Topic: [Pag-usapan] Tanong mo, sagot nila.  (Read 6209 times)

10-02-18 06:53 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Hindi mo alam ang sagot, Ulan? akala ko ba kilala nyo si Cristo?

Ulitin ko yung tanong.

Maliban sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan ano pa isang dahilan bakit sya...

Ipinaghanda ng Ama ng isang katawan?

Bakit nagkatawang-tao si Cristo?

Bakit sya nagpapako sa krus?

Ano ang dahilan ng lahat ng iyan kung tunay na nakikilala nyo si Cristo?

O, baka naman ibang cristo talaga yung kilala nyo. :tawanan:

10-03-18 04:00 AM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0

Quote
Nakahilig daw kasi sa masama ang sanlibutan kaya kinatigan si manalo sa pangre-rape sa mga babae.

weeh di nga o wala ka lng maipuntos sa doktrina ng Iglesia Ni Cristo ??

Kumpara mo ba naman sa Iglesia sa Bulacan pag hindi ka pinulot sa kankungan :P

natiwalag nga yan sila kasi katulad mong nakahilig sa masama

katunayang paratang nyo lang yan.. si rosita ay nagbalik loob sa amin sa Iglesia NI Cristo nangyari yung ng muling maliwanagan at muling maintindihan na nasa Iglesia Ni Cristo ang kaligtasan at wala sa Iglesia sa Bulacan :tawanan:

ni isang talata daw sa Biblia wala ka daw mailatag ng Iglesia sa Bulacan :tawanan:

tinatanong ka raw kung saan mo napanaginipan yan wla ka raw maisagot :tawanan:

mantakin mo raw na miski panaginip na lang wala ka maisagot ..

talata pa kaya sa Biblia?? :chair:


matagal ka na daw tinatanong don sa post mo

kaya ako po eh ang Diyos ko eh tatlo

wala daw maisagot miski talata daw sa biblia

miski panaginip daw wala :tawanan:

ang sagot mo daw ay tanong din ....

Quote
Ulitin ko yung tanong.

Maliban sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan ano pa isang dahilan bakit sya...

Ipinaghanda ng Ama ng isang katawan?

Bakit nagkatawang-tao si Cristo?

Bakit sya nagpapako sa krus?

Ano ang dahilan ng lahat ng iyan kung tunay na nakikilala nyo si Cristo?

O, baka naman ibang cristo talaga yung kilala nyo.

:tawanan:


Quote
Interpretasyon nyo lang yan walang sinabi o isinaad na lahat ay pinatay, lahat tumalikod at lalong wala kayo mababasang...

alin ito? o salungat lng sa tinitndigan mo?

gawa 20:29
Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

yung kawan ba dyan eh yung Iglesi sa Bulacan ha  Ikot yan ba yung iglesiang itinataga ni Cristo sinasabi mong maliligtas din?

taka ko sayo pano ka napaikot ng puno mo eh mukha namang walang niyan sa Biblia ha ikot??
kung wala niyan sa Biblia bakit pumayag kang paikutin ng puno mo .. tapos inaydoling mo pa si elyang eh mabubulid din yun sa Impyerno hindi ka  manlng nagisip :chair"

ang alam kong assuming eh hindi naman Iglesia NI Cristo  pero Ligtas din daw sya

mat.7:21-23

21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

22 Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?

23 At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.

sabi ni cristo hindi ka raw niya kilala tampalasan  ka pa nga daw eh oh   bakit? kasi hindi mo raw ginagawa ang kalooban ng Ama. kaya tampalasan ka daw :p

efe. 1:9

Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban, ayon sa kaniyang minagaling na ipinasiya niya sa kaniya rin.

ito raw ang hindi sa inyo ipnakilala .. yung mahiwagang kalooban ng Ama..

bakit kasi nga hindi kayo Iglesia Ni Cristo .. yang mahiwagang kalooban na yan ng Ama ay hindi nyo raw maiiintidihan miski may magturo senyo kasi wala sa karapatan..

roma 10:15

At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo? gaya nga ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti!

Quote
At kayo'y papatayin.
Pareho bayan ng kahulugan ng...

Kayong lahat ay papatayin.
SOS! walang habol tabla, kapalmuks meron yung taong assuming.
Ang assuming person ay yung taong makapal ang mukha inshort kapalmukz. Yan yung mga taong mahilig magbuhat ng bangko. Ay! Sori! Napatamaan ba kita?

sos!! ang nakalagay ba ay hindi patatawarin ang Iba sa kawan o ang iba sa Iglesia Ni Cristo???

habol tabla nga di ba??

Quote
2 CORINTO 11:14
14At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.

buti pa nga sayo si sanatas nginig pa pero pareho lng kayong mabubulid sa Impyerno mag -ama kayo eh :tawanan"

Quote
Katanga naman o!


JUAN 10
16Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin, at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol.

Nakuha mo ba ulan?
Bakit pinapasok pa?

Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol.

Ganya ba ang nagsasabing kilala si Cristo hindi alam yung plano

alam ko kaya :P  kaya nga nagkaron ng Iglesia Ni Cristo sa mga huling araw na ito eh tatlong pulotong  kasi nga yung IGlesia Ni Cristo

yung unang dalawa eh lahing Judio at lahing gentil na natawag sa Iglesia Ni Cristo at yung pangatlo nangasa malayo kami na yun na iglesia Ni Cristo na muling bumangon dito sa Pilipinas at ito na ang huling gawain ng Diyos..

wala ng kasunod ikot wala ng Iglesia sa Bulacan :tawanan:

ang kasunod na ng gawaing ito ay pag-aani na o araw na ng paghuhukom

alam mo ba yan? kung hindi ilalatag ko sayo malay mo padoktrina ka na sa amin :tawanan:

10-03-18 07:20 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Hindi mo alam ang sagot, Ulan? akala ko ba kilala nyo si Cristo?

Ulitin ko yung tanong.

Maliban sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan ano pa isang dahilan bakit sya...

Ipinaghanda ng Ama ng isang katawan?

Bakit nagkatawang-tao si Cristo?

Bakit sya nagpapako sa krus?

Ano ang dahilan ng lahat ng iyan kung tunay na nakikilala nyo si Cristo?

O, baka naman ibang cristo talaga yung kilala nyo. :tawanan:


:tawanan: Hindi masagot ni Ulan ang simpleng tanong naito.


10-03-18 09:21 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Sagutin mo daw muna to oh.. tagal ng tanong daw nyan iniiwanan mo daw...


IGLESIA SA BULACAN


tinatanong ka raw kung saan mo napanaginipan yan wla ka raw maisagot

mantakin mo raw na miski panaginip na lang wala ka maisagot ..

talata pa kaya sa Biblia??


matagal ka na daw tinatanong don sa post mo

kaya ako po eh ang Diyos ko eh tatlo

wala daw maisagot miski talata daw sa biblia

miski panaginip daw wala  :tawanan: :no:
« Last Edit: 10-03-18 09:21 PM by rhaine_24 »

10-04-18 01:12 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Sagutin mo daw muna to oh.. tagal ng tanong daw nyan iniiwanan mo daw...


