Topic: Secretong Aral (Read 3731 times)

08-02-18 08:05 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: etatanong namin sana yun etatanong samin dito
sekretong aral eto pag may dumikit sayo sabay sabi ng ganto taas mo kamay mo
magsabi ka lang ng paa ko ano ginagawa mo tapos lundag sabay takbo
alam nyo kun Baket may emosyon ang dios at sa enyo nga ba nagsabi sila
na may unicorn nga sa biblia o Hindi nga pag sinabi nila
pikit mo mata mo at manalangin ka
at isigaw mo eh sila ba nagsabi senyo ha :haha:
alam namin alam na ng lahat
ang isang bato bato pick pag nilaru ay isaisip
sa papel o talim kahit sa panaginip dapat parehas lahat
na karapatdapat piliin ay walang sablay at tapat
pero walang may alam saenyo kun sinong unang tao
ang unang sumulat ng titik o
eh baket din kya alam nyo na hindi namin alam eto
kun wala ngang nagsabi ehi sasabihin ba namin
na alam na namin eh di alam nyo na nga rin at alam na natin
totoo talaga na walang kakwenta kwenta nga ang mga tumitingin
sa mga salamin namin

. ... heto ang matinde pagka nakwenta
:read:
Job 39: 9. Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?
10. Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow? or will he harrow the valleys after thee?

Job 10: 21. Bago ako manaw doon na hindi ako babalik, sa lupain ng kadiliman at ng lilim ng kamatayan; 
22. Ang lupain na dilim, na gaya ng salimuot na kadiliman; lupain ng lilim ng kamatayan, na walang anomang ayos, at doon sa ang liwanag ay gaya ng salimuot na kadiliman.eh yun circle nga ba talaga ay round at pano naging oblique yun oblique triangle
dahil ba sa eto nga ay isang pahilig at walang tamang anggulo samantalang
sa larung text nga parisukat hugis ng pamato pati ang sa panabla pero pag tira oblique
ulet ulet nga talaga  ... .


:hmm: alam nyo ba kun san napupunta ang mga patay na mga namatay sa mga kasalanang ginawa nila noong nabubuhay pa sila

:devil:  ang mga anak ng kapanaglihian
lang ang mga di nakapagpatuloy sa paggawa ng mga kalooban ng dios 
at sa kadahilanang itoy isinumpa silang lahat kun kya"t
sila ay malimit na mga tumitigil sa mga nilalang na walang pananampalataya sa mabuti para lang gumawa ng mga kasamaan
dahil yon ang istasyon nila sa mundo sa kanilang pagiging mga kupal sa kupal na humihinto sa mga
dakong karumal dumal na mga templong sira na walang mga ginawang mabuti sa kanilang mga kapwa
dahil kasi mga ginawa nilang mga kasamaan ay nagsasabunga ng kamatayan katulad ng mga
Hindi tuli ang ang mga tenga at Hindi tuli ang mga puso dahil pinagmamatigas nila ang kanilang mga puso at
pinagpupuno nila ng tawag ng laman ang kanilang kaluluwa na mga bingi na
kasi dahil sa kalibugan
kun kya nga ay mga walang kapatawaran na sa kanilang mga kasalanan
at inalalaan na nga sa mga kaparusahang walang katapusan kasama ng kanilang amang diablo sapagkat siya'y sinungaling at ama nito

... . tumindi ang mga kasinungalingan kasi dahil sa kalibugan kya araw araw sinungaling


:drill: nagsisinungaling dahil kasi sinasapian ng masamang kalibugan
sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kamag anak
lalong lalo na sa mga taong na sa paligid nila
nagnanasa ng matindeng pagnanasa kya hinuhulog sila sa mga dako ng mga kalaliman

:rofl: kahit maski sa paligid ligid ng linga kalibugan parin inaatupag petmalu nga
art matinde pati larawan na inanyuan isinasama sa mga kasinungalingan nila para lang sa mga kahayukan nila sa laman

:pray: sabi nila manalangin muna bago magdasal dahil
kapag nakakita ka ng larawan na may anyo na Hindi mo pa nakikita sa tanang buhay na pinahiram ng dios sa atin
tapos nabubuhay yong larawang naanyoan sa anyo ng mga pinagsamasamang mga kupal sa kupal
na magsali salita ng ibat ibang mga wika hanggang sa magsabi sayong muka ng harapan
na magdasal ka na habang pinatutuwad kita
kya manalangin sa awa at tulong ng panginoon at sana looban ng dios ang mga bahay ng mga kupal sa kupal na yun
at lipulin silang lahat at dapat huwag pamarisan
upang kun may mga pagkakataong lumalakas ang mga kapangyarihan ng kasamaan ay dahil kasi kapag lumalakas ang
tawag ng laman sa mga taong bogli este mga taong bulisik pla
ay huwag ng makapagparami pa

