Topic: Secretong Aral (Read 3747 times)

07-24-18 09:05 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
paalaala:
*sa mga nais mag-aral, ay dapat tanggap nyu ng buo sa sarili nyu ang aral na tatanggapin.
*hindi ito biro lang, walang atrasan.
*wag basta ipamahahi sa iba,na walang pahintulot.
*wag paglaruan ang mga mababasang aral.
*may malakas na pananampalataya sa taas upang wag malamon ng kasamaan.
*wag malamang sa kapwa kapag napagana ang aral.
*wag abusohin ang natutunang aral at gamitin sa kasamaan.
*wag magtanim ng sama ng loob sa kaaway, ipaubaya sa taas ang kanyang buhay at hintaying kunin na lang sya.
*libre kong ipapamahagi yung aral. kaya pm lang.

wait ko pm mo.PAX

--------Alpha Et Omega------

Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
https://www.datafilehost.com/d/56bccd27
paka ingatan ito ha
« Last Edit: 08-05-18 03:51 AM by WongFeiLong »

07-24-18 04:31 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: basta bro maalaman ko lang ang sekreto kun paano nalalaman ang mga sekreto na aral eh ok na ako dun
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-24-18 05:06 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:rofl: basta bro maalaman ko lang ang sekreto kun paano nalalaman ang mga sekreto na aral eh ok na ako dun
religion mo sir?

07-24-18 09:11 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
Bakit mo naman sinesekreto ang aral?.

Kung may kagalingan dapat ishare. :rofl:
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-25-18 12:03 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: este wag mo na kong e sir bro kasi hindi naman ako opisyales eh
at dati akong mananampalataya sa mga espiritu na nangasa mga kapaligiran datapuwat ng makalaban ko ang tarantado na yun na nagpapausok sa ulap ay naging bahagi na ako ng samahan ng koponan ng mga ta~r~an~ ta~do
alam mo ba na ang mabuti at hindi gumawa ng masama kahit kailan
pero nanaig siya kasama nila laban sa mga kasamaan kun kya yaong dinala nila sa pagkabihag ay kun minsan nga ay sila nilang isinusugo upang higit na subukin ang kanilang mga hirang o di kyay
parusahan ang mga nilalang na sinamahan ng mga kasamahan ng kasamaan sa sanglibutan na natira sa kanilang mga hanay
na unti na until na ngang nangalipol as awa at tulong ng mabuti na panginoon kasi mabuti ang kalooban ng dios
sa mga nangangatakot sa kanyang salita
tulad naming nangatakot sa kanya kaming mga taga iba nga na lugar ang aming tahanan
kya mga el iyhan este alien pla tawag sa amin na buhat sa engkantado na kaharian (iba iba rin ang aming mga uri)
... .wala kasi kaming relihion na katulad ng mga relihion na nagsulputan ngayon sa ating kapanahonan na ang paniniwala ay ayon sa mga tao at Hindi sa espiritu na may kasamang tao na naturuan sa mga lahat ng ginawa na mabuti
(hay naku sabi ko syo maniwala sapagkat kun ang aral ay mabuti ay mabuti nga ang nagpangaral)

kahit nadaya ang tao nung una ay nanatili parin ang mga aral na mabuti para sa mga tao
este Alam mo be bro yong A E I O U . ....
patinig daw yun dahil dapat daw binibigkas yaon ng may alingawngaw na tinig ng isang umaawit ng sa gayon nga ay mangagkaroon ng pakinig sa mga tinig ng mga nanga sa dako paroon at parito
para malaman ang mga sekretong lihim ng hiwaga na nangaitago sa mga panahon
na kun may nalalabi pa nga na mga pagkakataon ay
malaman rin sana ang mga sekretong lihim ng hiwaga ng labi ng limang dios noong wala pang liwanag sa sanglibutan
ng wala pang pasimula ay nagwika nga sila ng tulad nito
at kanilang iniyaon ang tagumpay ng nangatulog ang kanilang mga labi na silang lima nga
sapagkat nangakisama silang mainam sa mga espiritu na kasama ng espiritu na sumasaibabaw ng mga tubig para makipagtuos sa mga nangasa kadiliman ng kawalan ng kaliwanagan at kanilang iniyaon o naalis ang tagumpay sa mga ito
subalit naitago nga ang mga labi nila sa isang bahagi ng kadiliman dahil ginawang harang ang kanilang mga labi
sa mga unang nag may-ari ng sanglibutan na binigyan ng liwanag sa pamamagitan ng salita na mabuti
at sapagkat ang salita nga ay totoo hindi kasinungalingan
na ayon nga sa kanila ay kun mabuti ay mabuti nga talaga na mangakaalam ng mga mabuting salita sa lumikha ng buhay mula sa kawalan


