Topic: Secretong Aral (Read 3732 times)

08-25-18 01:29 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: share mo nga sekretong aral
ng father fatheran mo at ng sektang kinaaaniban nyo


:naughty: heto di ko alam to
(ako lang ata di nakaaalam nito samin dahil
kasi nga sa pagtataym space warp ako nangakatoka)
ipagtanggol mo nga faith and belief mo ayon
sa mga bagay na nangasusulat dito
:read:

  God's name, which one finds about 7000 times in the Bible under the form YHWH, possesses the unique and remarkable circumstance
of not having been vocalized by nearly all translators. With this name being unpronounceable under its written form YHWH,
some overconfidant (or overzealous?) translators refused to confirm this paradox and preferred to vocalize it with an approximated form. Obviously, in every case the proposed vocalizations were very rigorously criticized.
A review of the past twenty centuries will allow us to appreciate the reasonings which favored or opposed the vocalization of God's name,
and to understand the origin of the controversy and the paradox of a name which can be written without being able to read it aloud.
 
 
BEFORE OUR COMMON ERA
 
                The first translation of the Bible, called the Septuagint, was made by Jews at the beginning of third century before our era.
However, out of superstitious respect these translators preferred to keep the Tetragram YHWH written in Hebrew within the Greek text.
There was however one exception, a Jewish translator who preferred to insert it under the vocalized form Iaô (Iaw),
which became well-known at this time
because the historians Varro and Diodorus Siculus quoted it in their books (History I:94:2; Antiquitates Rerum Divinarum).
In spite of these precise testimonies, the form of Iaô found limited use, and was very often slandered. A paradox of magnitudes. The great prophet Jeremiah explained that the objective of the false prophets was to cause people to forget the Name (Jr 23:27), an attempt nevertheless dedicated to be defeated (Ps 44:21); because God reserves his Name for his servants (Is 52:6)
and naturally for those who appreciate it (Ml 3:16).
Abraham, who is the father of those that have faith, took pleasure to proclaim this Name according to Genesis 12:8,
and initiated a respectable biblical custom.
Furthermore, according to the prophet Joel, it is even obligatory to proclaim this Name in order to be saved
during the great and formidable day of God (Jl 3:4; 5).
According to Exodus 23:13, refusal to pronounce a god's name is a refusal to worship the god in question,
so to refuse to pronounce the True God's name means a refusal to worship him (Jos 23:7).
In spite of these exactitudes, the translators of the Septuagint self-justified their choice not to vocalize the Name,
even going so far
as modifying the verses of Leviticus 24:15, transforming them into : «(…) a man who will curse God will bring the offence,
but in order to have named the name of the Lord, he would have to die absolutely, the entire assembly of Israel should stone him with stones; the alien resident as the native, in order to have named the name of the Lord, he would have to die absolutely». Paradoxically as noted by Philo, a Jewish philosopher of the first century,
to name God was worse than to curse him! (De Vita Mosis II:203-206).
The Talmud points out that they had started to remove these names (Yah, Yahu) that had been stamped on jars in order to protect their holiness. (‘Arakin 6a; Shabbat 61b). Out of respect, the Name was to be avoided in conversation, as proven by these remarks from Jewish books written in the second century BCE: «Do not accustom into the habit of naming the Holy One» and «someone who is continually swearing and uttering the Name will not be exempt from sin.» (Si 23:9,10).
It was held that the privilege of pronouncing the Name was strictly reserved for use inside the Temple (Si 50:20),
and that it should not be communicated to foreigners (Ws 14:21).:drill: antimano alam na alam ng
father fatheran mo ang tanong ng luko loku na yan

:alien: at alam na alam ng luko loku na yan ang taym ng pagsulpot sulpot
ng father fatheran mo sa realidad ng mga diosan diosan at ng mga santo't mga santang
larawan na naanyuan ng mga kamay ng nga taong nagsisamba sa mga eto na
hubad nga katulad mo bago 'to lagyan ng damit ng mga pari at kun minsan nga pati mga sakristan
datapuwat laging mga madre nakikita nun tarantado na yun nga na may isang pagkakataon nga eh may isang madre
na gumawa ng pagsusuot ng damit sa isa sa mga life size statue doon sa simbahan
sa liblib na lugar na pagkataas taas ng mga bundok at madaming kantutay sa paligid ligid nito na
di ko na dapat sabihin 'to eh sa kadahilanang
dito ko naaalala ang tagpung yaon kasi dahil ang palaging bukambibig nga
ng palagiang naliligaw sa mga daan (walang kasense sense of direction yun kasama ko at that time)
tapos magsasabi nalang ng gusto mo dun tayu para makadami tayu ng kantutay eh
wala naman akong alam sa kantutay noon eh ang pilit ng kasama ko
tuloy napapayag ako na sumama nalang at duun ko nga napatotohanan ang pagkatagal tagal ko ng nadarama
sa galing nyang taglasy taglay ay lubos akong nasiyahan sa mga pangyayare
at sapagkat
nakapagsagip ako sa ungang pagkakataon at isang madre pa
salamat sa tarantado ngang
eto :smoke: ang isang madre na yaon ay nailayo sa tiyak na kasamaan noonng panahonan na yun
ng yayain nya ako sa lugar na yaon para makadami raw kami ng kantutay 


