Topic: Masama ba ang pakikipagdebate? (Read 1669 times)

07-16-18 12:33 AM
ukok102nak
Full Member
  • Posts: 1339
  • Thanked: 3
  • Reputation: 0
:smoke: sal am at ng madami sa paalala ngunit walang nakakatakot sa mundo kundi ang gumawa ng mga kapanaglihian
at sapagkat ang mga kapanaglihian ang Simula ng kamatayan ng mga katawan at ng mga espiritu at ng mga kaluluwa
kya nga nangararapat lamang na magpatuloy sa pagsasabi ng totoo sa mga nangagnais na mangalinawagan ayon sa mga
mensahe ng banal na aklat
:read:
Mga Taga-Efeso 6: 12. Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.
*MAY NANGAKAALAM BA DITO
KUN ANONG MGA BAGAY ANG MGA UKOL SA ESPIRITU NG KASAMAAN SA MGA DAKONG KAITAASAN


At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.