:beer: masayahin lang Kami talaga at mapagbiro kun kya wag mo din e sir yosohin mga sinabi naming salaysay sayo
ngunit ihiwalay mo yun ayon sa tanikala ng kaluwalhatian na naguugnay sa mga nilikha at sa lumikha
" do not talmod your friends wife " pamilyar ka ba bro sa sulat na eto
sana may maishare ka na sekretong petmalu tungkol dito sa mga tanong namin sa iyo[You are not allowed to view links. Register or Login]
religion mo sir?
« Last Edit: 07-25-18 01:06 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-25-18 07:28 AM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
maraming nagmamarunong

07-25-18 09:21 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
pm me. para ma send ko sa pm yung link. at malaman ko na interested po kayo.
pm sent to ukok
« Last Edit: 07-25-18 09:21 AM by WongFeiLong »

07-31-18 06:25 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
secret learning are always bad. yet it should remain secret.

good learning is always right .yet it should not  be kept secret.

for testing today if working

07-31-18 09:11 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: gusto nyo din ba na maalaman kun paanong kinasiyahan at tinawag para mangaral si brother eli
ayon nga sa pagkatawag sa kaniya sa awa at tulong ng panginoon  at sa kalooban nga ng dips na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
at sapagkat
huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat  . ...
:read:
Mateo 10: 41. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta: at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid.  -

Pahayag 1: 3. Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na.

Pahayag 22: 6. At sinabi niya sa akin, Ang mga salitang ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Dios ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. 

Pahayag 22: 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo: ako'y madaling pumaparito. Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus. 
21. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa.


... . At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.


 - ← minun minus as is pagkabasa dyaan sa tatak na yan at hindi maynus
at sapagkat
ayon sa mga bagay na nangasusulat ay layuan nga ninyo ang tao na ang hininga ay nanggagaling o nagmumula
o nagbubuhat sa kanyang ilong at sa kadahilanang eto umiral ang minun minus pero
pangontra lang (kyo nga lamang makatatalo dun) sa yaong nilalang na
(huwag butas ang hanapin dahil bad yun na ayon nga sa yaong nagsabi ng bahala ka mabubutas yan )
karumaldumal nga kasi
heto yaong anticristo na may bilang ng hayop na napariritong nasa nga ng laman ang kanyang hayag na inari nya upang ang mga tao'y maakit ng kanyang pamamahala ay pinili nito yaong mga may kapangyarihan ayon sa patakaran ng mga tao kya
nga pakatandaang mabuti na ang kanyang mga subject o paksa nga ay Hindi makikita sa anyuo ng pagpapatotoo sangayon sa mga banal
na kasulatang nangaipahahayag ng walang
kamalian sa salita ngang nangasusulat sa biblia ay may karunungan dito
"minapuringang patotoo (datapuwat ay subalit nga'y) 'tutang nasama nga na mingsang
nasapol sa manngagangasong nakasapo (touch) sa nangagsa
antanang nasarako nang paroonat paritot na paranga nanginain ah angsa bisa nganilang na sapara ng paranga na mina mina
sa aninaw antanaw na kun ang
may pagkaunawa nga ay bilangin nga at ang sabi lang ng mga yaon ay ayon dapat sa bilang ng dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
at Hindi sa bilang ng tao " ngunit yaon nga na amin namang
nadirinig pero di nga lamang namin nakitang mga kun hano ngang anyo mayruon sila at sapagkat nga
napakadilim talaga ng mga lugar sa pagkakataon nga na yaon
(kulang pa nga talaga to namang kasing mga tarantado lagi naman eh ay tinataranta talaga nun
kapag nagtungo nga sa dako paroon at parito na
may nakitang paroparo sa lugar na walang pagpapaliwanag na masungpungan at kun mangakatagpu ruon ng mga bagay nga sa naalaman kahalintulad ng mga umaakyat sa mga ilaw ay mangakadirinig dito ng nangaagsasabi na nga ng "kalokohan"
at dahilil sa impossible talaga sa impossible na magkaruon dun ng tulad nun sa
dako ng kalaliman ng mga kadiliman sa kawalan ng kawalan ng kaliwanagan na walang pagpapaliwanag)