:lmao: petmalu din magpahirap yan sa mga nagtitrip ng kamundohan
sa mga babae kahit Hindi madre ( yun sinagip nya kasi eh nangatulog na) kun kya nga ay
siya ang nakaalam na yun kantutay pala palaging pinapalamuti ng madre na yun sa mga rebultong yun
na maski lagi nalang nyang sinisilip yun mga imahe sa loob ng simbahan na yun eh yun madre dun sa simbahan
maski hindi nya sabihan yun madre eh lagi lagi nalang niyaya siyang magkantutay
kahit sabihan nya yun madre na walang kaligtasan sa mga hindi totoong mga dios kasi nga naman eh
sa kadahilanang
ang mga larawang inanyuan nga eh ginawa pang mga santo't mga santang
nagsipaglingkod rin sa mga larawang naanyoan nga ng mga kamay ng mga nilalang na katulad mo :haha:
« Last Edit: 08-25-18 04:02 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-25-18 07:22 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
hahaha. katawa ka talaga ukok. ano bat di binabalasubas yung laman ng aklat? paglaruan mo.

pagkaganyan ,takot ka lang.
kung nasa likod mo si God. walang mangyayari sayo.

08-26-18 12:42 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:whistle: yan ba yun kulto kulto mo
subukin natin ang mga lahat ng bagay
umanib sa mga lahat ng mga gumawa ng may kaloob ng mabuti at Hindi makapagsisinungaling
lumayo sa lahat ng mga anyo ng masama
ayon sa mga bagay na nangasusulat
:read:
Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti; Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama.
I Mga Taga-Tesalonica 5:21‭-‬22 TLAB
[/u]


:clap: sabi nga ng mga matatangdang may unawa sa mabuti at sa masama
woe to those who incline their hearts to vanity and worship senseless images without the power to smell or eat, to see or hear.
Mouths they have, but sounds they cannot utter; eyes they have, but lack all power to see; they have ears
that cannot hear, hands that cannot move, and feet that cannot walk. Senseless as they are the men who wrought them,
senseless all who trust in them and bow before them."
And seizing an iron implement, he destroyed and broke with it all the images save one, into the hands of which he placed the iron which he had used.

:alien: datapuwat sa kapanahonan ngayon eh wag nyo naman sirain yun mga nakadisplay nyong mga larawang inanyuan
kasi nga dahil sayang naman mga pera't salaping ginugol nyo para bumili ng mga yan
kun kya nga eh
hayaan nyo lang na nakadisplay pero huwag na huwag nyong sasambahin at
sa dios na mabuti lamang kayo sasambahin at sasambihin nyo siya sa pamamagitan ng espiritual na pagsamba
dahil nga ang dios ay espiritu
:read:
Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.
Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.
Juan 4:23‭-‬24 TLAB


Dios maawa ka sa amin, at pagpalain mo kami, at pasilangin nawa niya ang kaniyang mukha sa amin;
(Selah) Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa.
Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan. Oh mangatuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa:
sapagka't iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan, at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. (Selah)
Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga:
ang Dios ang sarili naming Dios ay pagpapalain kami.
Pagpapalain kami ng Dios: at lahat ng mga wakas ng lupa ay mangatatakot sa kaniya.
Mga Awit 67:1‭-‬7 TLAB

Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo.
Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios:
sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat.
Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay.
Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan;
nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay,
kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya.
Juan 3:33‭-‬36 TLAB:rofl: huwag mong subukan totem ng langgam na may nunal sa antenna kelangan mong etatto sa noo mo at
tuwing birthday mo lang pede I perform to bukod sa Perlas na bilog higit nga sa lahat kelangan mo kasi
alisin lahat ng mga na sa utak mo para di ka biglang napapaisip lang at ng Hindi ka nga maging hilong talilong na
wala kang unawa na kagalingan sa mga bagay na 'to kya Hindi mo alam kun pa'no
antimano hirap ka ng magpost sa thread na 'to pag nagkamali ka kasi bawal magkamali pag ginawa mo eto na
walang kaalaman at unawa sa biblia
:read:
In the first dialogue of the first part there are five articles, [9]
whence, in order: in the first is shown the causes and principal intrinsic motives under the names and figures of the mountain,
and the river, and of the muses which declare themselves present, not because they have been summoned, invoked, and searched for,
but rather as if they had often importunately offered themselves.
By this is signified that the divine light is ever present,
that it forever offers itself, ever calls and knocks at the doors of our senses and other powers of cognition and apprehension,
as it is indicated in the Song of Solomon where it is said,
"En ipse stat post parietem nostrum, respicinse per cancellos et prospiciens per fenestras",
[Cant. 2:9: "Behold He standeth behind our wall, looking through the windows, looking through the lattices..."] which light very often through various occasions and impediments remains excluded and withheld.
In the second article is shown what are those subjects, objects, affections, instruments, and effects by which this divine light enters, shows itself, and takes possession of the soul, in order to raise it and convert it unto God.
In the third, the intention, definition, and determination which the well-informed soul makes with regard to the one, perfect and ultimate end.
In the fourth, the civil war which follows and breakis out against the spirit after such determination,
whence the Canticle says, "Noli mirare, quia nigra sum: decoloravit enim me sol, quia fratres mei pugnaverunt contra
me, quam posuerunt custodem in vineis".
[Cant. 1:5: "Do not consider me that I am brown, for the sun has altered my color: for my brothers have fought against me, whom they have made the keeper in the vineyards..."]
In that place are represented as four standard bearers the affection, the fatal impulse, an appearance of the good, and the conscience,
which are followed by the numberless cohorts of the many, contrary, varied and diverse powers, together with their ministers,
intermediaries, and organs which exist in this organization.
In the fifth is described a natural contemplation through which it is shown that every contrary is reduced to friendship,
whether through the victory of one of the contraries, or through harmony and conciliation, or by some vicissitude, every discord to concord, every diversity to unity; which doctrine has been developed by us in the discourses of other dialogues.


