Topic: stupid god (Read 2384 times)

07-04-18 03:05 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
anong masasabi nyo tungkol sa pagtawag ni Pangulong duterte na stupid god daw ang dios ng katoliko?
...
pero kung intindihin natin ang kanyang sinasabi eh malinaw na hindi lng Dios ng katoliko kundi Dios ng cristiano

07-04-18 05:34 PM
poopylove
Full Member
 • Posts: 1130
 • Thanked: 24
 • Reputation: 1
Matanda  na si Duterte  :rofl:

07-05-18 09:08 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
Malinaw naman ang sinasabihan nya. Katoliko.

Huwag mo idamay ang mga christiano. :lol:
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-06-18 07:01 AM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Malinaw naman ang sinasabihan nya. Katoliko.

Huwag mo idamay ang mga christiano. :lol:
Dios lang ba ng katoliko yung nasa bible??

07-06-18 07:51 AM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
Totoong Dios ang nasa bibkia pero yong tinotoro ng Katoliko hindi yon ang Dios ng biblia.

Yong stupid god ni PDU30 pertaining to god of catholic.
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-06-18 07:47 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Totoong Dios ang nasa bibkia pero yong tinotoro ng Katoliko hindi yon ang Dios ng biblia.

Yong stupid god ni PDU30 pertaining to god of catholic.
so turo lang pala ng catholic yung sa creation

07-06-18 08:10 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
[You are not allowed to view links. Register or Login]
so turo lang pala ng catholic yung sa creation

Hindi creation ang problema, yong pangingialam ng CBCP ang malaking problema.

Kaya nagagalit si PUD30 hilig nyo kase makisawsaw ahahaha.


Kaya nanagalit siya sa Dios nyo.

Yong totoong christiano hindi apektado kase hindi kami nakikisawsaw sa political issue.

At sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Dios ang sa Dios.

Lucas 20:25
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)

Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan;

1 Pedro 2:13
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-07-18 07:22 AM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Hindi creation ang problema, yong pangingialam ng CBCP ang malaking problema.

Kaya nagagalit si PUD30 hilig nyo kase makisawsaw ahahaha.


Kaya nanagalit siya sa Dios nyo.

Yong totoong christiano hindi apektado kase hindi kami nakikisawsaw sa political issue.

At sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Dios ang sa Dios.

Lucas 20:25
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)

Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan;

1 Pedro 2:13
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)
nakikisakay lang kayo sa issue eh
pero eli soriano iba ang pananaw niya mas gusto ko yung pahayag nya hindi siya nakisakay sa issue kumbaga nasa gitna siya

07-07-18 11:24 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Ilan sa dios na isinasaad ng kasulatan.

At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang.
Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili:
Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa.
(Romans 1:23-25)Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yao'y inanyuan ng manggagawa niyaon; ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping diosdiosan?
Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, Gumising ka; sa piping bato, Bumangon ka! Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, at walang hinga sa loob niyaon.
Habakkuk 2:18-19

Na nangagsasabi sa kahoy, Ikaw ay aking ama; at sa bato, Iyong ipinanganak ako: sapagka't kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha: nguni't sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, Ikaw ay bumangon, at iligtas mo kami.
Jeremiah 2:27

Sapagka't ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan: sapagka't may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol.
Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.
Sila'y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita: kinakailangang pasanin, sapagka't hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka't hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti.
Jeremiah 10:3-5

At inyong nakita ang kanilang mga karumaldumal, at ang kanilang mga idolo, na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila:)
Deuteronomy 29:17

Kundi sila'y pawang tampalasan at hangal turo ng mga dios-diosan, yao'y kahoy lamang.
May pilak na pinukpok na dinala rito mula sa Tarsis, at ginto mula sa Uphaz, na gawa ng manggagawa at ng mga kamay ng panday; azul at kulay ube ang kanilang damit; gawang lahat ng mga bihasang manggagawa.
Jeremiah 10:8-9

Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:
Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;
Exodus 20:4-5

At ngayo'y nangagkasala sila ng higit at higit, at nagsigawa sila ng mga larawang binubo sa kanilang pilak, mga diosdiosan na ayon sa kanilang unawa, lahat ng yaon ay gawa ng manggagawa: sinasabi nila tungkol sa mga yaon; Magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain.
Hosea 13:2

Ito po ay mga kasulatan galing sa iniutos ng Dios na maisulat wala po akong idinagdag o masasabing ako ang gumawa.
Ito'y naisulat dahil ipinasulat ng Dios.

Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

2 Timoteo 3
16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.
Eto kasi ang isa sa mga aral ng bibliya...

1 Corinto 4
6Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

Kung walang nasusulat na nagpapagawa ang Dios ng kanyang imahe o larawan malinaw na humigit sila sa bagay na  nasusulat.

Ang alibi ng ilan ay ito...

"Saan mo ba mababasa na talata na ipinagbawal ni Jesus ang paggawa ng imahe nya at ng mga Santos?"

Ang sagot ko e, Saang aral mo naman binatay yang unawang ganyan, sa aral pari?