:laway: ngayun alam nyo kun sino sila dapat
at eto naman ang mga istasyong pagtatapunan sa kanila at na sila patitigilin hanggang sa dumating ang pagkakataon na yaon
na ayon sa pagkakataon ng paghuhukom
pasok ulap este usok
magpatotoo ka pero wag kang magpakatotoo nakakatakot
ika nga nila natatakot ang mga kriminal kapag may mga pulis
subalit Hindi ata natatakot ang mga tao sa kapangyarihan ng dios na mabuti at hindi makapagsisinungaling


:smoke: alam nyo kun alin sa mga eto ang patutunguhan ng mga namatay sa mundo
:read:
Pahayag 20: 11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas;
at walang nasumpungang kalalagyan nila. 
12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan; at nangabuksan ang mga aklat:
at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay:
at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. 
13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya; at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila: at sila'y hinatulan bawa't tao ayon sa kanikaniyang mga gawa. 
14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy. 

15. At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.


. ... at sapagkat


« Last Edit: 08-03-18 06:40 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-05-18 03:50 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
sus naman ukok. kahit anong gawin mong mabuti. kung may demonyo sa mundo, may kasamaan parin.
weaknesses ni God yun. at di nya kayang alisin.
useless

08-05-18 11:43 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: na sa utak mo lang yan
pinabasa na sayo dati yun sitas eh
yun nga lang nabulagan ka kasi o nagbubulag bulagan ka lang dahil
kawawa ka naman nga sa kadahilanang mas pinili mo ang utak kesa ang isip
at magpapatotoo kami ayon sa utak mo nga na sa utak mo lang yan at sa isip mo ay yaon ngang may mabuti na gumagawa
pwera nalang kun corrupted ka sa pagiisip dahil sa isip palang may kasalanan na
ikaw na may kasalanan kasi na sa utak mo lang yan
pero sa umpisa eh sa utak mo lang yan talaga
kya nga kun humigit ka doon eh nandamay ka na nga pati sa isip

. ... heto basa basa rin pag may time at unawain din pag nagbasa
ng tanong at basahin mo muna post
:read:

[You are not allowed to view links. Register or Login]
sus naman ukok. kahit anong gawin mong mabuti. kung may demonyo sa mundo, may kasamaan parin.
weaknesses ni God yun. at di nya kayang alisin.
useless


:rofl: alam mo nga ba
:read:
Pahayag 18: 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapamahalaan; at ang lupa ay naliwanagan ng kaniyang kaluwalhatian. 

2. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia,
at naging tahanan ng mga demonio,
at kulungan ng bawa't espiritung karumaldumal,
at kulungan ng bawa't karumaldumal at kasuklamsuklam na mga ibon. 

3. Sapagka't dahil sa alak ng galit ng kaniyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa; at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kaniya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kaniyang kalayawan. 
4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot: 
5. Sapagka't ang kaniyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalaala ng Dios ang kaniyang mga katampalasanan. 
*
*
*
14. At ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo, at lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangalipol sa iyo, at hindi na mangasusumpungan pa. 
*
*
*

18. At nangagsisisigaw pagkakita sa usok ng kaniyang pagkasunog, na nangagsasabi, Anong bayan ang katulad ng dakilang bayan? 
19. At sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo, at nagsisigawan, na nagiiyakan at nagtataghuyan, na nangagsasabi, Sa aba, sa aba, ang dakilang bayan, na siyang iniyaman ng lahat na may mga daong sa dagat dahil sa kaniyang mga kayamanan! sapagka't sa loob ng isang oras ay nalipol. 
20. Magalak ka tungkol sa kaniya, Oh langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta; sapagka't inihatol ng Dios ang inyong hatol sa kaniya. 
21. At dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagis sa dagat, na sinasabi, Gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babilonia, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa. 