IGLESIA SA BULACAN


tinatanong ka raw kung saan mo napanaginipan yan wla ka raw maisagot

mantakin mo raw na miski panaginip na lang wala ka maisagot ..

talata pa kaya sa Biblia??


matagal ka na daw tinatanong don sa post mo

kaya ako po eh ang Diyos ko eh tatlo

wala daw maisagot miski talata daw sa biblia

miski panaginip daw wala  :tawanan: :no:

Nasagot na yan, Ulan.

ito yung mga iglesia nasusulat sa biblia.

2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.
1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Kaya mas tama na ang tawag sa iglesia ay...

Iglesia ng Dios kay CristoHesus sa...

malolos
bataan
bohol
negros

Kasi isinugo ang Panginoong Hesus sa nais ng Ama.

kaya mas tama katawagan ay " IGLESIA NG DIOS KAY CRISTOHESUS.


Ngayon sumagot ka sa tanong ko pero malamang tatakbo ka na naman kasi malinaw pa sa sikat ng araw na hindi mo alam ang sagot sa tanong ko kaya maisip ka nauli ng palusot para maiwasan yung tanong ko. [size=8] :tawanan: :rofl: [/size]


[size=8] Takbo Ulan!!![/size]
« Last Edit: 10-04-18 01:14 AM by cycle19 »

10-04-18 12:33 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
:tawanan: dami ko tawa :tawanan:


Asan po pala dyan ang pangalan ng samahan nyo na ang sabi nyo IGLESIA SA BULACAN??

O baka po yung sa apalit po :tawanan:

:tawanan: nanaginip ng gising para kang praning.. :tawanan:

ASAN NA YUNG TALATA MO IGLESIA SA BULACAN?  :chair:

 [size=8]BWENO WALA PONG TALATA ANO PO?[/size] :nono:

Iwanan na natin yan :tawanan:Eto pa daw po oh tagal na daw pong tanong na to po oh

 [size=8]KAYA PO AKO ANG DIYOS KO EH TATLO[/size] :chair:

Palpak daw po turo sayo ni elyang :tawanan:
« Last Edit: 10-04-18 04:28 PM by rhaine_24 »

10-04-18 06:16 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:tawanan: dami ko tawa :tawanan:


Asan po pala dyan ang pangalan ng samahan nyo na ang sabi nyo IGLESIA SA BULACAN??

O baka po yung sa apalit po :tawanan:

:tawanan: nanaginip ng gising para kang praning.. :tawanan:

ASAN NA YUNG TALATA MO IGLESIA SA BULACAN?  :chair:

 [size=8]BWENO WALA PONG TALATA ANO PO?[/size] :nono:

Iwanan na natin yan :tawanan:Eto pa daw po oh tagal na daw pong tanong na to po oh

 [size=8]KAYA PO AKO ANG DIYOS KO EH TATLO[/size] :chair:

Palpak daw po turo sayo ni elyang :tawanan:

O, sige mali na yung sagot ko para malaman na natin kung alam yung sagot sa tanong ko. paki sagot na wag puro takbo. :tawanan:

Yan a kunwari aaminin ko na namali yung sagot ko at wala kuno akong talatang maibigay tungkol dyan sa iglesiang tinutukoy mo. ok na!? O, your turn na sagutin mo na yung tanong ko.

Ulitin ko yung tanong.
Maliban sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan ano pa isang dahilan bakit sya...
Ipinaghanda ng Ama ng isang katawan?
Bakit nagkatawang-tao si Cristo?
Bakit sya nagpapako sa krus?
Ano ang dahilan ng lahat ng iyan kung tunay na nakikilala nyo si Cristo?


Malamang mga ka :pd: tatakbo na naman to.
« Last Edit: 10-04-18 06:21 PM by cycle19 »

10-04-18 09:19 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
O, sige mali na yung sagot ko para malaman na natin kung alam yung sagot sa tanong ko. paki sagot na wag puro takbo. :tawanan:

Yan a kunwari aaminin ko na namali yung sagot ko at wala kuno akong talatang maibigay tungkol dyan sa iglesiang tinutukoy mo. ok na!? O, your turn na sagutin mo na yung tanong ko.

Ulitin ko yung tanong.
Maliban sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan ano pa isang dahilan bakit sya...
Ipinaghanda ng Ama ng isang katawan?
Bakit nagkatawang-tao si Cristo?
Bakit sya nagpapako sa krus?
Ano ang dahilan ng lahat ng iyan kung tunay na nakikilala nyo si Cristo?


Malamang mga ka :pd: tatakbo na naman to.

:tawanan: lakas ng tawa ko talaga aba :tawanan:

Kunwari ka pa ha ANG SABIHIN MO TALAGANG WALA KANG MAPALILITAW NA TALATA NA NAGSASABING IGLESIA SA BULACAN BWA :tawanan:

Magpakunwari ka na ring kahiya hiya ka sa debate nating ito.

Padeny deny ka pa na hindi ka myembro ni elyang. :chair: pero sa mga post mo eh siyang siya ka nga

Binira mo pa abuluyan samin eh hindi mo man lang nakita si elyang sa pangagantso nya senyo?

"Mga kapatid.. help me to ease my burden" anak ng pitong kuba :tawanan: isang milyon kay ka ano. Isang milyon kay ka ano. Oh magkano na? ha?? Lahat ng banat mo sakin bumalik na lahat sayo :tawanan:

Oh eh di wala din talata na nagsasabing KAYA AKO PO EH ANG DIYOS KO PO EH TATLO?? nya :tawanan: :nono:

Cgue na nga wala na kung wala nya :haha:

Saka tumakbo na ba ako nyan eh nagpopost pa nga ako eh oh :tawanan:
« Last Edit: 10-04-18 09:31 PM by rhaine_24 »

10-05-18 02:45 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:tawanan: lakas ng tawa ko talaga aba :tawanan:

Kunwari ka pa ha ANG SABIHIN MO TALAGANG WALA KANG MAPALILITAW NA TALATA NA NAGSASABING IGLESIA SA BULACAN BWA :tawanan:

Magpakunwari ka na ring kahiya hiya ka sa debate nating ito.

Padeny deny ka pa na hindi ka myembro ni elyang. :chair: pero sa mga post mo eh siyang siya ka nga

Binira mo pa abuluyan samin eh hindi mo man lang nakita si elyang sa pangagantso nya senyo?

"Mga kapatid.. help me to ease my burden" anak ng pitong kuba :tawanan: isang milyon kay ka ano. Isang milyon kay ka ano. Oh magkano na? ha?? Lahat ng banat mo sakin bumalik na lahat sayo :tawanan:

Oh eh di wala din talata na nagsasabing KAYA AKO PO EH ANG DIYOS KO PO EH TATLO?? nya :tawanan: :nono:

Cgue na nga wala na kung wala nya :haha:

Saka tumakbo na ba ako nyan eh nagpopost pa nga ako eh oh :tawanan:


Ayaw talaga sumagot malinaw na walang alam ang isang ito tungkol sa Panginoong Hesus.


