Topic: [Pag-usapan] Tanong mo, sagot nila.  (Read 6193 times)

11-14-18 01:15 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Ang problema Ulan e, maraming bulaang Cristo ang lalabas at makikita iyon sa kanilang mga gawa. Yang pinagmamalaki mong samahan ang nagtatag rapist kaya malinaw na nabibilang yang samahan nyo at yang cristong pinagmamalaki nyo sa talatang ito.


:read:


MATEO 24:24
24 Sapagka't may magsisilitaw na mga[size=8] bulaang Cristo, at mga bulaang propeta[/size], at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

At yan ang malinaw na katotohanan na hindi mapapasinungalingan.

At ang isa pang pruweba ay ito.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]


walang ganyang aral ang Biblia aral lang yan ng bulaang sugo at bulaan nyang cristo na nagtatag ng samahang inc. :rofl:

hindi mo matatakasan ang katotohanan!


11-14-18 09:33 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ang problema Ulan e, maraming bulaang Cristo ang lalabas at makikita iyon sa kanilang mga gawa. Yang pinagmamalaki mong samahan ang nagtatag rapist kaya malinaw na nabibilang yang samahan nyo at yang cristong pinagmamalaki nyo sa talatang ito.


:read:


MATEO 24:24
24 Sapagka't may magsisilitaw na mga[size=8] bulaang Cristo, at mga bulaang propeta[/size], at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

At yan ang malinaw na katotohanan na hindi mapapasinungalingan.

At ang isa pang pruweba ay ito.walang ganyang aral ang Biblia aral lang yan ng bulaang sugo at bulaan nyang cristo na nagtatag ng samahang inc. :rofl:

hindi mo matatakasan ang katotohanan!

Natalikod ang unang iglesia batay sa paunang hula ni kristo pa man din at hindi mo kayang pasubalian yan

Miski noon pa man inupasala nila si Cristo samantalang Iglesia Ni Cristo itinatag niya at hindi iglesia sa bulaan este bulacan walang ganyan sa biblia ikot

Manang mana ka kay mamang mo rapist daw he he eh nagretrack nga si rosita :P

Meaning wala kang puntos :tawanan: at hangang ngayon ikot ay hindi mo na mababawi na nagkukunwari ka lng sabi mo

Wag ka na magkunwari kasi mali ka talaga akala mo lng nakatama ka pero hanggang ngayon walang talata na mapapalitaw ka na ang sabi mo KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO" ano?? Pano ka ililigtas ni Cristo nyan??

Sabi ni Cristo oh hindi tayo maglalayo

Juan 17:1,3

1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:
3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

Yan ang pahayag ng tunay na Cristo na dapat mong makilala

Yung nagturo sayo na ang Diyos mo eh tatlo YUN ANG BULAAN

sorry kung masakit ang katotohana but still the truth will set you free :P
« Last Edit: 11-14-18 09:34 PM by rhaine_24 »

11-15-18 11:33 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Natalikod ang unang iglesia batay sa paunang hula ni kristo pa man din at hindi mo kayang pasubalian yan

Hinulaan ni Cristo na matatalikod ang itinatag nya??? Sure ako walang ganyang nakasulat. Ang malinaw na nakasulat ng umalis sya e itinagubili pa nya sa Dios Ama ang kanyang maiiwan. Asaan na man ang tamang lohika na alam mo na palang mawawala e, itatagubili mo pa sa Dios Ama? Ang malinaw na sinabi nya ako'y sumasainyo palagi hanggang sa wakas ng panahon. from the departure to the end of everyhing hindi iniwan ni Cristo ang kanyang iglesia. Yung bulaang turo ng inc na May mga bulaang ministro at bulaang cristo nawala daw yung samahan nayon at buti nalang daw e ibinalik ng rapist na si manalo.
:0


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Miski noon pa man inupasala nila si Cristo samantalang Iglesia Ni Cristo itinatag niya at hindi iglesia sa bulaan este bulacan walang ganyan sa biblia ikot

Mangmang! Yung Cristo nga na nagtatag may bulaan yung samahan pa kaya. :rofl:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Manang mana ka kay mamang mo rapist daw he he eh nagretrack nga si rosita :P

Isinama mo na naman ang hindi kasali. Talagang malaking pinsala nagawa sa inyo ni ely ano lagi nyong naaalala.