* espritual literal
(minapuri nga ng patutot na sa anyong patotoo ng datos ng utang naming mga pusa sa tubig nang balong malalim
ngunit balon na walang tubig ang tinutungong lugar naming lagi kasi nakipangalit kaming may baliktarang pagiisip na walang mga pagkatao sa mga kahalintulad ring pagkakataong mayruon sa mga yaon na mga yumayaon at tanging maliwanag sa kanila'y na sa anyong patotoo ng datos ng utang kya naging kaalitan kaming mga sa kanila na mga palaging nagsasabi na mabilis yan para ng mga asong nagsa pusa na mga may halong baliktarang pagiisip na walang persona na mga matatawag nga upang magpaimbabaw sa inapawan ng na sa mga kapangyarihan na lunod ng kasiraan ng mga isda na walang langoy na hindi naaamoy dahil
nasa ng nasa mga lugar na maraming nagpaparami pero walang inang nagpapasuso pagkat nanginginain ng mga inahing naihihingi ayon sa minapuri ng patutot na nagaanyong liwanag na kumukuha ng mga kaluluwa na dinalamhati ng mga walang anyo at walang laman na kasamaan kya nalipol lahat nga at kami'y magkakasamang nalunod naman ng tubig na walang lupa at apoy na walang hangin
noong wala ka pa sabi nila :haha: pero ngayon :dontknow:

:whistle: sigurado kami na aakalain namin na mapagkamalian ang naihayag ng mga kasama namin
ayon sa ginamit nila na kaparaanan na yaon nga'y nangaiyaon sa mga bagay na nasusulat sa realized na naalaman ng mga tao
datapuwat may kasama na espiritual namang masasabi na
ang datos ng utang na tinutukoy nila ay nagpasimula sa isang tanong na
baket
kailangang ibigay ng dios ama ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan at pahirapan hanggan sa mamatay sa pagkapako sa krus para
tubusin ang mga kasalanan ng mga tao
dahil nga kya sa wawakasan na nya ang sangkatauhan kasi sagad na ang kasamaan nila
o
kya kailangan talaga na mangailigtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak sa
totoong larawan ng kapahamakan na walang anyone at walang laman ngunit sumisila ng mga nilalang na
may anyong laman

:drill: karagdagan na nga lamang na tanong to na sabi eh pangkantong tanong lang raw katanungan na to
kun sakali nga sana ay may mangakaunawang maisali sa inyong three or more something new at interesting na mga paksain
na ayon nga sa mga bagay na nagasusulat ay
:read:
Mateo 24: 40. Kung magkagayo'y sasa bukid ang dalawang lalake; ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan: 
41. Dalawang babaing nagsisigiling sa isang gilingan; ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. 
- sa tuluyang paksa nga ay nagpapatuloy tayo ng binili nya ng kanyang sariling dugo ang iglesia upang tubusing mabuti ang
mga makasalanang tao sa sanglibutan sa pagkakataon na yaon kun kya't pakanin natin ang ang iglesia ng panginoon
... . ngunit baket
kailangang tubusing mabuti ang mga bagay na may kasiraan sa pamamagitan nga ng bagay na Hindi nasisira na walang iba Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 
at baket
kailangan pang bilhin ng panginoong hesucristo ang iglesia sa dios ama eh samantalang pwede namang
hingiin nya eto ng walang bayad sa kanyang dios ama . ...
petmalu nga ang sarap sanang maalaman sa kadahilanang ang mga kasagutang hinahanap
hanap ng mga marami ay nasa kaloob looban nga ng hiwaga
ng dios at sa away at tulong panginoon at kun loloobin nga ng dios ay
mangagkaisa tayo na suriin ang mga susunod pang mga pangkantong tanong na
aadyang napapaisip lang kahit inappropriate sa mga Hindi nagsisampalataya but i thank you lord that
we for something better unto the very best nga eh nasiyahan sa mga lahat ng
pananampalatayang nasa mabuti at paniniwalang nasa hindi makapagsisinungaling