sabi sayong na sa utak mo lang ang weaknesses mo   ... . 
:tawanan: at apurado ka lang masyado eh samantalang di mo pa nga mangaunawa mga nangakasusulat dito
hinuhusgahan mo kagad ang dios
pero nakakasiguro kami na aakalain mo nga na
kung may demonyo sa mundo, may kasamaan parin. kasi nga
dahil nga yun sa kadahilanang ni God mo at ni God nyo na larawan na inanyuan ang may weaknesses at di nya kayang alisin.
at sapagkat
ang dios ay mabuti at Hindi makapagsinungaling
eh dapat nga eh hinanap mo sya at hindi hinanapan ng weaknesses
kya nga
Hindi ikaw ang kinakailangang magpakataas taas kasi nilalang ka lang na may kasiraan :haha:
ikaw nga'y matakot sa dios sapagkat yaon nga ang pangkalatang tungkulin ng tao sa lumalang ng mga lahat ng umiral noon
ng pasimulaAt ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-05-18 06:02 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
kapal talaga. hilig mag post ng talata ang layo naman.
nasaan ang dakilang kapamahalaan na yan. bakit walang aksyon sa kasamaan sa mundo.

matapos umakyat si hesus pabalik ng langit.
gawin nating 100years matapos syang bumalik sa langit.
hanggang ngayon. ilang taon na. walang ginawang aksyon para supilin ang demonyo. walang aksyon sa kasamaan. kung ano anong pangyayari ang naganap sa ibat ibang bansa.
nagka WW1 at WW2 na ang dumaan.

wala pa rin. ano na?

hanggang ganito na lang.


08-05-18 06:17 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0

2 Timothy 2:23-24

23 Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels.
 
24 And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful.

for testing today if working

08-05-18 11:20 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: mukan takot na takot ka nga sa mga talatang naipost namin
sa kadahilanang wala ka ngang pang unawa sa mga eto na
ang lapit na nga sa muka mo yaon ngang sitas eh aanga anga ka parin at
ang kapal naman ng apog mong pinatapang ng kapalaluan ng pagmumuka mo
yun post mo ang pinakamalayong kaalaman na nakita naming naipost dito
sa mga pagkakataon ng kapanahonan nga na eto eh
pagkalayo layo sa mga talata na out of your mind ka na nga at
ayon sa kaalaman mo nga ng sinabi mong matapos umakyat si hesus pabalik ng langit.
gawin nating 100years matapos syang bumalik sa langit. eh
ikaw lang gumawa ng pinagsasabi mong gawin nating 100years matapos syang bumalik sa langit.
matapos umakyat si hesus pabalik ng langit.


. ... at sapagkat
nakasisiguro kami na aakalain mo kun sasabihin namin na
may nagsabi sa amin na maghuhuukom na 100years mula ngayon
pero nagsabi kami sa nagsabi sa amin na maghuhukom na 100years mula ngayon
at sa pamamagitan nga ng Hindi mo talaga nga manga uunawa
kahit at maski na sa utak mo lang yang iniisip mong 100years mula ngayon eh paghuhukom na nga
kun pasasamain ng pasasamain ng mga tao nga sa mundo ang mga kani kanilang mga sinasabi sa mga utak nilang walang isip na mabuti
kasangayon nga ng mga ikinikilos nila
eh Hindi padin mangyayari ang itinakda mong 100years mula ngayon eh paghuhukom na
datapuwat
nangasusulat
:read:
Pahayag 10: 7. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya'y humihip, kung magkagayo'y ganap na ang hiwaga ng Dios, ayon sa mabubuting balita na kaniyang isinaysay sa kaniyang mga alipin na mga propeta. 

Mga Gawa 1: 7. At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon, na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan.:drill: wala ka padin kadala dala na mabuti at pati kami dinamay mo pang himulmol ka
na nagpapagaspang sa isang telang pinaghirapang hinabi ng matagal
kya nga ganyan ka
eh apurado ka masyado eh samantalang di mo pa nga mangaunawa mga nangakasusulat dito
hinuhusgahan mo kagad ang bugton na anak ng dios
eh ang layo layo na nga ng mga pinagsasabi mo pagdating sa mga talatang naipost dito
at sapagkat
nakakasiguro kami na aakalain mo nga na
yun mga tanong mo ay nakapagpapataas ng pagkanilalang mo
subalit nagkakamali ka
Hindi ikaw ang kinakailangang magpakataas taas kasi nilalang ka lang na may kasiraan  :haha:
ikaw nga'y matakot sa dios sapagkat yaon nga ang pangkalatang tungkulin ng tao sa lumalang ng mga lahat ng umiral noon
ng pasimula


:rofl: kya nga
walang weakness ang panginoong dios na mabuti at Hindi makakapagsinungaling
dahil nga kasi
ang mabuti ay laging nagtatagumpay laban sa mga kasamaan
at
pagpatotoo yaong mga binasa mo
yun nga lang di mo nga lang mangaunawa
kasi nga dahil
yun sa kadahilanang ni God mo at ni God nyo na larawan na inanyuan ang may weaknesses at di nya kayang alisin.
walang aksyon sa kasamaan
hanggang ngayon. ilang taon na. walang ginawang aksyon para supilin ang demonyo. walang aksyon sa kasamaan. kung ano anong pangyayari ang naganap sa ibat ibang bansa.
nagka WW1 at WW2 na ang dumaan.