I
[You are not allowed to view links. Register or Login]


Meaning wala kang puntos :tawanan: at hangang ngayon ikot ay hindi mo na mababawi na nagkukunwari ka lng sabi mo

:tawanan:

Mahilig ka talagang magbaliktad no. Well! Ehem!

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Wag ka na magkunwari kasi mali ka talaga akala mo lng nakatama ka pero hanggang ngayon walang talata na mapapalitaw ka na ang sabi mo KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO" ano?? Pano ka ililigtas ni Cristo nyan??

Gusto mo sample?

"Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak?
At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios.
At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy:
Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi,[size=8] Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian[/size]."
(Hebrews 1:5-8)

[size=8]BOOM!!![/size]

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Sabi ni Cristo oh hindi tayo maglalayo

Juan 17:1,3

1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:
3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

Kasi nga nasa katawang-tao sya ba't pa naman magkakatawang-tao tapos ang halimbawang ipakikita nya halimbawa ng isang Dios. Wala sa logic yung ganoon yung pang-unawa nyo lang nman ang wala lagi sa hulog.
E, ano ba ang nasusulat bago sya magkatawang-tao?
:read:

"[size=8]Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman:[/size]
(Philippians 2:5)

Pautos yan ulan.

Ano yung utos na dapat may roon kayo ng ganoong pag-iisip?

:read:

"Na siya, bagama't [size=8]nasa anyong Dios[/size], ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,
Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:
At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus."
(Philippians 2:6-8)
Hanggang kailan daw yung pagpapakaba sa pagkakatawang-tao, Ulan?
Hanggang sa pagkapako sa krus then, ano na pagkataos noon bumalik kabuli sa utos na magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ano ulan? :chair:

Hula ko di mo alam sagot. :tawanan:[You are not allowed to view links. Register or Login]
Yan ang pahayag ng tunay na Cristo na dapat mong makilala

Yung nagturo sayo na ang Diyos mo eh tatlo YUN ANG BULAAN

sorry kung masakit ang katotohana but still the truth will set you free :P
Biblia ang nagtuturo sa akin tapos sasabihin mo bulaan. :lagot:

Tama! Masakit ang katotohanan.

MATEO 24:24
24 Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta , at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

At yan ang katotohanan sa samahang inc.
May mga bulaang ministro, may bulaang sugo at may bulaang cristo.

Inc= inglesia ng bulaang cristo.

Di ba napakasakit ng katotohanan

11-16-18 07:46 PM
rhaine_24
Full Member
 • Posts: 2696
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Quote
Sure ako walang ganyang nakasulat. Ang malinaw na nakasulat ng umalis sya e itinagubili pa nya sa Dios Ama ang kanyang maiiwan. Asaan na man ang tamang lohika na alam mo na palang mawawala e, itatagubili mo pa sa Dios Ama?

sabi mo lang wala pero meron :P

Zacarias 13:8-9
" At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay MAHIHIWALAY at MAMAMATAY; nguni't ang ikatlo ay MAIIWAN ."
" At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios. "

maliwanag sa hula ikot na yung unang dalawang bahagi ng IGlesia Ni Cristo ay mahihiwalay at mamamatay

mangmang ka ba mamamatay nga eh :P


"At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangangingat kayo na huwag kayong maliligaw ninoman." (Mat.24:4)

"At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami." (Mat 24:11)

ulit ulit ka lng ikot matibay batayan ko mga talata ng Biblia ut until wala ka paring batayan sa iglesia sa bulaan este bulacan na sinasabi mo. :tawanan:

"Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio." (I Tim. 4:1)

paanong hindi natalikod ha ikot eh aral na ng demonyo ang aral na itinataguyod?? at kung hindi nataliod asan yung Iglesia Ni Cristo na tatag ni Cristo?

hanggang ngayon wala kang sagot sa tanong kong yan :tawanan:

hindi mo naman maituro yung samahan mo sabi mo IGlesia sa Bulaan  este Bulacan :hmm: :tawanan:

dala nila aral ng demonyo pano nangyari sa Diyos pa yun sila??