Ipakikita ko na lang katangahan umunawa ng mga inc.

:read:


2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.
1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:
1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;
1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.
1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Mangmang na kampon ni manalo. May manakasulat bang manalo sa biblia?
wala! so, kung gagamitin ko yang unawang meron ang mga inc malinaw na bulaan yang sugo nyo o, kita mo na katangahan ng unawa nyo?

kasi nga wala pa noon yung samahan o yung lugar na..

malolos
bataan
bohol
negros

kaya yung katangahan mo bumalik tuloy sa puno mo wala naman manalo nakasulat sa biblia pinaniniwalaan nyo yung mangmang naiyon.

Nakakaawa ka ulan nagpapakilalang alagad daw sila ni Cristo pero hindi alam ang dahilan bukit nagkatawang-tao, napako sa krus at ipinaghanda ng katawan ng Dios Ama. :rofl:

Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
Posted by : rhaine_24 on 10-04-18 09:19 PM

lakas ng tawa ko talaga aba
Kunwari ka pa ha ANG SABIHIN MO TALAGANG WALA KANG MAPALILITAW NA TALATA NA NAGSASABING IGLESIA SA BULACAN BWA
Di ba para ipinakanulo mo si manalo di rin naman nasusulat pangalan ng mangmang nayon sa kasulatan di ba?
Paano kayong naniwalang sugo yun e, hindi naman nasusulat na pangalang manalo sa biblia baka sa aklat ni lucifer sya nasusulat.
:tawanan: sayo galing paniniwalang ganyan!!! :chair:

Saka hindi ako kasapi kay ely kahit tanong mo sa bestFriend kong si Pusero.


[size=8] TAKBO ULAN, TAKBO!!![/size]


« Last Edit: 10-05-18 03:07 PM by cycle19 »

10-05-18 09:17 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
author=cycle19 link=topic=396599.msg11172381#msg11172381 date=1538721940]

2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.
1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:
1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;
1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.
1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Aba ano?? ASAN BA NGA DAW DYAN YUNG IGLESIA SA BULACAN.

Kunwari ka pa ha ANG SABIHIN MO TALAGANG WALA KANG MAPALILITAW NA TALATA NA NAGSASABING IGLESIA SA BULACAN BWA :tawanan:

Quote
Paano kayong naniwalang sugo yun e, hindi naman nasusulat na pangalang manalo sa biblia baka sa aklat ni lucifer sya nasusulat.

alam mo na bang ang kapatid na Felix Manalo ang katuparan ng mga hula sa biblia na magiging kasangkapan upang muling bumangon ang Iglesia Ni Cristo na lumitaw dito sa pilipinas.

may mga patotoo ng hula ikot na tumutukoy sa pagiging sugo ng kapatid na Felix Manalo at yun ay sinasampalatayanan na bilang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo.

eh yung Iglesia sa bulacan mo aber??  :P ni sa panaginip eh wala ka mailatag talata pa kaya sa biblia.

may ipinost ka na talata pulos sa ADD naman yun ah.. :chair: pati ba naman ako eh paiikutin mo :chair: :nono:

 tapos sasabihin mo ...
Quote
Saka hindi ako kasapi kay ely kahit tanong mo sa bestFriend kong si Pusero.

wapakels ko yan ang post mo eh oh magsama kayo ng amo mong jo.... :tawanan: pakikumusta mo ko kay uly :haha:

Quote
Mangmang na kampon ni manalo. May manakasulat bang manalo sa biblia?
wala! so, kung gagamitin ko yang unawang meron ang mga inc malinaw na bulaan yang sugo nyo o, kita mo na katangahan ng unawa nyo?

ang meron eh hula patungkol sa pagkakasugo ng Diyos kay Kapatid na Felix Manalo.. :P eh ikaw yung iglesia sa bulacan mo?? ni Panaginip eh wala pano ka napaikot nyan ng mangmang ka sabi mo..

Quote
2 PEDRO 1:19
19At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula; na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso

hayss kunwari pa more ikot :chair:

Quote
Nakakaawa ka ulan nagpapakilalang alagad daw sila ni Cristo pero hindi alam ang dahilan bukit nagkatawang-tao, napako sa krus at ipinaghanda ng katawan ng Dios Ama. :rofl:

alagad ako ni Cristo :P at hindi pupwedeng ikaw reject ka daw kasi hindi ka  naman Iglesia Ni Cristo :P

simple sagot sa tanong mo ikot aba eh di para matubos kami sa kasalanan namin .. hindi ikaw :P sabit ka lang eh :P

gawa 20:28 LAmsa (tagalog)
 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng
Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

ang linaw di ba hindi naman ang nakalagay dyan eh Iglesia sa Bulacan Bwa :rofl:

Quote
ipinaghanda ng katawan ng Dios Ama
dito pa lng sa post mo napakalinaw na iba si Cristo sa Diyos

1. ang naghanda ng katawan =Ama na yun ang Diyos.. Subukan mong kontrahin turo sayo ni elyang :haha:
2. ipinaghanda ng katawan= cristo


magkaiba ano po :tawanan:

[size=8]
Quote
TAKBO ULAN, TAKBO!!!
[/size]

hindi ah nagpopost pa nga eh oh :tawanan:

teka muna po baka po maiwanan po to...

KAYA AKO PO ANG DIYOS KO PO EH TATLO
« Last Edit: 10-05-18 10:01 PM by rhaine_24 »

10-05-18 11:02 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Tutal hindi mo rin lang alam ang sagot sa tanong ko e, ilalatag ko na rin ng makita yung katangahan ng turo ni manalo.

Libang sa pagliligtas sa sanglibutan ng Panginoong Hesus ito ang ilan pa sa mga  dahilan bakit nakitulad sa tao ang Panginoong HesusCristo.

"At dahil dito’y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan."
(Hebreo 9:15)

"Sapagka’t kung saan mayroong tipan doo’y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon."
(Hebreo 9:16)


"Sapagka’t ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa’y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa."
(Hebreo 9:17)

"Kaya’t ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo."
(Hebreo 9:18)


So, kailangan pala talagang magbubu ng dugo ang Panginoong Hesus kaya sya nakitulad sa tao tulad sa nasusulat Philippians...

"Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman:
Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,
Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:"
(Philippians 2:5-7)

So, nang makitulad na sya sa tao dapat ba ang makitang halibawa sa kanya e, bilang isang Dios o bilang isang nakitulad sa tao?

Tulad sa tinurang ito ng Paginoon.

Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
juan 8:40
Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.

So, tama ba o mali ang tinuran na iyan ng Panginoon bilang isang nakitulad sa tao?