:yawn: malapit na ako sa Himalayan ng mga taga perya na eto na
mga masayahin sa mga ginawa na mabuti at mabuti nga talaga ang gumawa ng sumasaya sa mabuti kasi
talagang talaga na dati pang mabait at mapagbiro nga tong mga kasama namin kya nga
huwag nyong seryosuhing masyado that's all for something interesting
and our subject for everyday is subject no one unto earthly lust of flesh becaused as it is written
at sapagkat
:read:
Awit 118: 27. Ang Panginoon ay Dios, at binigyan niya kami ng liwanag; talian ninyo ang hain ng mga panali, sa makatuwid baga'y sa mga tila sungay ng dambana. 
28. Ikaw ay aking Dios, at magpapasalamat ako sa iyo: ikaw ay aking Dios, aking ibubunyi ka. 
29. Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.

Josue 22: 34. At ang dambana ay tinawag na Ed ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad: Sapagka't anila, saksi sa pagitan natin, na ang Panginoon ay Dios. 

Jeremias 31: 10. Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, Oh ninyong mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo; at inyong sabihin, Ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kaniya, at magiingat sa kaniya, gaya ng ginagawa ng pastor sa kaniyang kawan.

Isaias 40: 11. Kaniyang papastulin ang kaniyang kawan, na gaya ng pastor, kaniyang pipisanin ang mga kordero sa kaniyang kamay, at dadalhin sila sa kaniyang sinapupunan, at papatnubayan na marahan yaong mga nagpapasuso. 
12. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kaniyang kamay, at sumukat sa langit ng dangkal, at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal, at tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang, at ng mga burol sa timbangan? 
13. Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon, o parang kaniyang kasangguni ay nagturo sa kaniya? 
14. Kanino siya kumuhang payo, at sinong nagsaysay sa kaniya, at nagturo sa kaniya sa landas ng kahatulan, at nagturo sa kaniya ng kaalaman, at nagpakilala sa kaniya ng daan ng unawa? 
15. Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan: narito, kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay.

:blush: ang mga pulo na parang napakaliit na bagay nga ay may isang
bahagi sa mga eto na may pagkamababa sa paningin ng kataaas taasang makapanyarihan sa mga lahat ng umiral
at sapagkat ang mga lahat ng papuri at ng mga karangalan ay sa panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling lamang
pati ang mga nangasa alin mang mga bansa sa mundo'y minaliit rin nga silang tila baga'y parang napakaliit na bagay ngang eto na kun
tignang may kaunawaan ay tila tao din na nagdarahop sa paghuhukay ng alabok ng lupa
at sa pamamagitan nga ng kalooban ng dios na mabuti at Hindi makakapagsinungaling ay mabuti nga talaga ang
pagkatawag sa mga nangalat sa kanyang mga kawan sa awa at tulong ng panginoon
ay nangagkaroong katuparan ang isang hula sa pagkakataong heto nga ayon sa mga bagay na nangasusulat na
ang mga nangalat nga sa mga pulong malayo na kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit
na bagay nga datapuwat Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, Oh ninyong mga bansa, at inyong
ipahayag sa mga pulo sa malayo; at inyong sabihin,
Ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kaniya, at magiingat sa kaniya, gaya ng ginagawa ng pastor
sa kaniyang kawan.

« Last Edit: 07-31-18 09:15 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-31-18 09:14 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
sinlaki na ba ng butil ng mustasa ang pananampalatay nyu?

07-31-18 10:15 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Tama! at kaya naming pagtagumpayan ang gabundok na problema.
ikaw baka gasakong problema lang torete ka na. :tawanan: Mantakin mo yung mangmang ginawang literal yung patalinghaga!

Eto paano mo sasagutin...


[size=8]KASING LAKI NA NG MUNDO ANG PROBLEKA KO![/size] :behave:

:haha:

07-31-18 11:37 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: mukan pinangungunahan mo na naman kami kasi
eh wala namang nagsabi sayo ng offender kya nga
walang na offend sa amin dahil kami nga ang sa kadalasay nakaooffend kapag
nagsasabi kami na wala kang pang unawa sa mga binasa at binabasa mo
lalong lalo na kun post namin ang nakita mo dito eh nagsasabi kang tila nagugulat at di makapaniwala sa mga
talata na akala mo ginugulangan ka sa tuwing naihahayag sayo at
dahil nga sa mga pagkakataon na yaon ay sasahin namin lalo sayo na Hindi
dapat na sabihin mo nga ang mga sinasabi mo sa mga bawat sasabihin namin na
Hindi na namin kasalanan kun ayaw mong maniwala sa mga bagay na nangasusulat na ang dios
ay mabuti at Hindi makapagsisinungaling
na sadyang napapaisip lang kun sa mabuti na kaparaanan ay sasabin nga namin
na ang amin ngang pananampalataya ay kalahati ng buto ng mustasa na sa tutuusin nga ay wala pa sa
pananampalataya ng mga taong tulad ni job
at sapagkat kami ay nagkakasala rin tulad din ng mga tao
sa kadahilanang
:read:
Juan 13: 16. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon;
ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. 