1 Timoteo 4:3
" Na IPINAGBABAWAL ANG PAGAASAWA, at ipinaguutos na LUMAYO SA LAMANGKATI, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.

kaya natalikod eh ha :kawali:


"Ang disiplina ng Iglesia (katolika)ay ipinatupad buhat pa sa pasimula,sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga Sacerdote(pari) na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordena."
(Ang pananampalataya ng ating mga ninuno p.396

oh eh talikod na talikod eh mang mang ka lng ikot..

"Sa ikalawang utos ay ipinaguutos ng Santa Iglesia sa atin na magayuno at huwag kumain ng anomang lamangkati o karne sa mga araw ng ipinagbabawal niya." (Siya Ang Inyong Pakinggan: Aral na Katoliko, P.139)

oh eh talikod na talikod eh mang mang ka lng ikot.. :P

Kaylan kaya  magaganap ang pagpasok ng mga maling Aral na dala ng mga bulaang propeta?
Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo :"Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan." (Gawa 20:29)

ano itong "PAG ALIS" ?"At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat, na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian, ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. " (Gawa20:25)
Ang di na makikita ang mukha ni Apostol Pablo, Anu itong mangyayari?
"At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa, at nangasiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila, "Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. At kanilang inihatid siya sa kaniyang paglalakbay hanggang sa daong."
(Gawa 20:37-38)
Nanangis ang mga kapatid na marinig ang pangungusap ni Apostol Pablo ukol sa kaniyang pag-alis na hindi na muling makikita pa ang kaniyang mukha. Anu pala ang mangyayari ?bakit di na makikita ?
"Sapagka't ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na .
"Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo,iningatan ko ang pananampalataya: "Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din namang ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita."
(II Tim. 4:6-8)


ayon oh  pagkamatay na ni Apostol Pablo ngsimula ang pagtalikod


Ngayun Balikan natin ang unang talata nang (gawa 20:29) na sa pagkamatay ng mga apostol ay hindi sila magpapatawad sa KAWAN? Anu Pala ang gagawin ng mga pumasok na mga bulaang propeta?"Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian , at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan."
(Mat. 24:9)

oh eh kawan ang tinutukoy ano ha?

wala bang naganap na pagpatay??

Mateo 24:11,9“At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.
“Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo’y papatayin

ano ba kasaysayan ng nanaganap na pagtalikod?

World’s Great Events, Vol II. Pp. 163-164, ay ganito ang mababasa:

“Noong una, ang kasaysayan ng Iglesia Romana ay katulad ng kasaysayan ng katotohanan ng Cristianismo. Datapuwat nakalulungkot na dumating ang panahon nang magsimulang dumaloy ang mga batis ng lason mula doon sa nang una’y dalisay na bukal.” (salin sa Pilipino)

 Story of the Christian Church, p. 41:

The Story of the Christian Church

“Sa loob ng limampung taon pagkamatay ni Apostol Pablo ay isang lambong ang nakatabing sa buong Iglesia, na sa loob nito ay sinisikap nating may kabiguan ang makaaninaw, at sa wakas pagkahawi ng tabing na ito, 120 A.D., sa pamamagitan ng sulat ng tinatawag na mga unang ‘Ama ng Iglesia’ ay matatagpuan natin ang isang Iglesia na sa lahat ng bahagi ay ibang iba na sa Iglesia sa kapanahunan nina Apostol Pedro at Pablo.” (salin sa Pilipino)

oh eh after 50yrs pala pagkamatay ng mga apostol ibang iba na ang Iglesia sa lahat na bahagi..