Hoc amuletum heptagonum circulo inclusum Veneri dicatum est, vti in Arithmetica hieroglyphica ostendimus. In circuitu signatæ sunt 72 literæ ex Cabala extractæ, quarum vnaquæque Angelum ex 72 indicat; de quibus vide Cabalam Hebræorum fol. 275. Quis hîc prima fronte non rideat maleferiatorum hominum stoliditatem, dum ineptijs huiusmodi Cabalisticis pessimè in Latinas literas transformatis, tantam tamen fidem habent, vt earum ope montes etiam se transferre posse, sibi persuadeant? Sed quoniam Diabolus humani generis hostis nihil agit, nisi quòd in contumeliam Christi hominumque perniciem cedat; hinc ad Satanicam nequitiam tegendam, data opera, attributa Christi in cornibus heptagoni ponunt, id est, Angelus tenebrarum sub forma lucis sese exhibet; sunt autem sequentia attributa. Intra cornu AB, intra quadratum singulis Crucis angulis quatuor literæ insertæ spectantur a.g.l.a. quod Hebraicum nomen est, & in Cabala celeberrimum , quod expansè idem significat ac,  Tu fortis in æternum Domine: Si enim [480] capitales singularum vocum literas in vnum iunxeris, prodibit nomen  Agla, vti quadratum ostendit. Intra cornu BC ponitur  Eli, id est, Deus meus.

Intra cornu CD ponitur  Eloi, quod tamet si idem prorsus cum præcedente significet, tanquam diuersum tamen quidpiam posuerunt; vt vel hinc horum nebulonum supinam ignorantiam & inscitiam colligas. Intra DE Christus, deinde Sother, quod Græcè Saluatorem significat, nè verminosum machinamentum Græcâ voce carerer. Sequuntur postea Adonay & Sadai; illud Dominum, hoc Omnipotentem notat. Atque hæc sunt septem attributa Christi, quibus subiungunt septem Veneris Intelligentias, quæ sunt Cafziel, Satquiel, Samaël, Raphaël, Mahel, Michaël, Gabriel; quæ vocabula Hebraica passim translata sunt; vt vel ex hoc ipso appareat, à Deo bonisque Angelis emanare minimè posse, quod tam turpiter, non nisi ab omnis turpitudinis Cacodæmone, transformatum est: talia sunt in heptagoni lateribus inscripta, verius ex culina Diaboli, quàm ex Cabala translata vocabula. Inscribunt tandem huic heptagono pentagonum, in cuius centro litera T symbolum salutis; circa quod cùm has literas ugeia scribere debuissent, bestijs tamen inscitiores has supposuerunt e e e e y. Intra triangula verò ex Arabum amuletaria officina ponuntur yl, al, le, al, um, corruptissimè vti omnia alia; volebant enim illud Arabicum exprimere  la alla ella alla, non est Deus nisi Deus, quod dum pronunciare nequirent, illorum loco dicta inconcinnissima verba posuerunt, yl, al, le, al, um: sed quid sibi velint duo verba, um, explico. In dicto Arabum pronunciato  semper hæ voces sequuntur,  Mahumet rassul alla; atque harum capitales literas referunt um. vt vel ex hoc colligas, quantis modis illudat Dæmon incautis hominibus, vt dum Christiani esse volunt, occultè [481] Mahumetanismum profiteantur; in hoc enim vnico Amuleto quatuor sectarum, Iudaicæ, Christianæ, Mahumetanæ, Paganæ, ab ijs, qui illud portant, fit professio, idque occulto pacto Dæmonis, ad Christianæ religionis contumeliam ea de causa instituto. Sed quid pentagonum sibi velit, expono. Pentagonum Veteres, vti in Arithmetica docuimus, Marti, vti & heptagonum Veneri dedicarunt; quo quidem indicabant, neminem Venerem possidere, qui priùs Martem non attraxisset; de quibus in Astrologia Ægyptiaca susiùs; hoc enim pentagono victoriam in omnibus sibi spondebant. Porrò finis huius Amuleti erat, amorem & beneuolentiam omnium, & consequenter carnalium desideriorum plenam fruitionem, victoriamque contra omnia aduersa eius gestatione obtinere; quod ex adiuratione quam pronunciare solent, quã & Deum, & Angelos, veriùs Cacodæmones cum inuocatione Veneris aut Martis sacrilego & impio ritu sollicitare solent, patet, quam &, nè Christianæ aures vulnerentur, consultò omitto. Quicunque itaque huiusmodi possederit farinæ Amuletum, illud non naturale, non Diuinum aut Angelicum, sed immediatum Diabolicæ machinationis opus se possidere sibi persuadeat, non nisi cum æterna animæ ruina vsurpandum.