:tawanan: ang mga larawan na inanyuan nasaan ang dakilang kapamahalaan na yan. ng mga larawan na inanyuan nga
na diniyos mo at diniyos nyo ang larawan na inanyuan nga na walang aksyon sa kasamaan
kya nga
ang may weaknesses ay ang diniyos mo at diniyos nyo nga ang larawan na inanyuan  at di nya kayang alisin. kun kya nga
bakit walang aksyon sa kasamaan sa mundo.


wala pa rin. ano na?

hanggang ganito na lang.


:whistle: magkaiba nga tayo talaga ng dios na pinaniwalaan at sinampalatayanan
at sapagkat
Hindi kami sumamba sa mga larawan na inanyuan
na maski at kahit ang mga Hindi naniniwala sa dios eh lalong Hindi mo mapaniniwala
kahit at maski sabihin ng mga sumasamba sa mga larawan na inanyuan
na yaon ngang larawan na inanyuan ang pisikal na katibayang may dios nga eh
nasaan ang dakilang kapamahalaan na yan. ng mga larawan na inanyuan nga
na diniyos mo at diniyos nyong mga larawan na inanyuan ni talagang walang aksyon sa kasamaan
kya nga
ang may weaknesses ay ang larawan na inanyuan na diniyos mo at diniyos nyo nga ang mga eto na
di nya kayang alisin. ninyong mga nagsisisamba sa mga dios diosan na walang aksyon sa kasamaan
kasi nga larawan na inanyuan yun
at kun kya nga
bakit walang aksyon sa kasamaan sa mundo.
hanggang ngayon. ilang taon na. walang ginawang aksyon para supilin ang demonyo. walang aksyon sa kasamaan. kung ano anong pangyayari ang naganap sa ibat ibang bansa.
nagka WW1 at WW2 na ang dumaan.

nagsisamba parin kayo sa mga larawan na inanyuan na hindi totoong mga dios nga at di nagsasabi ng totoo
palibhasa ginawa din sa mga kasinungalingan ng mga nagsisisamba sa mga dios diosan
wala pa rin. ano na?  hanggang ganito na lang. ... .


. ... at sapagkat
:read:
Pahayag 22: 15. Nangasa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay-tao, at ang mga mapagsamba sa diosdiosan, at ang bawa't nagiibig at gumagawa ng kasinungalingan. 


2 Tesalonica 2: 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, 
4. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. 
5. Hindi baga ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? 
6. At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. 
7. Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. 
8. At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; 
9. Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, 
10. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 
11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: 
12. Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan.


Mga Taga-Roma 1: 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. 
24. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili: 
25. Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa. 

[You are not allowed to view links. Register or Login]
kapal talaga. hilig mag post ng talata ang layo naman.
nasaan ang dakilang kapamahalaan na yan. bakit walang aksyon sa kasamaan sa mundo.

matapos umakyat si hesus pabalik ng langit.
gawin nating 100years matapos syang bumalik sa langit.
hanggang ngayon. ilang taon na. walang ginawang aksyon para supilin ang demonyo. walang aksyon sa kasamaan. kung ano anong pangyayari ang naganap sa ibat ibang bansa.
nagka WW1 at WW2 na ang dumaan.

wala pa rin. ano na?

hanggang ganito na lang.