The Modern World', p.344 Ganito ang patotoo :


"..ang Iglesia ay nagtatag ng isang tanging hukuman, ang Ingkisisyon Papa o Pangsanlibutang Ingkisisyon.
" Ang mahahalagang bahagi ng pamamaraan nito ay itinakda ng isang kalipunan ng mga batas na kapuwa pinagpatibay ni Papa Lucio III at Emperador Barbossa noong 1184. Ang mga maliliit na detalye ay idinagdag noong 1230.
Ang gayong mga hukuman ng katarungang pang-espiritu ay itinatag sa mga dakong lubos na hinawahan ng mga maling aral... Itinuturing din ng bansa ang erehiya bilang isang kasalanan, sapagkat pinapaghihina nito ang mga saligan ng pangmadlang kagalingan. Ang parusa na itinakda ng mga batas panlupa ukol sa erehiya ay kamatayan sa apoy . Ang mga ito ay hindi kailanman ipinataw ng pansimbahang hukom. ('The Modern World', p.344)


eto pa

'' Ang unang batas ng kasaysayan, pahayag ni Papa Leo XII, tulad ng aming binanggit nang nakaraan, ay upang magpahayag nang walang kasinungalingan at upang huwag magkaroon ng takot sa pagsasabi ng katotohanan. Bilang pagsang-ayon sa matalinong simulaing iyan , tahasan naming kinikilala ang pananagutan ng mga papa sa paggamit ng pagpapahirap at sa pagsunog sa libulibong mga erehe sa tulos. Ang pag papahintulot nila sa ganyang malupit at makahayop na mga pamamaraan ay hindi maitatatuwang isa sa pinakamaitim na mga batik sa talaan ng Banal na Tanggapan at mananatili hanggang wakas na isang dahilan ng pagkutya at kahihiyan sa kapapahan. Kahit tapatang aminin, na siya namang nararapat, na ang kanilang mga layunin ay mabuti at ang kanilang pagsusumakit ay para sa kapakanan ng Kaluluwa ng biktima, hayaang manatiling pananinindiganan na ang malupit at di makataong pamamaraan na ginamit ay hindi mapasusubalian.
(p.49)

hindi ka  kasi nagaral ng kasaysayan kaya ganyan kababaw kang kadebate :P

  eto pa oh

Ang Iglesia(Katolika)ay hindi makaiiwas sa pananagutan ukol sa paggamit ng pagpapahirap ni sa pagsunog ng mga biktima sa tulos. Ang Iglesia sa katauhan ng kaniyang mga pontipise ang nananagot sa paggamit ng pagpapahirap; ang malupit na gawaing ito ay pinasimulan ni Inocencio IV noong 1252 ...
Pinasisikapan ng pontipise na ipagtanggol ang paggamit ng pagpapahirap sa pamamagitan ng pagtuturing sa mga erehe bilang mga magnanakaw at mamama- tay-tao, paghahalintulad lamang ang kanyang tanging batayan.Ang batas na ito ni Inocencio IV ay muling pinairal at pinatibay ni Alejandro IV noong ika-30 ng Nobyembre,1259, at Clemente IV noong ika-3 ng Nobyembre,1265. Ni hindi makaiiwas ang Iglesia (katolika)sa pananagutan ukol sa pagpapasunog ng mga erehe sa tulos hanggang sa mamatay . Ang pagkukunwari lamang na ibigay ang biktima sa kapangyarihang sekular ay hindi makapaglilingid sa katotohanang ang mga papa ay paulit-ulit na nagpilit sa ilalim ng pagbabantang pagtitiwalag at pagbabawal sa mga pinuno, na igawad ang kaparusahang kamatayan sa mga erehe. (p.47)

Halley’s Bible Handbook, sinulat ni Henry H. Halley sa mga pahina 761-762, sa pagkakasalin sa Pilipino:


“Domitan (96 A.D.). Itinatag ni Domitian ang pag-uusig sa mga Cristiano. Maikli ngunit lubhang malupit.

oh inusig pala talaga ang unang Kristiyano ha ikot no comment ka lng ano : :tawanan:

“Diocletian (284-305). Ang huling pag-uusig ng Imperyo, at siyang pinakamalupit; …ang mga Cristiano ay pinaghahanap sa mga kuweba at gubat; sila ay sinunog, itinapon sa mga mababangis na hayop, pinagpapatay sa pamamagitan ng mga pagpapahirap bunga ng kalupitan.”

abay napakalupet ano ikot ??