nakita lang namin 'to eh at di pa nasubok pero
kun elib ka nga sa faith and belief mo ay tandaan mo nga lang
walang nagpumilit sayo dito na laro laroin mga nakasulat
sa post na eto na
nagpatotoo sa mga lahat ng mga bumabasa na ang salita ng dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
(KUN KYA NGA SA PANGINOONG DIOS NA MABUTI AT HINDI MAKAPAGSISINUNGALING DAPAT SUMAMBA
AT MANIWALA KAYO SA PANGINOON HESUCRISTO NA KANYANG BOGTYON NA ANAK
KASAMA ANG MGA PINAPAGING BANAL
AT HINDI SA MGA LARAWANG INANYUAN NA MASKI MAGHATID SENYO NG MGA KAPANGYARIHAN AT
KAKAIBANG MGA PANGANGAILANGAN O IBINIGAY MGA GUSTO KASO NAGIGING MGA MANYAK NA MANYAKIS GINAWA NYO PERO
ALAM NYO AT GINAWAN NYO NG PARAAN PARA HUMINTO SA MGA KAPANAGLIHIIAN SA LAMAN EH MASY PAGASA PA KAYO
NGUNIT KAPAG MASAMA GINAWA NYO PUROS KALIBUGAN AT PANLALAMANGG SA KAPWA NYO TAPOS YUMAYAMAN PA KAYO EH DIABLO NAGBIGAY NIYON
AT MAPAPANSIN NYO YAN SA PAMAMAGITAN NG INYONG MGA KONSENSYA KUN MAY ESPIRITU PA NGA NG TAO NA NAIWAN
SA KALOOBA LOOBAN NG PISIKAL NA KATAWAN NYO)
ay walang katulad kesa mga alinman anoman sinoman saanman nga na sulatin na naturalesa sa realidad ngang eto na
maski magsabi pa nga mga pari este hari pla at kahit stark tech junk shop na bumibili ng mga scrap na bakal na kinakalawang basta di bababa sa kalhati at isang kilo sabay magchant chant ka nga na may kasama kang kumakanta
ng chachacha benol ball mo ba na chachacha etc etc blah bhla blha bla wag kalimutan yun kumakanta
dapat na sa to no at Hindi sintunado
tulad nitong kantang parituwal tuwang tuwa sa galak
nakangiti at wag sumimangot maski nauutot habang bumabasa tulad nga sa passion kun mahal na araw
:read:
bili bili wawa ka wawa manna naman pang siyer lang sa poska utak este kapos palad pla
na di na nakahahawak ng dalawa o tatlong balls kasi nga
isa lang pala talaka balls ng father paderan ng sektang teng ting tong tung na kun babaliktarin eh wag nalang dahil ang hirap bigkasin aaaahhh
yaaannn nnnaaaa iron man superior iron man king iron balls of fowls graduweyt lang walang penalty likba likba na demote na tuloy
param bench boys (bangko lage lagi) tu elementarimentalabnuhoy (water boy ng tuyuang lalamunan walang pang rc) eh
yakang yaka parin basta nakukontrol na ang keypad ng nintendo holy family computer wayl pleyin kontra wan tu tri ni ti titigan mo nga sa ilalim ng siwang ng mga palengke kun mag naglalaro parin ng tagotaguan at sigurado bahay bahayan na kasonod nyan nyahhahaahhaaaaahaha
nun (madre) ni magneto na best friend ni professor x sa x-men ng marvel universe
reverse polarity o baliktarin mo ang polaridad sa utak este isip ng walang alam na 'to sa baybol aaaaa bola bola bolahin mo lellooong mmmooo
pweeeerrraaa kammmiii
(dapat nakapikit ka at nakatingala ang ngalangala mo dun sa kisami at maglumuwara ka ng 10 to the 10th power at sure na very powerful ka na  yan ang sabihin mo at
yan ang napapala ng patulog tulog sa pansitan yan naman sasabihin sayo ng kasama mong kumakanta kanina
dun sa first dialogue at ang huling kinakailangang eririsayt mo nga ay napakahirap na nito at mukan di mo kakayanin sa totoo lang kasi nga eh magtatalon ka ng may palundagdag at pigilan mong huminga por abawt one second sakto dapat walang labis walang kulang at
pag mali ginawa mo wag mong hayaan kun kya nga eh ulit ka naman mula wan tu sawa pero pag napagod ka na huwag ka ng magpupulit kasi bad yun) 
heto magbasa ka ulit ng mga bagay na nangasusulat
sa banal na biblia
:read:
Do not bind the counsels of the Lord our God: for God is not as man, that he may be threatened; neither is he as the son of man,
that he should be wavering.
Therefore let us wait for salvation of him, and call upon him to help us, and he will hear our voice, if it please him. 
For there arose none in our age,
neither is there any now in these days, neither tribe, nor family, nor people, nor city,
among us,
which worship gods made with hands, as hath been aforetime.
Judith 8:16‭-‬18 KJVA

« Last Edit: 08-26-18 10:07 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-26-18 03:48 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
nag post na naman ng nonsense si ukok. kung ano anong naiisip mo ah.