« Last Edit: 08-20-18 08:21 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-06-18 06:34 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
wow ukok. di ka talaga marunon umintindi noh.
kaya sinabi ko na 100yrs after umakyat si hesus sa langit. yun lamang ay palugit.

wala akong ibang ibig sabihin dun ha. dinadagdagan mo.

nasa mundo rin kayo. iisa lang ang mundo na ating ginagalawan. bakit may demonyo at kasamaan sa mundo . asan ang Diyos mong perpekto? inalis nya ba?

wag kang bulag sa katotohanan.
pilit ang pagkaperpekto.

asan ang dakilang kapamahalaan na yan?
bat di pa utusan ng Diyos na pumunta dito sa lupa at puksain ang demonyo ng mawala ang kasamaan.

kung talagang nasasainyo ang Diyos.
pag may GYERA, o kagulohan , kayo ang mag peacetalk. basahan nyu ng mga talata sa bibliya.
dapat nung nagkagulo sa marawi,
pumunta kayong mga mabubuti para mabago yung isip ng mga maute. wala sanang namatay na mga army.
kayo pala yung matuwid. edi di na sana dumanak ang dugo roon. di sana nasira ang mga bahay. walanv nag buwis ng buhay.

sa sunod na may kagulohan sa NPA,Abusayaff,MILF at ISIS pumunta kayo roon mga matuwid at mabuti.
kayo mag peacetalk ha. tignan natin saan aabot yang mga bayag.
ano magagawa nyu sa mga demonyong naghahasik ng kasamaan.
« Last Edit: 08-06-18 06:37 AM by WongFeiLong »

08-06-18 09:57 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: wow puros mali na naman pang unaware mo. di ka talaga marunon umintindi noh.
kaya sa sinabi mo nga na 100yrs after umakyat si hesus sa langit. yun lamang ay palugit.
eh wala kang mababasang ganyang talata
na sa utak mo lang yan
at eto na
ang magpapatotoo na na sa utak mo lang yan
:read:
gamitin mo utak mo sa isang pangungusap at
isip naman ang sa amin
halimbawa: gumawa ka ng mabuti ayon sa mga aral ng panginoon hesucristo kya isipin mo ang kapwa mo nga
na huwag silang pasamain kasi na sa utak mo lang yan


:rofl: mukan lagi mo kaming pinagkakamalian ah
kunsabagay mali mali naman aral mo


:tawanan: ang mga demonio ay Hindi tao
kundi mga masasamang espiritu na nagpasama sa mga tao at
mga na sa utak mo lang yan


:8): kya nga
sabi nila eh may nagsabi dati sa kanila nga na lagi naman eh
tinataranta ngunit di natinag
at ang sabi nya ay
:read:
1 Timoteo 5: 24. Ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag na, na nagsisipanguna sa paghukom: at ang ilang mga tao naman ay kanilang sinusundan.


:drill: ang hilig mo ngang pangunahan kami at pati yun paghuhukom naapura mo masyado
palibhasa na sa paniniwala mo yan at pananampalataya sa mga larawan na inanyuan
eh nasaan naman ang dakilang kapamahalaan na yan. ng mga larawan na inanyuan nga
na diniyos mo at diniyos nyong mga larawan na inanyuan ni talagang walang aksyon sa kasamaan
kya nga
ang may weaknesses ay ang larawan na inanyuan na diniyos mo at diniyos nyo nga ang mga eto na
di nyo kayang alisin. at di kyang alisin ng mga larawan na inanyuan ninyong mga nagsisisamba nga sa mga to bilang mga dios diosan
kya nga
ang mga kasamaan sa mundo ay na sa utak mo lang yan
« Last Edit: 08-06-18 10:06 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-06-18 01:26 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
wow. ukok. so pinapalabas mo lahat ng tao ngayon sa mundo ay mabute?
wow grabe ka mapag imbabaw.
sa utak mo rin yan. ano ka bulag?
napag hahalataan ka na ukok ha.
so sobra mong pananampalatay sa Diyos mo ni minsan walang kasamaan sa mundo at di nag exist ang demonyo.
palakpakan.!

namemersonal ka na naman. tungkol sa mga larawan , panliligaw na naman.
« Last Edit: 08-06-18 01:27 PM by WongFeiLong »

08-06-18 02:46 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: pagkairal pa lamang ng mga tao eh mabuti na talaga
tignan mo nga yun mga sanggol na tao
may kasamaan ka bang nakikita sa kanila

:rofl: sabi ko sayo na sa utak mo lang yan
kasi ikaw lang may sabi nyan so sobra mong pananampalatay sa Diyos mo ni minsan walang kasamaan sa mundo
at di nag exist ang demonyo.
palakpakan.!
samantalang kasasabi lang sayo na ang mga demonio eh mga masasamang espiritu at Hindi mga tao

