman pala yung may ordinary at special na bayad sa pagdadasal na iyon. tapos sasabihin mo hindi ko maunawaan e, wala ka nga maipaliwanag para saan. :tawanan:


Saka may promo ba minsan or meron bang package na?
« Last Edit: 10-04-18 01:18 AM by cycle19 »

10-06-18 06:41 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Kung hindi sa kaligtasan ang pagdadasal sa mga kaanib nyong namatay e, para saan ang pagdadasal sa mga ito? di ba malinaw na walang sagot.
kaya nga ang sabi ko niloloko lang pala ng mga padasal na iyan ang inyong mga kaanib kasi para sa wala lang naman pala yung may ordinary at special na bayad sa pagdadasal na iyon. tapos sasabihin mo hindi ko maunawaan e, wala ka nga maipaliwanag para saan. :tawanan:


Saka may promo ba minsan or meron bang package na?
Sinagot na kita na kahit espesyal man or hindi ay parehas lang
Kaya may tinatawag na espesyal kasi karamihan sa mayayaman gusto nila masolo ang oras ng pari at ang boung misa pero hindi nangangahulogan na lamang na sila at sure na ang kaligtasan kasi nasa Dios pa din ang pasya
Bakit ikaw mr ikot lahat ba ng dasal mo ay sure ball na dinidinig ng Dios?

10-07-18 12:21 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Sinagot na kita na kahit espesyal man or hindi ay parehas lang
Kaya may tinatawag na espesyal kasi karamihan sa mayayaman gusto nila masolo ang oras ng pari at ang boung misa pero hindi nangangahulogan na lamang na sila at sure na ang kaligtasan kasi nasa Dios pa din ang pasya
Bakit ikaw mr ikot lahat ba ng dasal mo ay sure ball na dinidinig ng Dios?

Di kung ganoon malinaw na panloloko lang ang padasal na iyon kasi wala naman talaga namatay na maililigtas ng dasal ninonam.

kasi ang isang patay ayon sa kasulatan e...

"Sapagka't ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa alabok: ang aming katawan ay nadidikit sa lupa."
(Psalms 44:25)

"Sapagka't nalalaman ng mga buhay, na sila'y mangamamatay: nguni't hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan; sapagka't ang alaala sa kanila ay nakalimutan.
Maging ang kanilang pagibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon; na wala man silang anomang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.'
(Ecclesiastes 9:5-6)Awit 146:4
"Hininga niya ay
pumapanaw, siya'y
nanunumbalik sa kaniyang
pagkalupa; Sa araw ding yaon
ay mawawala ang kaniyang
pag-iisip ."

At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;
(Hebrews 9:27)10-07-18 01:00 PM
Ejhaydejesus
Full Member
 • Posts: 664
 • Thanked: 32
 • Reputation: 0
Ejhay_1322@yahoo.com

10-07-18 03:29 PM
regublo94
Full Member
 • Posts: 1092
 • Thanked: 51
 • Reputation: 1

10-07-18 07:13 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
more more more mag talo pa kayo"Datapuwa't nagsitindig ang ilan sa nangasa sinagoga, na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino, at ng mga Cireneo, at ng mga Alejandrino, at ng mga taga Cilicia, at taga Asia, na nangakipagtalo kay Esteban."
(Acts 6:9)


"Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon: at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greco-Judio; datapuwa't pinagpipilitan nilang siya'y mapatay." (Acts 9:29)

"At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila, ay ipinasiya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe, at ang ilan sa kanila, ay magsiahon sa Jerusalem, sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito." (Acts 15:2)

"At nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kaniya ang mga sa pagtutuli, 3Na nagsisipagsabi, Nakisalamuha ka sa mga taong hindi tuli, at kumain kang kasalo nila. 4Datapuwa't si Pedro ay nagpasimula, at ang kadahilanan ay isinaysay sa kanilang sunodsunod na sinasabi," (Act 11:2-3)

"May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit." (Marcos 8:11)