08-26-18 07:09 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: mga orasyon yun tulad ng naipost mong aklat kuno
di na namin binasa lahat kasi boring nga eh (pulos bill bili naman yun
may medal medalyon pa eh mag aaksaya ka lang ng oras doon)
dahil wala ng mas masaya at mabuti sa pagbabasa ng bible at
kapag bumabasa ka ng biblia dapat manalangin ka ng walang malisya at walang pagiging makasarili
kya nga mag aral kang bumasa para may unawa ka

puros nonsense paninita mo wala ka namang alam sa pinagsasabi mo :haha:
« Last Edit: 08-26-18 07:16 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-26-18 07:19 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:rofl: mga orasyon yun tulad ng naipost mong aklat kuno
di na namin binasa lahat kasi boring nga eh
dahil wala ng mas masaya at mabuti kapag bumabasa ka ng biblia
kya nga mag aral kang bumasa para may unawa ka

puros nonsense paninita mo wala ka namang alam sa pinagsasabi mo :haha:
ang sabihin mo. natakot ka lang.
tsaka, kung malakas pananalig nyu sa taas at kampante kayo sa doctrina nyu.
walang mangyayari sainyo.
takot ka lang. di nyu kayang balasubasin yun.

gusto mo makita si kamatayan?
turuan kita.

08-26-18 07:41 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: ikaw lang may sabi nyan
walang nakakatakot sa mundo lalong lalo na
sa mga turo turo mo
antimano manununo ka nyan katuturo mo


[You are not allowed to view links. Register or Login]
ang sabihin mo. natakot ka lang.
tsaka, kung malakas pananalig nyu sa taas at kampante kayo sa doctrina nyu.
walang mangyayari sainyo.
takot ka lang. di nyu kayang balasubasin yun.

gusto mo makita si kamatayan?
turuan kita.
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-26-18 07:42 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:rofl: ikaw lang may sabi nyan
walang nakakatakot sa mundo lalong lalo na
sa mga turo turo mo
antimano manununo ka nyan katuturo mo
[You are not allowed to view links. Register or Login]

kung di ka takot. bakit may kasama ka nung nagbabasa ka. nun? at di mo tinapos.
alam na this.

08-26-18 07:59 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: dapat may kasama dahil Hindi ginawa ng dios ang tao para lang maging makasarili
nakapag undertakin ka na ng exorcism na kun isakatuparan ang ritual na yun eh
lagi ngang may assistance yun pari o pastor at shaman
pero yun unawa mo mag isa palage eh ni walang kasamang holy spirit


:lmao: gusto mo mag isa ka nalang magpost dito matapang ka naman eh


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]

kung di ka takot. bakit may kasama ka nung nagbabasa ka. nun? at di mo tinapos.
alam na this.
« Last Edit: 08-26-18 08:00 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-27-18 07:17 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:rofl: dapat may kasama dahil Hindi ginawa ng dios ang tao para lang maging makasarili
nakapag undertakin ka na ng exorcism na kun isakatuparan ang ritual na yun eh
lagi ngang may assistance yun pari o pastor at shaman
pero yun unawa mo mag isa palage eh ni walang kasamang holy spirit


:lmao: gusto mo mag isa ka nalang magpost dito matapang ka naman eh
basa na moves mo.natatakot ka lang.

08-27-18 09:02 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: ang sabihin mo ikaw talaga duwag at antagall ng nacheckmate mga moves mo
at sapagkat
pati ang gumawa ng mabuti sa di mo pinaniniwalaan eh kinaduduwagan mo pa
kya nga wala kang unawa sa biblia kasi nga wagdu kang gumawa ng mabuti maski sa pagbabasa


:lmao: takot na takot ka ngang umitim nagyabang ka pa


[You are not allowed to view links. Register or Login]
basa na moves mo.natatakot ka lang.
« Last Edit: 08-28-18 07:43 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-28-18 03:58 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:rofl: ang sabihin mo ikaw talaga duwag at antagall ng nacheckmate mga moves mo
at sapagkat
pati ang gumawa ng mabuti sa di mo pinaniniwalaan eh kinaduduwagan mo pa
kya nga wala kang unawa sa biblia kasi nga wagdu kang gumawa ng mabuti maski sa pagbabasa


:lmao: takot na takot ka ngang umitim nagyabang ka pa
hahaha. ikaw yun.
magaling ka lang mang usig.
ano ba napatunayan mo ?
yung secretong aral. subok na yun.
yung paniniwala nyu na kasama nyu ang Dios. napatunayan nyu na ba? puro ka lang salita. di mo kaya ang secretong aral.
ingat na lang baka tirahin ka ng readers

08-28-18 07:03 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: pati mga readers dinadamay mo pa halata na takot ka nga eh at di naman sila tulad mong tanga eh at
ikaw yun nang uusig dito bobo mo naman eh ang gusto mo pa nga eh mangbalasubas dito eh at
yan ang totoo na Hindi kami nang uusig kasi puros bintang ka lang naman
sa kadilanang ikaw lang demanding dito na balasubasin yun eh kitang kita naman ng lahat