Dyan sablay ang unawa ng iglesia ni manalo.

Hindi sya bumaba bilang isang Dios, sya nakitulad sa tao tapos gusto mong marinig sasabihin nya Dios sya.
Kulang kayo sa sintido common mga iglesia ni manalo.
Ang linaw na nga ng nasusulat sa Philippians pilit pa rin kayong nagtatanga-tangahan o mga tanga talaga.

Basahin nyo sa talatang ito kung tao ba yung tinutukoy na Anak ng Dios.

"Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan;
Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig;
Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan:
Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang;
Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya;
At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya.
At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia
; [size=8]na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay[/size]; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.
Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya;
At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan.
At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama.
Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya:"
(Colossians 1:12-22)

Kaya malinaw na yung itinatag ni manalo na iglesia ay hindi kay Cristo kundi iglesia ni manalo.
Tingnan nyo kung maalis ang manalo sa pamumuno. Nag-aagawan na nga yung magkapatid! Gising!!!
Kaya nga malinaw na iglesia yan ni manalo at hindi aalis sa pwesto ang mga manalo kasi maraming naloloko.


1Co 3:11 Sapagka’t sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito’y si Cristo Jesus.

Hindi natalikod kaylan man ang Iglesia ng Dios Kay Cristo-Hesus.

Bulaang aral lang ito ni manalo.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Walang ganyang aral ang kasulatan.
Ang nasusulat ay ito...


2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]
                                                            Fin.


« Last Edit: 10-05-18 11:06 PM by cycle19 »

10-06-18 09:09 AM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
Tutal hindi mo rin lang alam ang sagot sa tanong ko e, ilalatag ko na rin ng makita yung katangahan ng turo ni manalo.

Sabi mo lng wala pero meron meron! :P ayan ang sagot ko oh

Quote
alagad ako ni Cristo  at hindi pupwedeng ikaw reject ka daw kasi hindi ka  naman Iglesia Ni Cristo

simple sagot sa tanong mo ikot aba eh di para matubos kami sa kasalanan namin .. hindi ikaw  sabit ka lang eh

gawa 20:28 LAmsa (tagalog)
 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng
Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

ang linaw di ba hindi naman ang nakalagay dyan eh Iglesia sa Bulacan Bwa :tawanan

Sadya lang salungat sa pinaniniwalaan mo  :rofl:

Til now hindi ka pa rin ba nananaginip don sa IGLESIA SA BULACAN?? :tawanan:

repost ko lang to ikot ha baka maiwanan eh ha?? :P

Quote
O, sige mali na yung sagot ko para malaman na natin kung alam yung sagot sa tanong ko. paki sagot na wag puro takbo.

Yan a kunwari aaminin ko na namali yung sagot ko at wala kuno akong talatang maibigay tungkol dyan sa iglesiang tinutukoy mo. ok na!? O, your turn na sagutin mo na yung tanong ko.

Ulitin ko yung tanong.
Maliban sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan ano pa isang dahilan bakit sya...
Ipinaghanda ng Ama ng isang katawan?
Bakit nagkatawang-tao si Cristo?
Bakit sya nagpapako sa krus?
Ano ang dahilan ng lahat ng iyan kung tunay na nakikilala nyo si Cristo?


Malamang mga ka  tatakbo na naman to.

Quote
Kunwari ka pa ha ANG SABIHIN MO TALAGANG WALA KANG MAPALILITAW NA TALATA NA NAGSASABING IGLESIA SA BULACAN BWA  :tawanan;

Magpakunwari ka na ring kahiya hiya ka sa debate nating ito.
:P

Padeny deny ka pa na hindi ka myembro ni elyang.  pero sa mga post mo eh siyang siya ka nga

Binira mo pa abuluyan samin eh hindi mo man lang nakita si elyang sa pangagantso nya senyo?

"Mga kapatid.. help me to ease my burden" anak ng pitong kuba  isang milyon kay ka ano. Isang milyon kay ka ano. Oh magkano na? ha?? Lahat ng banat mo sakin bumalik na lahat sayo
:rofl:

Quote
Oh eh di wala din talata na nagsasabing KAYA AKO PO EH ANG DIYOS KO PO EH TATLO?? nya  :tawanan:

Cgue na nga wala na kung wala nya :tawanan:

tama lng ikaw sumagot sa tanong mo malay ko sa doktrina nyo .. katulad mo malay mo sa doktrina namin :P

halimbawa abuluyan samin bira ka ng bira sabi mo ikapu palpak ka di ba kasi wala pong ikapu samin kasi nga hind mo alam doktrina samin :P

sagot mo ba yan sa tanong mo kapatid?? senyo ba talaga mga talatang yan? akin ngayon ang katanungan doktrina nyo yan bat ako ang pasasagutin mo mangmang ka ba? :tawanan:

pero may isang bagay lang ako na nais maipapansin .. ewan ko kung alin sa mga ito.

1. itinatago nyo ba?
2. pinilas nyo ba?
3. ayaw nyo lng ba pansinin kasi hindi kayo yan??

alin yung ikot ?yun lang naman talatang 14 taas lang po tayo ng basa....

heb 9:14 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?


BOOMM!!

:tawanan: alam mo ikot naliligayahan akong mainam sa debate nating ito .. :rofl:

sa talata sino daw yung nalinis ang kanilng budhi? sagot sila yung natubos sa pamamagitang ng dugo ni Cristo.

tanong uli sino daw yung may karapatang maglingkod sa Diyos?? yung natubos ng dugo hindi ba ikot??

tanong sino yung natubos?? basa:

Acts 20:28 “Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the CHURCH OF CHRIST which he has purchased with his blood.” (Lamsa Translation)

Sa Filipino:

Gawa 20:28 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

aba ano?? Iglesia ba daw sa Bulacan ha ikot ?? nya :tawanan:

taka lang ako ayaw mo sa Iglesia Ni Cristo tapos sa mga post mo ADD kang tunay tapos sabi mo hindi ka natsu.. ni elyang eh ano ka?? ASSUMING???  :rofl:

Quote
So, kailangan pala talagang magbubu ng dugo ang Panginoong Hesus

abay sakto mismo ikot welcome ka sa Iglesia Ni Cristo ha?? pansin mo wala kang maibutas sa doktrina namin kaya istilo mo binibira mo suliraning panloobng Iglesia Ni Cristo? :P
« Last Edit: 10-06-18 10:04 AM by rhaine_24 »

10-06-18 09:34 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[Qoute]Tutal hindi mo rin lang alam ang sagot sa tanong ko e, ilalatag ko na rin ng makita yung katangahan ng turo ni manalo.[\qoute]