:tawanan: eh personal naman na ginawa yaong mga larawan na inanyuan
Baket umaangal ka pa eh para saan purpose ng mga larawan na inanyuan na akala nga talaga ng mga batang inosente eh yun si god
Hindi naman pala at mabuti nalang may nakapagsabi kasi ayaw ni god ng ganyan
eh totoo naman na nilikha ng mga kamay ng tao yang larawan na inanyuan nanliligaw ka na naman eh[You are not allowed to view links. Register or Login]
wow. ukok. so pinapalabas mo lahat ng tao ngayon sa mundo ay mabute?
wow grabe ka mapag imbabaw.
sa utak mo rin yan. ano ka bulag?
napag hahalataan ka na ukok ha.
so sobra mong pananampalatay sa Diyos mo ni minsan walang kasamaan sa mundo at di nag exist ang demonyo.
palakpakan.!

namemersonal ka na naman. tungkol sa mga larawan , panliligaw na naman.
« Last Edit: 08-06-18 10:02 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-06-18 08:38 PM
poopylove
Full Member
 • Posts: 1130
 • Thanked: 24
 • Reputation: 1
hahaha pasubaybay sa laban nyu

08-07-18 06:46 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
human are made perfect being.

do good of what you are made of.


for testing today if working

08-10-18 06:02 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
@dodong. mag sasawsaw ka na lang. pang mangmang. iba ang mabute sa perpekto.

@ukok. yan lang ang kaya mong matira eh. at medyo convincing na napulot sa bibliya.
kung di hihimayin , akay na agad sa secta mo ukok. isa kang half add at half inc.

pagnakasali na ako sa CFD. debate tayo sa luneta ha. pumunta ka dun tayo magharap tungkol dyan sa larawang inanyuan mo. babasagin kita.

08-11-18 04:42 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
@dodong. mag sasawsaw ka na lang. pang mangmang. iba ang mabute sa perpekto.

@ukok. yan lang ang kaya mong matira eh. at medyo convincing na napulot sa bibliya.
kung di hihimayin , akay na agad sa secta mo ukok. isa kang half add at half inc.

pagnakasali na ako sa CFD. debate tayo sa luneta ha. pumunta ka dun tayo magharap tungkol dyan sa larawang inanyuan mo. babasagin kita.

perfect means good person but time is running -- so goodness can be bad next minute then good in another minute ---that is depend on time we use for good/evil/lukewarm. but human is good at start.

for testing today if working

08-12-18 09:47 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
perfect means good person but time is running -- so goodness can be bad next minute then good in another minute ---that is depend on time we use for good/evil/lukewarm. but human is good at start.
wow. lupit mo talaga. iba ang good sa perfect. yan ang tandaan mo.
perfect means good person daw. mali ng pakahulugan. manloloko ka.

kung iaaply ang perfect sa person. walang perfect person.

08-12-18 10:12 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
wow. lupit mo talaga. iba ang good sa perfect. yan ang tandaan mo.
perfect means good person daw. mali ng pakahulugan. manloloko ka.

kung iaaply ang perfect sa person. walang perfect person.

simple lang ang logic:

if human are not perfect then we are all monkey.

a good person is always perfect but a perfect person is either good or bad or lukewarm.

for testing today if working

08-13-18 06:50 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
simple lang ang logic:

if human are not perfect then we are all monkey.

a good person is always perfect but a perfect person is either good or bad or lukewarm.
edi wow. ikaw lang yung alam kong nag claim isa kang perpektong tao. palakpakan.

kita mo na. napaka mangmang mo. pagka hindi perfect . monkey na agad. galing ah.

yung Diyos nga. may weaknesses ,tayo pa kaya na tao lang. lupit mo naman nyan. tinalo mo pa ang Diyos mo. mas perfect ka pa sakanya.

08-13-18 09:58 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
edi wow. ikaw lang yung alam kong nag claim isa kang perpektong tao. palakpakan.

kita mo na. napaka mangmang mo. pagka hindi perfect . monkey na agad. galing ah.

yung Diyos nga. may weaknesses ,tayo pa kaya na tao lang. lupit mo naman nyan. tinalo mo pa ang Diyos mo. mas perfect ka pa sakanya.

human created by God is perfect and the human are good.

human is not monkey , hence human is perfect because he is not a monkey anyway.for testing today if working

08-14-18 10:34 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
human created by God is perfect and the human are good.

human is not monkey , hence human is perfect because he is not a monkey anyway.

Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios;
(Romans 3:23)

Lahat ba ang sinabi?
May mga naging matuwid sa paningin ng  Panginoon pero hindi lahat.
At bago naging matuwid ang isa sa paningin na Dios dumaan din sya sa sinabing "Lahat ay nagkasala"

Ewan ko kung saan kumukuha ng basihan si mr. papel sa mga sinasabi nya.