1 Juan 1: 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin.  9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y
patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 
10. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin.

-humingi nga muna ng tawad sa kun kaninong tao tayo nagkasala at
kun patawarin nga ay salamat sa panginoong dios at kun di pa pinapatawad kasi nga wala sa pagkakataon
ang paghingi ng kapatawaran ay panahon na ang makapagsasabi kun kelan
datapuwat nangasusulat at
:read:
2 Corinto 6: 2. (Sapagka't sinasabi niya, Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, At sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan: Narito, ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan): 

... . may nagsabi na ba sa inyo na alam nya ba talaga sinasabi nya
kun tatanungin siya ng kelan nagkaroun sa
isang talinghaga at ibang talinghaga nga sa mga nangasusulat sa biblia na walang
kalakip na literal at walang kalakip na espiritual
:read:
Mga Taga-Galacia 4: 24. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. 
25. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 
26. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 
27. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. 
28. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 
29. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 


:rofl: at sapagkat
kailan nadaig ng daigdig ang kamunduhan sa sansinukob ng sanglibutan
na kun naalamang mabuti ay mabuti nga talaga na magpatotoo tulad
sa nagsabi na ang pilipinas ay parang pinakamaliit na bagay
:read:
Isaias 40: 15. Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan: narito, kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay. 

:tawanan: eh ang layo naman ng bansang juda sa mga bansa sa bansa
:read:
Mikas 5: 2. Nguni't ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula nang walang hanggan. 
3. Kaya't kaniyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na nagdaramdam ay manganak: kung magkagayon ang nalabi sa kaniyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel.

:blush: kunpara nga dito
:read:
Jeremias 31: 10. Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, Oh ninyong mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo; at inyong sabihin, Ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kaniya, at magiingat sa kaniya, gaya ng ginagawa ng pastor sa kaniyang kawan.

Isaias 40: 15. Narito, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan: narito, kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay.
 - dahil nga Hindi pa bansa ang pilipinas sa mga panahon na yaon eh
datapuwat may alam pa ba kayu na mga bansa sa malayo nga sa Israel na ang pananampalataya ay sa panginoong hesucristo
at sa panginoong dios ama na mabuti ang makapangyarihan sa mga lahat ng umiral at sapagkat hindi makapagsisinungaling
o hindi nyu alam na kasalukuyan nga sa pagkakataon na eto
eh may umirall na isang brother eli na ang pinagbuhatang bansa ay
parang napakaliit na bagay.
« Last Edit: 08-01-18 01:02 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-01-18 12:36 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
alibi pa more.  hindi matalinhaga yung talatang yun. bagkus pinapalabas nyu lang.

kung matalinhaga talaga.
bakit kayo nangangaral ng bibliya sa iba , eh di nyu nga lubusang nauunawaan ang mga talata sa bibliya.
mga ilang percent ba ang nalalaman nyu?
bakit kung maka pagsalita kayo parang alam nyu na lahat ha.

may ippm ako sayo cycle.
balasubasin mo ang secretong aral ha.
kung talagang walang kahinaan ang Diyos na pinaniniwalaan mo. walang mangyayari sayo.
pero sa oras na may mangyari sayo o sa pamilya mo. ewan ko na lang
« Last Edit: 08-01-18 12:46 AM by WongFeiLong »