:lmao: palibhasa wala kang napatunayan sa faith and belief mo kaya nga inggit na inggit ka lang eh
kun kya nga ikaw ang mag ingat kasi Hindi mo alam ang kaparusahan ng winawalanghiya mo
ang panginoon dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling ay ang salita na nasalita ng bugton na anak
at kahit magsalita kami ng magsalita tungkol sa biblia ay totoo naman di tulad mong sinungaling kitang kita naman ng lahat


:alien: sana nga ay huwag ka ng makisangayon sa mga ginawa ng mga eto na
:read:
Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay,
o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios.
Huwag kayong madaya ng sinoman ng mga salitang walang kabuluhan:
sapagka't dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Dios sa mga anak ng pagsuway.
Mga Taga-Efeso 5:5‭-‬6 TLAB
[You are not allowed to view links. Register or Login]
hahaha. ikaw yun.
magaling ka lang mang usig.
ano ba napatunayan mo ?
yung secretong aral. subok na yun.
yung paniniwala nyu na kasama nyu ang Dios. napatunayan nyu na ba? puro ka lang salita. di mo kaya ang secretong aral.
ingat na lang baka tirahin ka ng readers
« Last Edit: 08-29-18 02:39 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-28-18 08:25 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
 devils are everywhere...

choose a location where the devil you want to appeared and he will be present when you call his name.

tried and tested by me.

===================

say "our father" prayer and God will help you when you are in trouble....

tried and tested again by me.

and of all the two above , i rather chose God as my savior.« Last Edit: 08-28-18 08:26 PM by dodong143 »

for testing today if working

08-29-18 08:01 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
devils are everywhere...

choose a location where the devil you want to appeared and he will be present when you call his name.

tried and tested by me.

===================

say "our father" prayer and God will help you when you are in trouble....

tried and tested again by me.

and of all the two above , i rather chose God as my savior.
its easy to say that God is with you. its easy to yell that God will save us,all members of our religion.

but the question is. do ypu really think?
what is your assurance.
your imagining something ,effects of over reading the bible.
youre hallucinating ukok. wake up.

08-29-18 09:52 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: tell it to the marines
becaused your being is on such a delirious magnitude

:tawanan: the god who is good and doesn't lie is always true and kind unto his faithful servants
everytime indeed


:lmao: Malay mo bangungutin ka bigla pagtulog mo at bigla kang nagkakawag
na para kang nalulunod pero wala naman tubig at akala mo gising ka na pero nangasa realm ka parin pala ng bangungot
eh pag nagkataon ginigising ka pero ayaw mong gumising at nawala na espiritu mo kasi kinuha ng kadiliman eh baka
sabihin mo tsamba... . akala mo lang eh basta kami napapaniwala ng hindi namin nadaranasan
sa mga pagkakataon sa hiram namin na buhay lalong lalo na yaon ngang mga walang kabuluhang sabi sabi mo at
Mali maling hola hula mo lage lagi kasi sigurado kami na aakalain mo ngang kami si dodong eh tanga mo nga
kun di pa namin nasasabi eh mga psychics mga iba sa amin na kasama nga naming na nangungusap
sa isip na kun tawagi'y telepathy datapuwat sangayon nga sa kanila'y signiture yun o gift of telepathic signiture nga yaon
(di namin nasali yun powers magkakaiba ng kakayahan mga telepath na gun at wala ka naman nun eh :haha: )
at isa yan si dodong sa mga napiling pinadalhan namin dati ng sulat
(baka akalain mong hilongtalilong ka may powers din sya kasi pinadalhan ka rn namin ng sulat)
eh maski mag utak este mag isip ka ng walang kabuluhan di mo kyang alisin ang totoo at walang duda nga
eh kasama namin yan sa walang malisya na pag ibig at espiritual na samahan
na di na kelangan ng eye ball o sex eye ball ng mga kupal sa kupal para lang magpasikat tapos magtataka ka pang tanga ka
eh biglang liko ka ng liko kya ligaw ka pero aamuyong ka pa sa father fatheran mo sabay diretso na kayo sa dagat dagatang apoy at asupre
napaka walang kabuluhan ng mga realidad niyong mga nagtaksil sa mabuti at Hindi makapagsisinungaling 
at sapagkat
walang napakasaya para nga sa amin kundi ang paghuhukom ay dumating na nawa
para alam mong lahat ay may wakas sa mundo ng mga kasamaan na sanglibutan ng masama  . ...


:whistle: try mo nga kya ipaliwanag yun sulat nayun
puros kasi panggugulang sa mga talata lang nabasa namin na reaction mo eh
sekreto na aral pa naman yun


:smoke:  sa mga sekret ngang idadag mo ay
eto ngang sangayon sa mga nangasusulat ukol dito NIEKŠYBĖS PASLAPTIS
at di pulos walang kabuluhan na na sa utak mo lang at ng di ka na biglang napapaisip lang
ng mga kasamaan kahit inappropriate ipinagpipilitan mo kasi hilong talilong ka lage lagi 
« Last Edit: 08-30-18 09:33 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-29-18 10:36 PM
Annoyingmouse
Full Member
 • Posts: 348
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
Hoy felonglilong dami mong dada dun ka nalang sa adultzone dami mong request na porn

08-30-18 10:17 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Hoy felonglilong dami mong dada dun ka nalang sa adultzone dami mong request na porn
epal mo naman.