Ano ang sinasaad ng kasulatan sa pagkakalikha.

"At nakita ng Dios ang lahat ng kaniyang nilikha, at, narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw."
« Last Edit: 08-14-18 10:41 AM by cycle19 »

08-14-18 03:46 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: at sapagkat
:read::
Exodo 7: 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Tingnan mo, ginawa kitang dios kay Faraon: at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. 

-patotoo eto na
iba ang depinisyun ng dios sa perpekto kesa sa kaalaman ng mga tao
sabi nga nila
kun ang panginoon eh ginawang dios si Moises kay faraon
eh nagkamali ba sa desisyun nya ang panginoon sa kabila na alam nyang lahat ng mga tao eh nagkasala at
may sumagot na nito
kya nga
mapalad yaong Hindi ibinibilang ng dios sa kanila ang kanilang mga kasalanan
:read:

Mateo 18: 10. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito: sapagka't sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. 
11. Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. :rofl: hindi nyo alam
may sekrito na aral dyaan

-,,, ang sumasaatin ay kasama natin
sa paglaban sa mga kasamaan na sinamahan ng mga kasama ng masama
kun kya nga
eh sana maaala nya yun sayt na binigay namin sa kanya kun saan nga
eh Hindi rin sumang ayon si dodong sa mga ginawa ng mga nilalang doon
kasi nakita mismo ni dodong kun pa'no pinagpupunit punit nila mga pahina ng biblia doon
habang ang mga kupal sa kupal na mga yun eh
nagri ritual ke satanas at sa mga ibang kampon ng mga kasamaan na mga kasamahan ng the evil one
na ginugulo lang kyo para kayo mismo ang magkagatan
alam nyo na kun alin alin at kun sino sino mga yaong
manggugulo


:drill: at tutal naman eh nangasa sekretong aral
tayu ngayun kun kya nga magpahayagan ng mga aral na sekreto
tulad nito
:read:

◄ Evil One ►
Jump to: ISBE • Greek • Hebrew • Library • Subtopics
International Standard Bible Encyclopedia
Evil One
EVIL ONE

(ho poneros):

Nearly all peoples who have expressed their religious thought and feeling believe in a spirit that presides over the destinies of men for their good. They believe that there is also a spirit, a person, whose work it is to lead men into temptation: a spirit of light and a spirit of darkness. Feelings and preferences may have much to do with the conclusions. In Matthew 5:37, 39, 45; Matthew 6:13, the King James Version gives "evil," the Revised Version (British and American) "the evil one," margin, "evil," the personal form referring to the enemy of the race known by various terms: Satan, "the adversary" or "the accuser," occurs 50 times; Beelzebub is found 7 times; devil, 35 times; it means "accuser," "calumniator"


Greek
4190. poneros -- toilsome, bad
... Word Origin from poneo (to toil) Definition toilsome, bad NASB Word Usage bad (5),
crimes (1), envious (1), envy* (1), evil (50), evil one (5), evil things (1 ...
//strongsnumbers.com/greek2/4190.htm - 8k
2635. katalaleo -- to speak evil of
... by "malice of speech directed against one's neightbor" (, 4,4); to defame, slander
(backbite). Word Origin from katalalos Definition to speak evil of NASB Word ...
//strongsnumbers.com/greek2/2635.htm - 7k

2186. ephistemi -- to set upon, set up, to stand upon, be present
... ef-is'-tay-mee) Short Definition: I stand by, am urgent, befall one, impend Definition:
I stand by, am urgent, befall one (as of evil), am at hand, impend. ...
//strongsnumbers.com/greek2/2186.htm - 7k

92. adikema -- a wrong, injury
... Spelling: (ad-eek'-ay-mah) Short Definition: a crime, misdeed Definition: a legal
wrong, crime (with which one is charged ... evil doing, iniquity, matter of wrong. ...
//strongsnumbers.com/greek2/92.htm - 7k

1067. geenna -- Gehenna, a valley W. and South of Jer., also a ...
... near Jerusalem, a place underneath the earth, a place of punishment for evil. ... Each
of the unredeemed receives one at the Great White Throne Judgment (Rev 20:11 ...
//strongsnumbers.com/greek2/1067.htm - 7k

1845. exorkistes -- an exorcist
... Short Definition: an exorcist Definition: an exorcist, a caster out of evil spirits
by ... From exorkizo; one that binds by an oath (or spell), ie (by implication ...
//strongsnumbers.com/greek2/1845.htm - 6k