08-01-18 02:05 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: sabi mo nga ba talaga may gumawa dito na ginawa nga nyang talinghaga ang  talatang eto
eh sa paniniwala nya na talaga yaon tulad
na nga kun sabihin nila sa ingles nga ay
"faith" o pananampalataya yaon sa mga tagalog at ang mga alibi mo nga naman sa mga eto na
sumasangayon ka sangayon sa belief o paniniwala mo ang talata
eh hindi talinghaga sayo at mga alibi mo talaga ay katulad na ng kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa, na lumilipat
lipat hanggang doon sa bundok na gusto mo ngang eh teleport sana at sa inyo'y hindi may pangyayari. nangyari na kas yan paulit
uliti kahit kakaunti ng papaunti sinabi mong alibi
inappropriate alibi is always an alibi kahit maski itanong
mo mga sasabihin namin na parang alam mong sabihin mga lahat na sadyang napapaisip lang eh di mo
nga lubusang nauunawaan ang mga talata sa bibliya. na pati ilang
percentage ng nalalaman mong talata na kinopya mo at ginaya gaya mo pa tapos kulang kulang na pagpost dito
kung Hindi matalinhaga talaga. baket alibi pa more lang sinabi mo dun sa pinakaunang Linya ng stanza. chaca ka lang nagdagdag ng mga
alibi bagkus pinapalabas lang. at sapagkat may tuldok sa huli yun huling letra ng more . tignan tignan kasi pag
bumabasa
:read:
Mateo 17: 20. At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya: sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon; at ito'y lilipat; at sa inyo'y hindi may pangyayari. 
21. Datapuwa't ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno.


:hmm: para atang may gumawa na nun ng una pa nga sa
mga nagsasabi ngayun dito
:read:
Mateo 13: 3. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. 

Mateo 13: 18. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. 
19. Kung ang sinoman ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napaguunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. 
20. At ang nahasik sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at pagdaka'y tinatanggap ito ng buong galak; 
21. Gayon ma'y wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdaka'y natitisod siya. 
22. At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni't ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao'y nagiging walang bunga. 


alam na namin ang lahat kun minsay sadyang napapaisip lang kahit inappropriate kasi
nga sa maniwala o Hindi maniwala ang mga maniniwala at naniwawala sa mabuti ay mabuti nga talaga
na paniwalaan mo
:read:
Mateo 16: 27. Sapagka't ang Anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ang kaniyang mga anghel; at kung magkagayo'y bibigyan ang bawa't tao ayon sa kaniyang mga gawa. 
28. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayo rito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang Anak ng tao na pumaparito sa kaniyang kaharian. 

Tito 1: 2. Sa pagasa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan; 
« Last Edit: 08-01-18 03:02 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-01-18 04:43 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
alibi pa more.  hindi matalinhaga yung talatang yun. bagkus pinapalabas nyu lang.

kung matalinhaga talaga.
bakit kayo nangangaral ng bibliya sa iba , eh di nyu nga lubusang nauunawaan ang mga talata sa bibliya.
mga ilang percent ba ang nalalaman nyu?
bakit kung maka pagsalita kayo parang alam nyu na lahat ha.

may ippm ako sayo cycle.
balasubasin mo ang secretong aral ha.
kung talagang walang kahinaan ang Diyos na pinaniniwalaan mo. walang mangyayari sayo.
pero sa oras na may mangyari sayo o sa pamilya mo. ewan ko na lang


Psalm 53 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1 Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, Walang Dios. Nangapahamak sila, at nagsigawa ng kasuklamsuklam na kasamaan; walang gumawa ng mabuti.


Hindi talaga nagkakamali ang biblia kahit kailan.
Paano mo masasabing tama nga ang talatang iyan ng kasulatan.

Kung tama nga sila na ang buhay ay pagsilang lang at pagkatapos ay kamatayan wala ng problema.
Ang problema lang e, kung tama kami na may pagkabuhay na maguli.
May paglalagyan sila sa paniniwalang meron kami.
O, di ba malinaw na kamang-mangan nga di ba!

08-01-18 06:42 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]

Psalm 53 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1 Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, Walang Dios. Nangapahamak sila, at nagsigawa ng kasuklamsuklam na kasamaan; walang gumawa ng mabuti.


Hindi talaga nagkakamali ang biblia kahit kailan.
Paano mo masasabing tama nga ang talatang iyan ng kasulatan.

Kung tama nga sila na ang buhay ay pagsilang lang at pagkatapos ay kamatayan wala ng problema.
Ang problema lang e, kung tama kami na may pagkabuhay na maguli.
May paglalagyan sila sa paniniwalang meron kami.
O, di ba malinaw na kamang-mangan nga di ba!
sige subukan natin ,wag puro pag aangat sa sarili lamang.

kanino kasalanan na may kasamaan?
kasalanan to ng Diyos dahil sa kanyang kahinaan.