Huwag nga raw hihigit sa bagay nanasusulat diba.

Bakit nga kaya hindi ninais ng Dios na igawa sya ng imahe o rebulto.
Nagpagawa naman sya ng mga imahe gaya ng sa kerubin.
Bakit hindi nya binanggit na igawa sya ng rebulto?

Kasi po ang Dios may kalagayang sinasamba.
Yun po ang Dahilan.

Kasi nga gagawa ka ng isang imahe o rebulto tapos sasabihin mo sa mga nasasakupan mo ito ang larawang ng Dios natural, papasok doon ang paggalang at pagsamba kasi nga sabi mo larawan kamo iyon ng Dios.
Ano ba ang dapat ibigay sa Dios diba pagsamba? Kaya aminin man nila o hindi iyon ang kinalabasan ng ginawa nila.
Niluluhuran, dinadasalan, hinahalikan, pinupunasan ng panyo at sumasampalatayang pagagalingin, pinaglilinkuran, binibihisan, binubuhat at ipinuptosesyon ang kanilang mga rebulto .
Yan ang dahil kaya ayaw ng Dios na igawa sya ng imahe.
Kaya nga kahit sa pananalangin ang itinuro ay manalangin tayo sa Amang nasa langit, yumukod tayo sa Dios na nasa langit hindi sa imahe.

Kasi ang katotohanan ay ipinasulat ng Dios ang ibig at nais nyang gawin ng tao para malaman ng tao.
« Last Edit: 07-07-18 11:34 AM by cycle19 »

07-07-18 03:00 PM
Mikejeffcastro
Full Member
 • Posts: 802
 • Thanked: 72
 • Reputation: 0
Pano kaya dedepensahan eto ng mga digong fanatics na christians
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-07-18 03:13 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Pano kaya dedepensahan eto ng mga digong fanatics na christians
[You are not allowed to view links. Register or Login]


Bakit gusto mo vang magresign si Du30?.

Ahahaha
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-07-18 03:52 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Pano kaya dedepensahan eto ng mga digong fanatics na christians
[You are not allowed to view links. Register or Login]

kung yung ngang Pastor o ministro na ng JIL na si EV e, nagkamali pa sa pagbibigay ng verses sa biblia ano pa kaya yung hindi naman lang yata humawak ng biblia.

07-07-18 05:30 PM
Mikejeffcastro
Full Member
 • Posts: 802
 • Thanked: 72
 • Reputation: 0
Ok lang pala magkamali sa Biblia? Pero panay tira nyo sa mga salungat sa pinaniniwalaan nyo dito sa pd
« Last Edit: 07-07-18 05:31 PM by Mikejeffcastro »

07-07-18 06:06 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ok lang pala magkamali sa Biblia? Pero panay tira nyo sa mga salungat sa pinaniniwalaan nyo dito sa pd


Ano ba aasahan mo kay PDU30 hindi naman siya puno ng relihiyon. Presidente siya hindi siya Pastor.

:lol:

Granting for the sake of arguments na di siya naniniwala sa God ng biblia yon ba nakababa o nakabawas sa pagka Dios ng Dios ko?.


Hindi..
Impact mas gusto ko pa nga ang foul worda nya atleast di siya ipokrito.

Unlike sa mga relihiyong sa Dios daw na di maka basag pinggan pero ang trabaho kurakot.


Kung miembro namin yan manapa baka magalit ako. Eh hibi naman eh.

Alalahanin ninyo si Pablo mamumusong dati nanguusig pa ba eh.


Pero naanib.. nakakilala.. ahahaha.

Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-07-18 06:22 PM
Mikejeffcastro
Full Member
 • Posts: 802
 • Thanked: 72
 • Reputation: 0
Di nga sya ipokrito

07-07-18 06:46 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Di nga sya ipokrito


Katoliko ba siya?. wahahha
eh di itiwalag nila..

ang siste reklamo kayo ng reklamo ayaw nyo naman itiwalag.

:rofl:
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-07-18 06:52 PM
Mikejeffcastro
Full Member
 • Posts: 802
 • Thanked: 72
 • Reputation: 0
Tinitira katoliko pero nagsisimba sa simbahang katoliko. Di nga sya ipokrito. Anyway wapakels ako sa katoliko dahil di naman ako katoliko

07-07-18 06:53 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Tinitira katoliko pero nagsisimba sa simbahang katoliko. Di nga sya ipokrito. Anyway wapakels ako sa katoliko dahil di naman ako katoliko

simple lang yan, di siya naturuan ng mabuting aral.
kase kung magaling magturo ang katoliko, di siya sana ganyan. ahahah.

anyway.. wapakels ka naman pala ahahaha
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-07-18 07:13 PM
Mikejeffcastro
Full Member
 • Posts: 802
 • Thanked: 72
 • Reputation: 0
So inaamin mo na ngayon na ipokrito nga sya at ang rason ay dahil di sya naturuan ng mabuting aral ng katoliko

07-07-18 07:49 PM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
Pass na ako fi ka naman pala Katoliko eh. Ehehehe
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]