@ukok. wew. so pinapalabas mo. na ang mga taong nag-aaral at naniniwala sa secretong aral ay ............

di kayo na ang maliligtas .kayo na ang banal

08-30-18 10:18 AM
Annoyingmouse
Full Member
 • Posts: 348
 • Thanked: 5
 • Reputation: 0
retarded ka yata felonglilong

08-30-18 11:08 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:lmao: kitam may nakapuna na sayong retarded ka pla fenghilongtalilong pero putol na ngayon pero para la ng confusion eh
sasabihin nalang namin na sinasapian ka nga lang ng masamang espiritu
sabi sayo kasi manalangin ka muna ng walang malisya bago ka magreseasrch
sa mga sekretong aral eh subukin mo nga ang mga espiritu kun eto ay sa dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling

tulad ng isang 'to (huwag mo ngang subukin na kasi subok na mga kasamaan ng mga kultong naihayag sa sulat na yaan)
:read:
The most shocking bit of the Netflix documentary is a clip of a film taken by a German inside the Poona ashram of what seems to be a violent orgy inside a padded room. Noa never saw this type of thing but he did witness some freaky behaviour and emotion. Laughter was a way of saying “I’m OK with my feelings,” and one night thousands of people suddenly started laughing hysterically, crying with laughter. Noa was certainly aware of the sex. “You could hear people having orgasmic sex all the time. All night, like mating baboons, gibbons.”

And he knew his parents had different partners. Was that upsetting? “I never showed upset. The narrative – particularly from my dad – was: this is fantastic, you’re fantastic. So I showed fantastic. I know my mum was struggling. She has said since she was already massively questioning what we’d done. They were notionally still together but we weren’t living as a family unit.”

In some ways the independence Noa had has stood him in good stead, he says. “But if you have no boundaries in your life the world is quite scary.” Boundaries – or lack of them – is something that comes up again and again.

He says he can understand the appeal of Rajneesh, the aura of the man, the extraordinary voice, his charisma. “But I think without doubt he was deeply culpable, guilty of neglect of his people and did massive damage to many of them.”

He doesn’t like seeing pictures of him. And he has fundamental problems with the message. “For me, the meaning of my life is about family, family relationships, and that was blatantly disregarded in the idea that these kids are just going to be happy growing up in this wild place.”

In some ways it’s hard to connect this engaging, articulate man sipping a macchiato in Le Pain Quotidien with the tearaway hippy child running wild, free of shoes and boundaries, in India. But there is something in his eyes, a look that says: yeah, we’ve seen a bit, in our time.

 Ma Anand Sheela of the Rajneesh sect poses for a mugshot in Mulnomah County, Oregon in 1985.
 Bhagwan’s personal assistant/lieutenant Ma Anand Sheela of the Rajneesh sect poses for a mugshot in Mulnomah County, Oregon in 1985. Photograph: Donaldson Collection/Getty Images
After Noa and his family had spent about four years in Poona, and amid increasing tension between the ashram and the Indian authorities, Rajneesh and his followers moved to the US and set up a commune on a ranch in Wasco County, Oregon. This is where Wild Wild Country picks up the story. The star/villain of the Netflix show is Rajneesh’s personal assistant/lieutenant, Ma Anand Sheela, who was instrumental in the rapid creation of Rajneeshpuram, a new city in the middle of nowhere and an extraordinary human feat.

Noa’s memory of Sheela is that she was confident, funny, cool. “But I also knew, because I would hear from my parents, that she was ruthless, and I think it was clear the power she had.”

His dad had a run-in with Sheela over chickens, after which he was immediately taken off farming duties (which he knew a lot about), and put on fire-tower watch. Noa’s mum looked after cows. Neither of them were part of Sheela’s inner circle.

Noa remembers the crazy, fevered work that was being done. And the elements, being colder in winter than he had ever experienced, and brutally hot in summer. Again, he lived with the other kids, running wild, trying to jump on to ice blocks floating on the river, killing snakes, putting spiders and wasps into cassette boxes to see which would kill which. In many ways it was brilliant.

He has one sad memory. “There was one night when we got hold of a barrel of beer and we were just necking the beer on and on, and suddenly for the first time I got really drunk. If you think about it, aged 10, it’s a bit early. Then I just started wailing for my mum and dad, I just wanted them.”

He says they – the kids – were probably a little bit more advanced with sex, too. “Not madly, well it depends who, but I think we probably were a bit further ahead. We were further ahead with everything.”

Much of the documentary centres on the antagonism between the sannyasins and the Wasco County locals. “They were the enemy,” Noa says. “Stupid, conventional, conservative people.”

The sannyasins thought they were better than everyone else, and that comes over in the documentary. Noa was amazed, when he did get out, meeting a friend of his mum’s for example, that she could be articulate and emotionally intelligent. “I thought unless you were a sannyasin, that was impossible, you would just be a kind of drone.”

He thinks the series focuses too much on the conflict between sannyasins and rednecks. “That is interesting, but the inside story is more interesting – of how you end up with lots of intelligent middle-class people like my family going into where they got to, the heart of darkness. How does that happen? It’s like an ideal is bigger than reality and can make you lose your sense of justice and what’s right in the world.”