08-01-18 02:42 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: sasabihin sana namin kun wala ay dapat di nakita
subalit suriin nating mabuti na panong sadyang napapaisip lang na sabihin na ang
0 ←eto na hindu arabic numerical number O zero sa tagalog nga eh ay wala
pero nakita mo at nakita mo nga eh yun na walang kahinaan ang dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling

. ... wait lang sabi
ng naging kasama din nga namin sa mga pagkakataon ngang kahit inappropriate pero kun may sumagot ng tanong
mo nga yun → "kanino kasalanan na may kasamaan? at
kahit inappropriate kasi dinagdagdag yun sadyang napapaisip lang
na → kasalanan to ng Diyos dahil sa kanyang kahinaan.
sabi mo nga yun ↑
sa nagtanong rin sayo at nagsabi nga na
:read:
Kung tama nga sila na ang buhay ay pagsilang lang at pagkatapos ay kamatayan wala ng problema.
Ang problema lang e, kung tama kami na may pagkabuhay na maguli.
May paglalagyan sila sa paniniwalang meron kami.
O, di ba malinaw na kamang-mangan nga di ba!

-eh sabi wait lang
nga yun kasi sinabi ng mga naging nakasama rin namin sa
pagkakataon ngang may karunungang hatid ang payo nilang eto na
ng nilalang silang lalaki at babae eh ang mga tao nga"y nangagkaroun ng mga nagpapalakas sa kani kanilang mga kahinaan para
malamang mabuti ng mga tao at mabuti nga talaga na malaman nilang may pang unawa na ang lumalalang
sa kanila na gumawa nga ng mga sumasaya sa mga ginawa na mabuti ng
umiiral na nga sa walang pasimula na
nun kahit maski nang pasimula nga ay pinairal nya ang walang kahinaang kapangyarihan nya na
sa pamamagitan ng mga nilikha nyang mga eto na
napakabuti lahat lalong lalo nga kun sadyang napapaisip lang eh eesipen mo
to na ang pag iral mo at ng iyong mga mahal sa buhay ay sasabihin mong panginoon ko at dios ko talaga ang mga umiral na
pinairal ng gumawa ng mga lahat ng mga umiiral ay totoo nga na yun eheh alang kasinungalingan at hindi iiral lahat kun totoo ngang
may kahinaan ang dios ayon sa sinabi mo kahit inappropriate kasi
kun may kahinaan sya eh Hindi sya iiral dahil pinairal nga nya lahat ng pagiral  at patotoo eto na
wala talagang kahinaan ang panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling


... . at kun mabuti na hantaying makasagot silang nagtanong sayo para
alam mong ligtas ang may alam sa mga bagay
na nangasusulat sa banal na biblia ay mabuti nga talaga
na mangasagot nila ang mga tanong mo


:blush: pagkatapos sasabihin sayo
yun sa pangarwa este two (2) o kapag sasabihin sa tagalog nga eh dalawa at pangatlo na bilang sa
hindu arabic numerical number figures nga na
alaala namin tuloy yaong etinatanong mo dati na kun alam nga ba talaga namin ang creator na lumikha ng tao na
pagkaalam nga namin eh humahanap ka ng creator na walang kahinaan sa mga lahat ng bagay nga at lalong
lalo na nga yun sinasabi mong creator na alam mo ay ayon lamang sa level ng utak mo kahit inappropriate kasi may kahinaan ang dios sabi mo
(eh tong creator ng sanglibutan na sasabihin sayo eh sadyang nanapaisip lang na walain lahat ang buhay at nakakasiguro
(ayon sa iglesia eto ang kadahilanang lahat kun baket ipinagkasundo ng dios ama ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan)
:read:
Mga Taga-Colosas 1: 19. Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 
20. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. 
21. At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. 
22. Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 