“Leo I (A.D 440-461)…, tinawag ng ilang mananalaysay na Unang Papa…Ipinahayag ang kanyang sarili na Panginoon ng Buong Iglesia; itinaguyod ang Natatanging Pangkalahatang Kapapahan; sinabi na ang pagtutol sa kaniyang kapangyarihan ay Tiyak na Pagtungo sa Impiyerno; itinaguyod ang Parusang Kamatayan ukol sa erehiya.” (Ibid., p. 770)

tsk tsk kaya sabi ko sayo suportado na mga talata ng Biblia at samahan mo ng mga natala sa kasaysayan na may naganap na pagtalikod

samantalang hanggang ngayon wala kang mailitaw na Iglesia sa Bulaan este Bulacan  :pacman:


Quote
Ang malinaw na sinabi nya ako'y sumasainyo palagi hanggang sa wakas ng panahon. from the departure to the end of everyhing hindi iniwan ni Cristo ang kanyang iglesia.

malinaw ding sinabi ang magtiis hanggang sa ay  maliligtas Mat. 24;13

Pano nakapagtiis yun eh yung nanindigan ipinapatay at yung hndi nanindigan eh niyakap  ang aral ng Demonyo

kaya yung Katoliko yan yung dating Iglesia Ni Cristo natalikod nga lng sa tunay na pananampalataya  eh pero may ikatlong bahagi na ayon sa hula silay ay dadalisayin

kung yung katoliko ang dating Iglesia Ni Cristo bakit umalis ka sa kanila at sumapi sa ibang Iglesia na ang sabi mo Iglesia sa Bulaan este Bulacan.  :-[

 at hindi kami ang humula sa muling paglitaw ng Iglesia Ni Cristo kasi sabi ni Cristo oh..

juan 10:16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor

oh eh ang linaw ano ha na bagaman natalikod ang Unang Iglesia Ni Cristo subalit mayroon pa siyang ibang mga tupa at gagawi ding isang kawan o IGlesia Ni Cristo.

kaya walang puwang yung Iglesia sa Bulaan ese Bulacan mo ikot..

Quote
Yung Cristo nga na nagtatag may bulaan yung samahan pa kaya. :rofl:
oh eh yan yung samahan mo Iglesia sa Bulaan este Bulacan tawanan:

Quote
"Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak?
At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios.
At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy:
Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi,[size=8] Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian[/size]."
(Hebrews 1:5-8)
sinagot ko na to pinatutunayan mo lng mangmang ka.


Hebrews 1:8 "But of the Son he says, `GOD IS YOUR THRONE forever and ever! And a righteous sceptre is the sceptre of his kingdom!`" (Goodspeed)

Hebrews 1:8 "He says of the Son, `GOD IS THY THRONE for ever and ever, thy royal sceptre is the sceptre of equity`." (Moffat Translation)

abay Maliwanag ang banggit sa mga verse na ito: “GOD IS YOUR THRONE” o  “GOD IS THY THRONE” na sa tagalog ay “ANG DIYOS AY IYONG LUKLUKAN”  [size=8]BOOM!!![/size]

kaya hindi mo magagamit ang talatangipinost mo kasi pinalilitaw mo na nagkakasalungatan ang mga talata ng Biblia :P

eh pero may salungatan nga ba kapag ang ginamit mo eh ang mga ito??

Hebrews 1:8 "But of the Son he says, `GOD IS YOUR THRONE forever and ever! And a righteous sceptre is the sceptre of his kingdom!`" (Goodspeed)

Hebrews 1:8 "He says of the Son, `GOD IS THY THRONE for ever and ever, thy royal sceptre is the sceptre of equity`." (Moffat Translation)

juan 17:1,3

Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:


3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

ganyan ang pagaaral ng mga salita ng Dios ikot hindi yung pinagkokontra kontra mo :tawanan:


Quote
"[size=8]Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman:[/size]
(Philippians 2:5)

oh ano bang isipan mayroon si Cristo na wala sayo??

basa ikot basa karugtong na talata lang tsk tsk spoon feed talaga oo.

fil. 2:8

8 At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.

Quote
ano na pagkataos noon

ano naging Diyos na ba? ha? :kawali:

Quote
Di ba napakasakit ng katotohanan

alin?  ang hanggang ngayon wala yung talata mo na IGlesia sa Bulaan este Bulacan?

alin? yung talata na sabi mo kaya ako po eh ang Diyos ko eh tatlo  :kawali:

11-17-18 09:16 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
sabi mo lang wala pero meron :P

Zacarias 13:8-9
" At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay MAHIHIWALAY at MAMAMATAY; nguni't ang ikatlo ay MAIIWAN ."
" At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios. "

maliwanag sa hula ikot na yung unang dalawang bahagi ng IGlesia Ni Cristo ay mahihiwalay at mamamatay

mangmang ka ba mamamatay nga eh :P

Sa unawa mo naubos o natalikod ang tinutukoy sa talata.
Dinalisay pa nga at dininig nga e.
Hindi inubos. :tawanan:

[You are not allowed to view links. Register or Login]
"At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangangingat kayo na huwag kayong maliligaw ninoman." (Mat.24:4)
Pinag-iingat pa nga at wala pa rin sinabing natalikod.
Sabi mo hinulaan ng matatalikod bat pinag-iingat pa!


I
[You are not allowed to view links. Register or Login]
"At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami." (Mat 24:11)
Maraming ililigaw pero hindi inubos ang kahulugan. Naman!


[You are not allowed to view links. Register or Login]
ulit ulit ka lng ikot matibay batayan ko mga talata ng Biblia ut until wala ka paring batayan sa iglesia sa bulaan este bulacan na sinasabi mo. :tawanan:
Asan yung matibay na batayan mo?
Wala ni punto na may natalikod na iglesia. :rofl:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
"Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio." (I Tim. 4:1)
Ang iba daw at hindi lahat. Ano ba yan!
Yung iba lang ang tinutukoy na matatalikod at walang puntong lahat.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
paanong hindi natalikod ha ikot eh aral na ng demonyo ang aral na itinataguyod?? at kung hindi nataliod asan yung Iglesia Ni Cristo na tatag ni Cristo?
Meron nga nasa bulacan yung iba.
Baka ung iba nasa apalit iglesia ng Dios sa apalit kay CristoHesus. :tawanan:


[You are not allowed to view links. Register or Login]
hanggang ngayon wala kang sagot sa tanong kong yan :tawanan:
Meron nga nagtatanga-tangahan ka lang.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
hindi mo naman maituro yung samahan mo sabi mo IGlesia sa Bulaan  este Bulacan :hmm: :tawanan:
Di ko ba naituro? Malapit sa desta sa may punduhan. O, yan ha tinuro ko na


[You are not allowed to view links. Register or Login]
dala nila aral ng demonyo pano nangyari sa Diyos pa yun sila??

1 Timoteo 4:3
" Na IPINAGBABAWAL ANG PAGAASAWA, at ipinaguutos na LUMAYO SA LAMANGKATI, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.

kaya natalikod eh ha :kawali:
Mangmang! Walang konek yan sa tinutukoy mong natalikod ang tinutukoy dyan may samahang gagawa nya at hindi samahang sa Dios ang tinutukoy. Pinalabas pang samahan ni Cristo ang gumawa noon. Tanga!
Masyado nyo ng binababoy ang mga salita ng Dios. I

[You are not allowed to view links. Register or Login]
"Ang disiplina ng Iglesia (katolika)ay ipinatupad buhat pa sa pasimula,sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga Sacerdote(pari) na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordena."
(Ang pananampalataya ng ating mga ninuno p.396

Nagsama ka na namn ng samahang wala konek sa ating pag-uusap.

puro kahangalan lang po alam mo!

Yung iba sa katoliko mo dalin o kaya sa barangay.
Eto ang malinaw na katotohanan Ulan...

Ang aral ni manalo na...

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[size=8]ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod [/size]

Ay isang malaking panloloko lang...

Una. Wala kang mababasang na nasusulat na Ang unang Iglesia ni Cristo ay natalikod.

Pangalawa. Wala pa ang mga manalo ang biblia umiiral na.