Strong's Hebrew
7451. ra' -- bad, evil
... adversity, affliction, bad, calamity, + displease(-ure), distress, evil((-
favouredness), man ... ly), sore, sorrow, trouble, vex, wicked(-ly, -ness, one), worse(- ...
/hebrew/7451.htm - 6k
5767. avval -- unjust, unrighteous one
... unrighteous one. Transliteration: avval Phonetic Spelling: (av-vawl') Short Definition:
unjust. unjust, unrighteous, wicked Intensive from aval; evil (morally ...
/hebrew/5767.htm - 5k

1100. beliyyaal -- worthlessness
... Usage base (1), destruction (1), rascally (1), scoundrels* (1), ungodliness (1),
wicked (3), worthless (18), worthless one (1). Belial, evil, naughty, ungodly ...
/hebrew/1100.htm - 6k

7563. rasha -- wicked, criminal
... evil (1), evil man (1), evil men (1), guilty (3), man (1), offender (1), ungodly
(1), wicked (228), wicked man (21), wicked men (2), wicked one (1), wicked ...
/hebrew/7563.htm - 6k

1697. dabar -- speech, word
... 2), message (18), nothing* (21), oath (1), obligations (1), one of the ... decree, deed,
X disease, due, duty, effect, + eloquent, errand, (evil favoured-)ness ...
/hebrew/1697.htm - 8k

2154. zimmah -- a plan, device, wickedness
... NASB Word Usage acts of lewdness (1), crime (1), devising (1), evil intent (1 ... Or
zammah {zam-maw'}; from zamam; a plan, especially a bad one -- heinous crime ...
/hebrew/2154.htm - 6k

Library
The Evil one Said, "I Fear Him, Even Jesus, Lest He Destroy My ...
... Hymn XLI. The Evil One said, "I fear Him, even Jesus, lest He destroy my arts. 1.
The Evil One said, "I fear Him, even Jesus, lest He destroy my arts. For lo! ...
/.../ephraim/hymns and homilies of ephraim the syrian/hymn xli the evil one.htm

The Evil one Wailed "Where Now, is There a Place for Me to Flee to ...
... Hymn XLII. The Evil One wailed "Where now, is there a place for me to flee
to from the righteous? I stirred up Death to slay the ...
/.../ephraim/hymns and homilies of ephraim the syrian/hymn xlii the evil one.htm

Lo! the Evil one Reproached Death
... Hymn LV. Lo! the Evil One reproached Death. 1. Lo! the Evil One reproached
Death, and was in turn reproached: from each and to each ...
/.../ephraim/hymns and homilies of ephraim the syrian/hymn lv lo the evil.htm

The Evil one Perceived his Great Humiliation, and Boasted Himself ...
... The Evil One perceived his great humiliation, and boasted himself in the presence
of his servants: he spoke great words to persuade them and said: "The ...
/.../ephraim/hymns and homilies of ephraim the syrian/hymn xl the evil one.htm

The Work of the Good one and of the Evil One.
... Homily XX. Chapter III."The Work of the Good One and of the Evil One.
"But of these two, the one [1484] acts violently towards ...
/.../unknown/the clementine homilies/chapter iii the work of the.htm

O what Amazement Befel the Evil One, of a Sudden, My Brethren ...
... Hymn LX. O what amazement befel the Evil One, of a sudden, my brethren:
when the sinful woman was corrected, and gained Wisdom! ...
/.../ephraim/hymns and homilies of ephraim the syrian/hymn lx o what amazement.htm

The Origin of the Good one Different from that of the Evil One.
... Homily XX. Chapter VIII."The Origin of the Good One Different from that
of the Evil One. When Peter said this, Micah, [1509] who ...
/.../unknown/the clementine homilies/chapter viii the origin of the.htm

With Freedom is Thy Struggle, O Evil One: it Can Cast on Thee a ...
... Hymn LVI. With Freedom is thy struggle, O Evil One: it can cast on thee
a muzzle, if it so please. 1. With Freedom is thy struggle ...
/.../ephraim/hymns and homilies of ephraim the syrian/hymn lvi with freedom is.htm

Listen, My Brethren, to Death, Mocking the Evil One: that Caused ...
... Hymn LVII. Listen, my brethren, to Death, mocking the Evil One: that caused
the head of our race to sin, and its mother. 1. Listen ...
/.../hymns and homilies of ephraim the syrian/hymn lvii listen my brethren.htm
« Last Edit: 08-14-18 06:42 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.