Sabi mo lng wala pero meron meron! :P ayan ang sagot ko oh

[qoute]alagad ako ni Cristo  at hindi pupwedeng ikaw reject ka daw kasi hindi ka  naman Iglesia Ni Cristo

simple sagot sa tanong mo ikot aba eh di para matubos kami sa kasalanan namin .. hindi ikaw  sabit ka lang eh

gawa 20:28 LAmsa (tagalog)
 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng
Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

ang linaw di ba hindi naman ang nakalagay dyan eh Iglesia sa Bulacan Bwa :tawanan[\qoute]

Sadya lang salungat sa pinaniniwalaan mo  :rofl:

Til now hindi ka pa rin ba nananaginip don sa IGLESIA SA BULACAN?? :tawanan:


Pasensya ka na ulan basta kasi sa kasulatan tayo babatay lalabas talaga na bulaan lang yang pagpapanggap nyong iglesia ni cristo.
ang tama kasi talagang tawag dyan iglesia ni manalo dahil malinaw pa sa sikat ng araw na manalo lang ang maghahari sa samahan na yan kita mo nga nag-aagawan ang magkapatid kung sino dapat mamuno.
ihindi iiwanan ng manalo ang pinakukuhanan nila ng kayamanan. itaga mo yan sa bato.

hindi ako magtataka sa mga kaanib na tulad nyo ulan hindi kayo nalalayo sa mga sumasamba kay Rizal. :tawanan:Tutal hindi mo rin lang alam ang sagot sa tanong ko e, ilalatag ko na rin ng makita yung katangahan ng turo ni manalo.

Libang sa pagliligtas sa sanglibutan ng Panginoong Hesus ito ang ilan pa sa mga  dahilan bakit nakitulad sa tao ang Panginoong HesusCristo.

"At dahil dito’y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan."
(Hebreo 9:15)

"Sapagka’t kung saan mayroong tipan doo’y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon."
(Hebreo 9:16)


"Sapagka’t ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa’y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa."
(Hebreo 9:17)

"Kaya’t ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo."
(Hebreo 9:18)


So, kailangan pala talagang magbubu ng dugo ang Panginoong Hesus kaya sya nakitulad sa tao tulad sa nasusulat Philippians...

"Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman:
Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,
Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:"
(Philippians 2:5-7)

So, nang makitulad na sya sa tao dapat ba ang makitang halibawa sa kanya e, bilang isang Dios o bilang isang nakitulad sa tao?

Tulad sa tinurang ito ng Paginoon.

Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
juan 8:40
Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.

So, tama ba o mali ang tinuran na iyan ng Panginoon bilang isang nakitulad sa tao?

Dyan sablay ang unawa ng iglesia ni manalo.

Hindi sya bumaba bilang isang Dios, sya nakitulad sa tao tapos gusto mong marinig sasabihin nya Dios sya.
Kulang kayo sa sintido common mga iglesia ni manalo.
Ang linaw na nga ng nasusulat sa Philippians pilit pa rin kayong nagtatanga-tangahan o mga tanga talaga.

Basahin nyo sa talatang ito kung tao ba yung tinutukoy na Anak ng Dios.

"Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan;
Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig;
Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan:
Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang;
Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya;
At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya.
At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia
; [size=8]na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay[/size]; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.
Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya;
At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan.
At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama.
Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya:"
(Colossians 1:12-22)

Kaya malinaw na yung itinatag ni manalo na iglesia ay hindi kay Cristo kundi iglesia ni manalo.
Tingnan nyo kung maalis ang manalo sa pamumuno. Nag-aagawan na nga yung magkapatid! Gising!!!
Kaya nga malinaw na iglesia yan ni manalo at hindi aalis sa pwesto ang mga manalo kasi maraming naloloko.


1Co 3:11 Sapagka’t sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito’y si Cristo Jesus.

Hindi natalikod kaylan man ang Iglesia ng Dios Kay Cristo-Hesus.

Bulaang aral lang ito ni manalo.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Walang ganyang aral ang kasulatan.
Ang nasusulat ay ito...


2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]
                                                            Fin.


« Last Edit: 10-06-18 09:36 AM by cycle19 »

10-06-18 10:01 AM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
Tutal hindi mo rin lang alam ang sagot sa tanong ko e, ilalatag ko na rin ng makita yung katangahan ng turo ni manalo.

Sabi mo lng wala pero meron meron! :P ayan ang sagot ko oh

Quote
alagad ako ni Cristo  at hindi pupwedeng ikaw reject ka daw kasi hindi ka  naman Iglesia Ni Cristo

simple sagot sa tanong mo ikot aba eh di para matubos kami sa kasalanan namin .. hindi ikaw  sabit ka lang eh

gawa 20:28 LAmsa (tagalog)
 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng
Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

ang linaw di ba hindi naman ang nakalagay dyan eh Iglesia sa Bulacan Bwa :tawanan

Sadya lang salungat sa pinaniniwalaan mo  :rofl:

Til now hindi ka pa rin ba nananaginip don sa IGLESIA SA BULACAN?? :tawanan:

repost ko lang to ikot ha baka maiwanan eh ha?? :P

Quote
O, sige mali na yung sagot ko para malaman na natin kung alam yung sagot sa tanong ko. paki sagot na wag puro takbo.

Yan a kunwari aaminin ko na namali yung sagot ko at wala kuno akong talatang maibigay tungkol dyan sa iglesiang tinutukoy mo. ok na!? O, your turn na sagutin mo na yung tanong ko.

Ulitin ko yung tanong.
Maliban sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan ano pa isang dahilan bakit sya...
Ipinaghanda ng Ama ng isang katawan?
Bakit nagkatawang-tao si Cristo?
Bakit sya nagpapako sa krus?
Ano ang dahilan ng lahat ng iyan kung tunay na nakikilala nyo si Cristo?


Malamang mga ka  tatakbo na naman to.

Quote
Kunwari ka pa ha ANG SABIHIN MO TALAGANG WALA KANG MAPALILITAW NA TALATA NA NAGSASABING IGLESIA SA BULACAN BWA  :tawanan;

Magpakunwari ka na ring kahiya hiya ka sa debate nating ito.
:P

Padeny deny ka pa na hindi ka myembro ni elyang.  pero sa mga post mo eh siyang siya ka nga

Binira mo pa abuluyan samin eh hindi mo man lang nakita si elyang sa pangagantso nya senyo?

"Mga kapatid.. help me to ease my burden" anak ng pitong kuba  isang milyon kay ka ano. Isang milyon kay ka ano. Oh magkano na? ha?? Lahat ng banat mo sakin bumalik na lahat sayo
:rofl:

Quote
Oh eh di wala din talata na nagsasabing KAYA AKO PO EH ANG DIYOS KO PO EH TATLO?? nya  :tawanan:

Cgue na nga wala na kung wala nya :tawanan:

tama lng ikaw sumagot sa tanong mo malay ko sa doktrina nyo .. katulad mo malay mo sa doktrina namin :P

halimbawa abuluyan samin bira ka ng bira sabi mo ikapu palpak ka di ba kasi wala pong ikapu samin kasi nga hind mo alam doktrina samin :P

sagot mo ba yan sa tanong mo kapatid?? senyo ba talaga mga talatang yan? akin ngayon ang katanungan doktrina nyo yan bat ako ang pasasagutin mo mangmang ka ba? :tawanan:

pero may isang bagay lang ako na nais maipapansin .. ewan ko kung alin sa mga ito.