Noa wasn’t aware at the time of the scandals that feature in the series – an immigration fraud that involved sannyasins going off to get married in various parts of the country so that they could stay in the US, the poisoning of 751 people in the town of The Dalles, through contamination of salad bars at local restaurants, and another shocking episode where they bussed in a load of homeless people in order to win a county election. In fact, Noa had left by the time these events had taken place, although he did remember seeing the homeless people at the ashram, on the other side of a chainlink fence, on a visit back to see his father.

Why would he know what was going on? He was a kid, and this was his life. But he noticed the increased tensions and power struggles and that there were more and more guns about the place. “By that time, you kind of knew it was cranky; everything was cranky, there was massive paranoia about Aids and about the world coming to an end.”

 “My parents said: 'What do you want to do?' And I said: 'I want to go to school and learn things'
In 1986, Sheela pleaded guilty to attempted murder and electronic eavesdropping within the commune, as well as her part in the immigration fraud and poisoning incidents, and was given a prison term along with two other leaders.

When, in 1993, Waco happened, and the compound of cult leader David Koresh was stormed by the FBI, leading to 76 fatalities, it affected Noa profoundly. He suddenly realised that something like that could have happened to them.

Noa’s mother ended up wanting out – she had been uncomfortable even in Poona. They had come back to Britain, the marriage was over; she was going to stay in Norfolk, his dad was returning to Oregon and Noa and his brother were given a choice. “I remember sitting in the back of the car and they said: ‘What do you want to do?’ I said: ‘I want to stay and go to school and learn things.’” Noa’s brother made the same decision.

That has been Noa’s response to his “weirdo” childhood, to go diametrically opposite to everything he experienced. “I wanted to as be normal as possible, I made a lot of choices that would give me something solid.”

He says it was a good thing he got out when he did. “If I’d stayed longer I think the disengagement with the real world would have become more accentuated. That’s the sense I get from kids who stayed longer. I imagine it was hard to assimilate back and a lot of them ended up deeper in that kind of fringe world.”

It wasn’t easy, going to the local comprehensive. He still went by the name of Rupam, which he didn’t change for a long time, out of loyalty to his dad. But he was good at fitting in, adapting. He said his Indian name was because his dad had farmed in India. No mention of ashrams.

 Screaming, hitting, sweating: how my Wild Wild Country retreat led to contentment
Brigid Delaney
Brigid Delaney
 Read more
There had been press reports about the sex cult, the guru with all the Rolls Royces. Noa began to realise how weird it was, and he didn’t want to be associated with that. But he was way behind, and he was getting into trouble, not because he was rebellious but because he was finding it hard to exist in the real world.

His grandmother then paid for him to go to a hippy vegetarian private school, which encouraged Noa’s desire to become an actor. One day, the headmaster called a special assembly because there were some very dangerous people coming to town, a sex cult called the sannyasins. A warning video was shown, and guess what the opening shot was? A closeup of Noa’s face. Thankfully, because of his wild hair and the fact that it was taken a few years before, no one recognised him.

The sannyasins carried on, in various locations, in various factions, after the end of Rajneeshpuram and after the end of Rajneesh. His father is still very much involved with them. Noa’s mother’s feelings about it are dominated by pain and guilt.

And Noa? It’s a strange mix of both resentment and gratitude. He’s done his fair share – “a massive share” he says – of different sorts of therapy to deal with a childhood with no boundaries, how scary that is, how power can be abused and how emotions can get out of control. And he’s very wary of gurus.

Yet he says he acquired a good deal of understanding about people from his time in the cult, which has been invaluable. He did become an actor, using the name Rupam Maxwell – his last role was in Emmerdale, where he played racy young aristocrat Lord Alex Oakwell
from 1997-98.

Then he went into coaching. He now advises clients on personal impact, teaching them to harness their natural strengths for pitches, presentations and media appearances. Again, he says he likes the linear structure of working with law and accounting firms, with their boundaries and rules. He says the basis of what he does is about authenticity, and however misguided it was, that’s what the people in Poona and Oregon were after, too. After our coffee, he’s going to Geneva for a meeting.

Wild Wild Country review – Netflix’s take on the cult that threatened American life
 Read more


He is married. His wife is from “a really good Irish Catholic background, and I love that”. They have three children, aged 17, 16 and nine.

What kind of father is he? “Not as good as I think I am. My older kids now tell me about times I was too angry with them when they were young and all that kind of stuff. But that, for me, is first and foremost in my life: family, being supported by your mother and father in a way that says I’m there to help you grow into this world.”

He has talked about the ashram with them. He feels relaxed and able to now, and says they are understanding, insightful, balanced. “Now they’ll probably go and join a cult,” he adds.

:rofl: ikaw lang may sabi nyan ayon sa sarili mong interpretasyon
ang kaligtasan nyo ay kaligtasan nga namin
sa kadahilanang kami nga ay mga aba has mga alipin at
Hindi tayu ginawa ng dios para maging makasarili lang dahil walang nabubuhay para sa sarili lamang
[You are not allowed to view links. Register or Login]
epal mo naman.

@ukok. wew. so pinapalabas mo. na ang mga taong nag-aaral at naniniwala sa secretong aral ay ............

di kayo na ang maliligtas .kayo na ang banal« Last Edit: 08-30-18 11:11 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.