(continue)
nga kami sa pagkakataon na eto nga'y aakalain mo lang na sana'y naalaman mo nga sa lalo't madaling panahon para
maalamang sa kadahilanang eto ay mangakalilikha ka ng mabuti
na pakinabang sayong sarili at napakalaki nga na pakinabang sayong sariling kalooban na
tumulong sa iyong mga kapwa tao na sa
awa at tulong ng panginoon at kun loloobin ng dios
ay matapos nga ang mga kasamaan na sinamahan ng mga kasamahasn ng masama na walang
anyo at walang laman at walang katawagan na
umiral sa sanglibutan na matatawag sa kun ano alin sino saan nga nagsimula tong
mga kapanaglihiang na created by o nilikha ng
(sadyang napapaisip lang na nilaktawan namin at kinuntian nga ang nais mong malaman kya heto sunod na sulat)
:read:
o mga bahagi nyang pinaghuhugot sa kanyang mga sinapupunan upang maghasik ng mga kasamaan sa mga lahat ng bagay nga yun na
tila dawag kun humimihikayat ng mga masasamang pita ng laman sa
nilalang na noon pa nga lamang nalalang
(si adam nga natukoy neto noon pero di nadaya kaso pinarusahan dahil kargo de kunsensya nga nya si Eva nun nadaya eto  ) na
buhat o mula nga sa sanglibutan
:read:
Juan 17: 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. 
7. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: 
8. Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. 
9. Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: 
10. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila.
(continued)
~ at ng nagsipagdami nga mga taong
naging biktima nitong :usap:  lalong sumasama ang mga kalagayan ng mga yun kesa sa unang kasamaan ng tao sa mundo
datapuwat na sa utak ng mga nilalang na bibiktimahin pa lamang nila ay nagsabing walang kasiguraduhan kapag walang nakita
sila ay ang mga may strong weaknesses sa mga kapanaglihian na dagli dagling nabibiktima nga at ang mga eto ngang yun eh biktima na
nangagnais din namang gumawa ng mabuti sa kanilang sarilit kanilang kapwa na sa
totoo lang at totoo lamang ay gumawa ring may kabutihan subalit sinungabang matinde ng mga na sa kadiliman ng kapanaglihian kya
nga yun kailangan talaga sa mga tao eh dapat sanang maghunos dili muna nga at para gumawa silang Hindi nangapapahamak ay huwag na
huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat sa salita ng dios


:tawanan: pero na
sa thread ng sekretong aral naman
tayu kya OK lang kun magsabi kami ng ayon sa mga bagay na nasusulat sa  . ... kawalan este kawawa lang kapag
Hindi nakabalik sa realidad ng mga tao na naalaman nya yaong makaaalam nito :haha: 

:yawn: hai naku pow kalokohan to tsk tsk tsk
blah blah bhla magaral muna tayo ng salita ng dios ... .[You are not allowed to view links. Register or Login]
sige subukan natin ,wag puro pag aangat sa sarili lamang.

kanino kasalanan na may kasamaan?
kasalanan to ng Diyos dahil sa kanyang kahinaan.

« Last Edit: 08-02-18 01:35 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-02-18 06:21 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
laftrip ka ukok. yan ang problema sainyo. masyado kayong HOT.

08-02-18 07:04 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke:  masaya kapag mabuti ginawa kya nga gumawa ng sumasaya sa mabuti na gumagawa ng mabuti sa mundo
at mabuti nga talaga sa mga umiral pati na nga sa mga umiiral na mga kapwa mo
ang mangakaalam sa salita ng dios na nagpairal sa mga lahat ng bagay na alam mo lang
datapuwat ang panginoong dios ay mabuti at Hindi makapagsisinungaling
naalaman ng lahat ang kanyang walang kahinaan na kapangyarihan na Hindi nanunukso
sa mga nilalang kya Hindi sya natutukso ng masama
Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. 
kami lang nagbibiro kun kamangmangan ay tinangtankang bihagin ng mga kasamaan
sa mga pagkakataong dumadating ang kahinaan sa mga lahat ng tao na nangasa sanglibutan nga na eto


... .  este may nakiita kyo ngayun ( kalahating oras lumipas ngunit hindi lalagpas ng isang oras )
na pagkataas taas na hugis linya paitaas at kalarawan ng horn of unicorn pero may anyo ng bulak
na umaaabot sa mga ulap ang pinakatuktok  . ...

:blush: itatanong nga sana namin kun may nakita nga kyu« Last Edit: 08-02-18 08:00 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-02-18 07:40 PM
poopylove
Full Member
 • Posts: 1130
 • Thanked: 24
 • Reputation: 1
sekretong malupit pwedi pa bulong mapapa mura kanang paksyet malutong makinis maputo sya pero bat ganun bakit sobrang grabeng maitim ang ngutong tong tong