1. itinatago nyo ba?
2. pinilas nyo ba?
3. ayaw nyo lng ba pansinin kasi hindi kayo yan??

alin yung ikot ?yun lang naman talatang 14 taas lang po tayo ng basa....

heb 9:14 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?


BOOMM!!

:tawanan: alam mo ikot naliligayahan akong mainam sa debate nating ito .. :rofl:

sa talata sino daw yung nalinis ang kanilng budhi? sagot sila yung natubos sa pamamagitang ng dugo ni Cristo.

tanong uli sino daw yung may karapatang maglingkod sa Diyos?? yung natubos ng dugo hindi ba ikot??

tanong sino yung natubos?? basa:

Acts 20:28 “Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the CHURCH OF CHRIST which he has purchased with his blood.” (Lamsa Translation)

Sa Filipino:

Gawa 20:28 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

aba ano?? Iglesia ba daw sa Bulacan ha ikot ?? nya :tawanan:

taka lang ako ayaw mo sa Iglesia Ni Cristo tapos sa mga post mo ADD kang tunay tapos sabi mo hindi ka natsu.. ni elyang eh ano ka?? ASSUMING???  :rofl:

Quote
So, kailangan pala talagang magbubu ng dugo ang Panginoong Hesus

abay sakto mismo ikot welcome ka sa Iglesia Ni Cristo ha?? pansin mo wala kang maibutas sa doktrina namin kaya istilo mo binibira mo suliraning panloob ng Iglesia Ni Cristo? :P

                                                           FIN DIN

                            :tawanan:
« Last Edit: 10-06-18 10:05 AM by rhaine_24 »

10-06-18 08:06 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
Kapag sinabing iglesia ni kristo kayo na ba yun ulan?

10-06-18 10:36 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Eto ang malinaw na katotohanan Ulan...

Ang aral ni manalo na...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Ay isang malaking panloloko lang...

Una. Wala kang mababasang na nasusulat na Ang unang Iglesia ni Cristo ay natalikod.

Pangalawa. Wala pa ang mga manalo ang biblia umiiral na.

Pangatlo. Ang tunay na mangangaral ay ang kasulatan (biblia) dahil lahat ng Kristianong samahan dyan kumukuha ng iaaral.

Pang-apat. Sapat na ang aral sa kasulatan kaya hindi na dapat magdadag pa.

Ngayon paanong mawawala ang iglesia ng una kung ang mga mangangaral ay nagpatuloy sa pangangaral (ang biblia).

Saan ba kumuha ng aral si manalo?
Hindi ba sa biblia!?

Sino ang nagturo kay manalo ng mga aral ng Dios?
Hindi ba ang biblia!?

Paano nasabi ni manalo nawala ang unang iglesia??? :o
E, ito nga ang malinaw na nagturo sa kanya kaya nga lang para sya si lucifer na ibig magmalaki na sya kuno ang nagbalik ng iglesia na nawala kuno.

Sintido common lang mga inc. :chair:

Hindi nawala ang mga inutusan ng una.

"Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo
: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
(Matthew 28:19-20)

Yung mga unang nautusan ng Panginoon nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas ng salibutan.

Paano? Sa pamamagitan ng kinasihan ng Dios na kasulatan.


Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

2 Timoteo 3

16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.At sa mga inutusan, ang Panginoong Hesus ay sasakanila mula pagkautos hanggang sa wakas ng salibutan.

"at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan"

At ito ang malinaw na nasusulat.


2 Pedro 3
9Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


[Size=8]From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.[/size]


Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Walang nataliko Ulan.

Utak lang ni manalo ang natalikod.10-07-18 10:19 AM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
Una. Wala kang mababasang na nasusulat na Ang unang Iglesia ni Cristo ay natalikod.

sabi mo lng wala pero meron meron :P

ulitin ko stand namin pahiya ka lang :P

1 tim 4:1,3
1Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,

sasabihin mong wala ayan oh magsisitalikod mangmang ka ba kamo??

papalag ka uli eh wala naman dyan binagit na ang unang Iglesia Ni Cristo Ay natalikod??

eh di basahin mo ito oh.

gawa 20: 29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

ayon oh Kawan - Iglesia Ni Cristo

baliin mo kaya at sabihin mong hindi Igelsia NI Cristo yung kawan :P

eh yun kayang IGLESIA SA BULACAN??? :tawanan: miski panaginip sabi ni elyang wala nun!! Wala nun!! :tawanan:

Quote
Pangalawa. Wala pa ang mga manalo ang biblia umiiral na

tama kaya ang nasa biblia ay hula na ang katuparan ay ang muling pagbangon ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas na natupad kay ka Felix Manalo..

yun ang wala senyo :P

Quote
Pangatlo. Ang tunay na mangangaral ay ang kasulatan (biblia) dahil lahat ng Kristianong samahan dyan kumukuha ng iaaral

nakatama ka uli ikot kaya itakwil mo na yang Iglesia sa bulacan mo kasi sabi mo wala niyan sa Biblia ni panaginip wala :P :chair:

Quote
Pang-apat. Sapat na ang aral sa kasulatan kaya hindi na dapat magdadag pa.

mismo sakto ikot. kaya wag ka ng magpakunwari na walang Iglesia sa Bulacan sa Biblia kasi wala talaga :chair: ni hindi mo nga mapanaginipan eh.

yun nga ipinost  mong.. KAYA AKO PO ANG DIYOS KO PO EH TATLO wala nun ikot asa ka lang sa inembentong aral.

Quote
Ngayon paanong mawawala ang iglesia ng una kung ang mga mangangaral ay nagpatuloy sa pangangaral (ang biblia).ulitin ko stand namin pahiya ka lang :P

1 tim 4:1,3
1Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,

sasabihin mong wala ayan oh magsisitalikod mangmang ka ba kamo??

papalag ka uli eh wala naman dyan binagit na ang unang Iglesia Ni Cristo Ay natalikod??

eh di basahin mo ito oh.

gawa 20: 29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

ayonNa ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
(Matthew 28:19-20) oh Kawan - Iglesia Ni Cristo

baliin mo kaya at sabihin mong hindi Igelsia NI Cristo yung kawan :P

eh yun kayang IGLESIA SA BULACAN??? :tawanan: miski panaginip sabi ni elyang wala nun!! Wala nun!! :tawanan:


Quote
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
(Matthew 28:19-20)

tama kaya nga kasama namin si Cristo at si  Cristo pa maghahatid samin doon sa bayang banal eh ikaw?? hindi ka kasi hindi ka naman Iglesia Ni Cristo.. Dating daan ka kamo Right??? :rofl: :tawanan:


Quote
Yung mga unang nautusan ng Panginoon nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas ng salibutan.