Pangatlo. Ang tunay na mangangaral ay ang kasulatan (biblia) dahil lahat ng Kristianong samahan dyan kumukuha ng iaaral.

Pang-apat. Sapat na ang aral sa kasulatan kaya hindi na dapat magdadag pa.

Ngayon paanong mawawala ang iglesia ng una kung ang mga mangangaral ay nagpatuloy sa pangangaral (ang biblia).

Saan ba kumuha ng aral si manalo?
Hindi ba sa biblia!?

Sino ang nagturo kay manalo ng mga aral ng Dios?
Hindi ba ang biblia!?

Paano nasabi ni manalo nawala ang unang iglesia??? :o
E, ito nga ang malinaw na nagturo sa kanya kaya nga lang para sya si lucifer na ibig magmalaki na sya kuno ang nagbalik ng iglesia na nawala kuno.

Sintido common lang mga inc. :chair:

Hindi nawala ang mga inutusan ng una.

"Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo
: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
(Matthew 28:19-20)

Yung mga unang nautusan ng Panginoon nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas ng salibutan.

Paano? Sa pamamagitan ng kinasihan ng Dios na kasulatan.


Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

2 Timoteo 3

16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.At sa mga inutusan, ang Panginoong Hesus ay sasakanila mula pagkautos hanggang sa wakas ng salibutan.

"at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan"

At ito ang malinaw na nasusulat.


2 Pedro 3
9Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


[Size=8]From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.[/size]


Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Walang nataliko Ulan.

Utak lang ni manalo ang natalikod.


01-09-19 10:57 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Aralin nyo post ni ikot

Papunta na sa topic kung sino ba si cristo 😂😂 

Hindi mo ko mapapasunod sa istilo mong takbuhin 😂😂

sabi ko naman sayo hindi ko istilo yung takbuhin.

2019 brad.

Ano daw ang sabi, Ulan.


MATEO 24:24
24 Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.


Kailan ba lumitaw yung cristo nyo?

1914 di ba?

kasi mga bulaan lang yung magsisilitaw.

Hindi kasi natalikod yung itinatag ng tunay na Cristo aral lang yun ng mga bulaan mangangaral kuno.
Yung tinaguriang anghel yung ibong mandaragit daw. :rofl:

Mga babae pala ng ministro nya ang dinaragit. :chair:At ito ang malinaw na nasusulat.


2 Pedro 3
9 [size=8]Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba[/size] ; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.


ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at[size=8] ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi [/size].

From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.


Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: [size=8]at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan[/size].
Matthew 28:20


Walang nataliko Ulan.

Utak lang ni manalo ang natalikod.
« Last Edit: 01-18-19 12:00 PM by cycle19 »

02-07-19 11:18 PM
Ventus37
Sr. Member
 • Posts: 8418
 • Thanked: 123
 • Reputation: 0
tanong mo sagot nila baliw lang ? :haha: mali ang title ng thread na ituuu :rap:
:newbie:03-05-19 09:23 AM
Aussie
Jr. Member
 • Posts: 120
 • Thanked: 2
 • Reputation: 0
bakit po hindi ginagamit ng IGLESI NI CRISTO ANG KING JAMES VERSION NG BIBLE?

03-12-19 12:56 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
tanong mo sagot nila baliw lang ? :haha: mali ang title ng thread na ituuu :rap:


Walang patol to.

Makikipag-usap ka ba sa alam mong baliw?

03-24-19 09:52 AM
Ventus37
Sr. Member
 • Posts: 8418
 • Thanked: 123
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]

Walang patol to.

Makikipag-usap ka ba sa alam mong baliw?
aba sino kaya ang baliw :naughty:

anv sabi ng thread starter tanong mo sagot nila... eh sino ba thread starter :bulong:
gondogondo ng title eh :toy:
:newbie:04-04-19 01:15 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
aba sino kaya ang baliw :naughty:

anv sabi ng thread starter tanong mo sagot nila... eh sino ba thread starter :bulong:
gondogondo ng title eh :toy:

hindi naman tanong mo sagot mo. ang title tanong mo sagot nila. nila meaning hindi ikaw pwede ako, siya pero hindi ikaw. kokontra lang di pa naunawaan. :crazy: talaga