"At ilan naman sa mga pilosopong Epicureo at Estoico ay nakipagtalo sa kaniya. At sinabi ng ilan, Anong ibig sabihin ng masalitang ito? binagabag ang mga iba, Parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang dios: sapagka't ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli." (Act 17:18)

"Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga Pinalaya, na binubuo ng mga Judiong taga-Cirene, Alejandria, Cilicia, at Asia.
10 Ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. " (Act 6:9-10)

"Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, nguni't sa kaamuan at takot:" (1 Peter 3:15)


"[size=8]Tunay na ipinangangaral ng iba si Cristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo[/size]; at ng mga iba naman sa mabuting kalooban:" (Filipos 1:15)

10-29-18 06:07 PM
mckinly
Jr. Member
 • Posts: 190
 • Thanked: 15
 • Reputation: 0
Di negosyo yun kasi from the word of god itself di ka basta basta mabubuhay you need a literal food and material to spread the undeniable love of god. Parang FE undeniable

10-30-18 07:59 AM
malupitako
Full Member
 • Posts: 1371
 • Thanked: 112
 • Reputation: 0
INC pala to se kolokoy cycle kaya pala may tama sa utak

10-30-18 08:14 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
INC pala to se kolokoy cycle kaya pala may tama sa utak

Mukhang ikaw ang may tama sa utak kasi nagkokomento ka ng wala kang alam sa sinasabi mo.

[You are not allowed to view links. Register or Login]

Ang may tama sa utak e, yung nagsasalita ng bagay na wala syang alam.

:rofl:

10-31-18 08:52 AM
malupitako
Full Member
 • Posts: 1371
 • Thanked: 112
 • Reputation: 0
Haha meron ako alam kunti lang 😁😁😁

10-31-18 09:10 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
kahit nuong mga saserdote levitas. kaya may ikapu kasi para mabigyan ng kabuhayan ang angkan ni levi. kasi ito ay mahirap.

pero sa panahon ngayon ay nasamantala.

katoliko ba? mas malala ibang religion. may ikapu. mayaman na mga pastor at ministro.

kaya yung isang samahan dyan. maraming pera, nakapagtayo na ng arena

11-22-18 12:56 PM
sunstriker
Full Member
 • Posts: 1319
 • Thanked: 84
 • Reputation: 0
may libreng kasal at libreng binyag... at magagastusin po ang simbahan o babayaran gaya ng kuryente at kandila etc. at may pinapaaral sila buong mundo yun at may tinulungan sila boung mundo po. relihiyon nyo ba ganoon?

12-19-18 03:25 PM
REDTAN
Full Member
 • Posts: 867
 • Thanked: 287
 • Reputation: 2
...Ano bang reliheyon ngayon na libre lahat

lilipat ako

12-20-18 01:29 PM
sunstriker
Full Member
 • Posts: 1319
 • Thanked: 84
 • Reputation: 0
yung nagrereklamo yun din naman ang hnd nagsisimba. ilang beses pa nagpapakasal? at ilang beses ba nagpapabinyag at malulugi ka sa bayaran? at may free namang binyag at kasal nasa kanila na yun kung gusto nila ng may bayad.

12-28-18 02:43 AM
ruistar
Jr. Member
 • Posts: 127
 • Thanked: 9
 • Reputation: 0
Religious dogma. Lahat hahamakin mapatanuyan lang kung sino sa kanila ang tama at mali. Dahil dito, nag aaway away tapos ayaw pa aminin sa sarili na nag aaway talaga sila para sa pinaniniwalaaan nilang tama at mali sa isat isa. I believe in God but I dont believe in church and its religion. My God has no name if you asked me. Sino ako para alamin ang banal niyang pangalan? Ang nagpatotoo lang na siyay nag eexist dahil siya mismo ang nagbigay buhay sa lahat...tao, hayop, halaman at boung kalawakan. Nakakalungkot dahil nagkabuklod buklod kayo dahil lang sa ibat ibang paniniwala sa iisang Diyos.
"The crudeness of reality would make the world unbearable."