bangag ka na naman ano parang gusto mong sabihin na yung unang Iglesi Ni Cristo eh nagpatuloy at buhay pa hanggang ngayon?? katol pa more ikot :chair:

kung tinutkukoy mo eh yung aral eh hindi naman ikaw yan wala ka daw karapatang gamitin ang aral ni Cristo kasi hindio ka naman Iglesia Ni Cristo.

sabi ni Cristo sayo..

mat.7:21-13

21Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? 23At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan

tawag ka daw ng tawag ng Panginoon kay Cristo eh ayaw mo namang sundin ang kalooban ng KANIYANG AMA. AT YUNG EH ANG PAGPASOK MO KAY cRISTO NA PINTUAN NA PAGGINAWA MO YAN EH PASOK KA SA iGLESIA NI CRISTO AT HINDI SA IGLESIA SA BULACAN.. Wala niyan sa biblia ikot pakibuksan mo lng kokote mo makikita mo..:chair:

Quote
2 Pedro 3
9Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.


tama kaso mo ng a eh hindi naman ikaw ang pinangakuan kasi hindi  ka naman Iglesia Ni Cristo di ba Iglesia ka sa Bulacan?? :P

Quote
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan
.

post ka ng post na ganapin lahat ng utos aya w mo namang mag Iglesia Ni Cristo pano ka naman niyan??

ano ba utos??

juan 10:9

9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan

yung nakapasok  nasa kawan yun..

juan 10:16

16At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

yung kawan Iglesia Ni Cristo yun..

gawa 20:29 lamsa

Gawa 20:28 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na
rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin
ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

pasensya ka na hindi yan Iglesia mo sa Bulacan :P

Quote
Walang nataliko Ulan.

wala nga ba ?? post ko ba uli katol ka kasi ng katol ..

 pero nalason ni elyang ang utak mo meron.. :P :tawanan:
« Last Edit: 10-07-18 10:26 AM by rhaine_24 »

10-09-18 01:35 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Sabi ng iglesia ni manalo ang Iglesia raw na itinatag ng Panginoon ng isugo sya sa lupa ay natalikod.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


At ilan sa mga talatang ito ang kanilang daw batayan na nagsasabing natalikod ang Iglesia ng una.
Ni hindi mo mababasa na may natalikod na iglesia sa mga talata bagkus ang ilan sa pinagbatayan nila e, yung salitang...

"magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan"

"huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
kaya naubos lahat ang kawan."

"kanilang ililigaw ang marami."


[You are not allowed to view links. Register or Login]

1 tim 4:1,3
1Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya , at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,

Malinaw na walang nasusulat na ang iglesia ay natalikod niwala pinupunto ang talata na lahat ay magsisitalikod ang malinaw na sinabi e, "iba'y magsisitalikod sa pananampalataya"
At ang isa pang punto ng talata e..
 [size=8]huling panahon[/size]
At ayon sa aral ni manalo e, pagkamatay daw ng mga apostol doon daw natalikod ang iglesia. Huling panahon na ba yun Ulan?!
:tawanan: Ang tatanga umunawa ng mga inc kaya pala ligaw na ligaw na ligaw. :rofl:

Eto pa ang ilan sa pinupunto ng mga inc.

[You are not allowed to view links. Register or Login]

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

Mantakin mo ang unawa ng mga inc e, naubos na daw yung kawan sa salitang "hindi magpapatawad sa kawan" e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.


[size=8]At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios,[/size] at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
(Acts 20:32)

Ano ba yan Ulan sino pa yung itinagubi ng Panginoon sa Dios Ama kung naubus nga yung kawan? :tawanan:

Isa pa sa mga batayan nila na natalikod daw Ang Iglesia ng una ay ang talatang ito.
Wala ka ring mababasa na may nasulat na natalikod na iglesia.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Mateo 24:11,9
“At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.

Ang malinaw na nasusulat lang ay "marami" at hindi sinabing lahat katunayan nga pagbinaba mo ang basa ito ang nasusulat.


At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
(Matthew 24:12-13)

Pagsagana daw ng katampalasanan ang pagibig ng marami ay lalamig.
Hindi po sinabi na lahat ng pagibig ng marami ay lalamig kaya maling pagkaunawa na naman na sabihing dahil sa talata ito e, natalikod ang iglesia ng una.
Ang isa kasi kapansin-pansin e, kung inubos nga ang lahat ng kawan sa talatang iyan tulad ng pagbabalukto nila sa talata e, sino yung sinabihan na ang magtiis hanggang wakas ang syang maliligtas?
Ang mga patay ba makapagtitiis pa?Ipinipilit din nila ang sa 9.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kasi mangmang na ikot lng ang alam hindi mo binasa yung talatang 9
Mateo 24:9
“Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, Quote:
at kayo’y papatayin:…”
[/size]

Basahinga po natin


Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
(Matthew 24:9)

ibibigay daw sa kapighatian ang sabi. Ano ba yung kapighatian na iyon na tinutukoy?

:read:

At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.
Nguni't pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan (unawain ng bumabasa), kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:
At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok, upang maglabas ng anoman sa kaniyang bahay:
At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal.
Datapuwa't sa aba ng nangagdadalangtao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon!
At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginaw.
Sapagka't ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Dios hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man.
At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas; datapuwa't dahil sa mga hirang, na kaniyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw.
(Mark 13:13-20)


Hindi kasi nila alam yung tinutukoy panghinaharap o tinutukoy pangkasalukuyan.

Basta may talata lang na masabi na pwede nilang gawing batayan kuno sa aral ni manalo na...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


Kasi kung talagang natalikod ang iglesia ng una ba't walang nakasulat na specific na "Ang iglesia ay natalikod" kasi nga ang katotohanan e, hindi natalikod ang iglesia ng Panginoong Hesus.

Eto po ang mga talatang magpapatunay na nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas wakas ang iglesia ng Panginoon.2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

Paanong nawala Ulan?
Sabi ko naman ibang cristo yung ipinakilala sa inyo e.

Ano raw, Ulan???


[size=8]Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.[/size]

[size=8]Alam mo ba yung salitang palagi?
Sa inglis "Always".
Nagsisinungaling ba si Cristo?
Hanggang kailan daw yung palagi?
Hanggang sa katapusan ng salibutan.[/size]


Tingnan nyo kung paano pati ang kanilang pahayag ay sila na din ang kumokontra.[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh TAO pala siya ha cycle
at yan ang katotohanan walang kasinungalingan diyan ikot.. kung may sinungaling man eh yun nagturo sayo kamalasan mo lng basta ka naniwala nadamay ka tuloy tsk tsk
eh kanino naman narinig ni Cristo ang katotohanang siya ay Tao?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size][You are not allowed to view links. Register or Login]
Hindi mo matanggap na tao si Cristo kasi pagnagkaganon wala ka ng Diyos. 😂😂


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Talagang hindi 😂😂 kasi nasa sinapupunan pa lng ni maria si cristo

Basa cycle basa.

Mat.1:18

8 Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y  sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

O nganga ka na naman

[size=8]Nasa tiyan pa lng ni Maria si cristo eh Tao na ikot TAO[/size]😂😂

Eto pa oh

roma 1:3-4 MB o magandang balita

Para sa kaalaman mo yang MB binuo yan ng katoliko at protestante at tiyak dyan ka kabilang.

Kaso mo hindi nyo nalikot ang mga talatang yan

Basa.

tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo., siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

[You are not allowed to view links. Register or Login]


hindi sinabing ANAK NA DIYOS


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot[/size]

Kung hindi tao lang si Cristo ano pa may kalagayan sya?
Yung kalagayang Dios ni Cristo alam nyo?

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]alam kaya nga sinasamba namin si Cristo[/size]

Yung aral kasi ni manalo na tao lang si Cristo e, hindi nalalayo sa paniniwala ng ilang Judio.

"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios".
(John 10:31)

Tama ba ang tinuran ng mga Judiong ito Ulan?

:read:

1 CORINTO 2:8
8Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:

Buti na lang naliwanagan si Tomas at nakilala nya ang Panginoon ng kaluwalhatian.

:read:

Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Dios ko.
(John 20:28)

Tinutulan ba ng Panginoon ang Pahayag na iyo ni Tomas sa kanya?

:read:

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya.
(John 20:29)


Eto isa sa mga pahayag nya ang sobrang nakakatawa. Aralin daw istilo ko at di daw sya mapapasunod. :chair: 

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Aralin nyo post ni ikot

Papunta na sa topic kung sino ba si cristo 😂😂 

[size=8]Hindi mo ko mapapasunod sa istilo mong takbuhin [/size]😂😂


[size=8] HINDI DAW OH! :tawanan:  :rofl:  [/size]


Hello! Ulan.

10-09-18 05:24 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Hi..miss mo ko?? Mana ka talaga kay elyang hinira si hamilan :P

Quote
t ilan sa mga talatang ito ang kanilang daw batayan na nagsasabing natalikod ang Iglesia ng una.
Ni hindi mo mababasa na may natalikod na iglesia sa mga talata bagkus ang ilan sa pinagbatayan nila e, yung salitang...

"magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan"

"huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
kaya naubos lahat ang kawan."

"kanilang ililigaw ang marami Malinaw na walang nasusulat na ang iglesia ay natalikod niwala pinupunto ang talata na lahat ay magsisitalikod ang malinaw na sinabi e, "iba'y magsisitalikod sa pananampalataya"
At ang isa pang punto ng talata e..
 huling panahon
At ayon sa aral ni manalo e, pagkamatay daw ng mga apostol doon daw natalikod ang iglesia. Huling panahon na ba yun   

Mas tanga ka sabi mo yan :P

Kelan ba yung mga huling panahon na binabangit dyan ha ikot?? :chair:


Taka ko naman sayo yung matitibay na talatang inilatag ko katunayang may naganap na pagtalikod sinabayan pa ng kasaysayan eh pilit na hinahanapan mo ng butas? :chair:

Pero yung katangahan mo sabi mo yan ha palatungayaw ka eh

Palusot mo na KUNWARI WALA KANG TALATA DON SA POST MO NA IGLESIA SA BULACAN HANGGANG NGAYON HINDI MO PA NAPAPANAGINIPAN :tawanan:

Kaya sabi ko sayo MAGPAKUNWARI KA NA RING KAHIYA HIYA KA SA DEBATE NATING TO :P


 
Quote
Mantakin mo ang unawa ng mga inc e, naubos na daw yung kawan sa salitang "hindi magpapatawad sa kawan" e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.

At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
(Acts 20:32)

Ano ba yan Ulan sino pa yung itinagubi ng Panginoon sa Dios Ama kung naubus nga yung kawan?

Kami nga yan na mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa mga huling araw na ito :chair: bangag ka ba alangan namang ikaw yan eh hindi ka naman Iglesia Ni Cristo :P

Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Hoy kami yan bangag

Hindi ka naman Iglesia Ni Cristo ADD ka kamo di ba? :tawanan:

Asan na pala yung talata ng IGLESIA MO SA BULACAN? Kalokohan mo lng yan :chair:

Pani naman yung KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO

asan na yung talata?? :chair:

HINDI DITO PUPWEDE YUNG PAKUNWARI :nono: hindi ka oaniniwalaan dito nagpapakunwari ka lng pala eh :tawanan:


10-09-18 06:40 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Sagutin mo daw muna to oh.. tagal ng tanong daw nyan iniiwanan mo daw...


IGLESIA SA BULACAN


tinatanong ka raw kung saan mo napanaginipan yan wla ka raw maisagot

mantakin mo raw na miski panaginip na lang wala ka maisagot ..

talata pa kaya sa Biblia??


matagal ka na daw tinatanong don sa post mo

kaya ako po eh ang Diyos ko eh tatlo

wala daw maisagot miski talata daw sa biblia

miski panaginip daw wala  :tawanan: :no:

Nasagot na yan, Ulan.

ito yung mga iglesia nasusulat sa biblia.

2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.
1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Kaya mas tama na ang tawag sa iglesia ay...

Iglesia ng Dios kay CristoHesus sa...

malolos
bataan
bohol
negros

Kasi isinugo ang Panginoong Hesus sa nais ng Ama.

kaya mas tama katawagan ay " IGLESIA NG DIOS KAY CRISTOHESUS.

At kung bakit naman wala sa biblia iglesia ng Dios sa malolos kay Cristo Hesus kasi para sa kaunawaan ng mangmang na katulad mo e, wala pa po kasi mr. mangmang yung lugar na malolos noong panahon na yaon. Ganoong ka katanga umunawa tulad ng claimed ni manalo na sya yung ibong mandaragit pero wala namang nakasulat na si manalo o sa angkan ni manalo lalabas ang ibong may dalawang itlog na rapist ng mga asawa ng kanya nga desipulo.

Mantakin mo isang taong rapist yung ng tatag na iglesia raw ni cristo. Sinong cristo? isa ba yan sa mga sinabing maraming bulaang cristo ang lalabas.
Angkin kayo ng angkin na iglesia kayo ni cristo pero di nyo naman sigurado kung sinong cristo yan.
Yan cristo nyo tao lang isinilang lang ni maria e, yung ipinakikilala ng biblia galing mismo sa sinapupunan ng Dios at bago pa lalangin ang lahat ng bagay naisilang na kaya malinaw na yang cristo na ipinakilala ni rapist bulaang cristo.

Eto Ulan yung Cristo na ipinakikilala ng biblia.


"Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una.
Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa.
[size=8]Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman[/size]; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig.
Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas:
Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan.
Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman:
Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:
Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:
Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;"
(Proverbs 8:22-30)

Yan ba yung Cristong ipinakilala ng rapist nyo sugo?