Topic: Masama ba ang pakikipagdebate? (Read 1670 times)

06-26-18 07:59 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
NASUSULAT BA SA BIBLIA ANG PAKIKIPAGDEBATE?

MASAMA BA ITO?

ANG SABI NG DIOS AY ITO.

"Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon: bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe; bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa," (Isaiah 1:18)

"Sapagka't bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit."
(Lucas 21:15)

At ito po ang ilang pang nasusulat.
"Datapuwa't nagsitindig ang ilan sa nangasa sinagoga, na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino, at ng mga Cireneo, at ng mga Alejandrino, at ng mga taga Cilicia, at taga Asia, na nangakipagtalo kay Esteban."
(Acts 6:9)


"Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon: at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greco-Judio; datapuwa't pinagpipilitan nilang siya'y mapatay." (Acts 9:29)

"At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila, ay ipinasiya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe, at ang ilan sa kanila, ay magsiahon sa Jerusalem, sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito." (Acts 15:2)

"At nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kaniya ang mga sa pagtutuli, 3Na nagsisipagsabi, Nakisalamuha ka sa mga taong hindi tuli, at kumain kang kasalo nila. 4Datapuwa't si Pedro ay nagpasimula, at ang kadahilanan ay isinaysay sa kanilang sunodsunod na sinasabi," (Act 11:2-3)

"May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit." (Marcos 8:11)

"At ilan naman sa mga pilosopong Epicureo at Estoico ay nakipagtalo sa kaniya. At sinabi ng ilan, Anong ibig sabihin ng masalitang ito? binagabag ang mga iba, Parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang dios: sapagka't ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli." (Act 17:18)

"Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga Pinalaya, na binubuo ng mga Judiong taga-Cirene, Alejandria, Cilicia, at Asia.
10 Ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. " (Act 6:9-10)

"Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, nguni't sa kaamuan at takot:" (1 Peter 3:15)

AT MAY IBA PO TALAGA NA IPANGANGARAL ANG PANGINOON NG GANITO.

"Tunay na ipinangangaral ng iba si Cristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo; at ng mga iba naman sa mabuting kalooban:" (Filipos 1:15)

"Nang magkagayo'y sumangguni ako sa aking sarili, at nakipagtalo ako sa mga mahal na tao at sa mga pinuno, at nagsabi sa kanila, Kayo'y nangagpapatubo, bawa't isa sa kaniyang kapatid. At ako'y nagdaos ng malaking kapulungan laban sa kanila."
(Nehemiah 5:7)

"At nakipagtalo ang mga pastor ni Gerar sa mga pastor ni Isaac, na sinasabi, Amin ang tubig; at kaniyang tinawag ang pangalan ng balon, na Esec; [size=8]sapagka't ipinakipagkaalit sa kaniya[/size]."
(Genesis 26:20)

AT MAY UTOS PO KASING GANITO.

Isaiah 58 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1 Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.

2Gayon ma'y hinahanap nila ako araw-araw, at kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan: na gaya ng bansa na gumawang matuwid, at hindi lumimot ng alituntunin ng kanilang Dios, hinihingan nila ako ng mga palatuntunan ng katuwiran; sila'y nangalulugod na magsilapit sa Dios.
 
Masama ba ang ginawa nila?
« Last Edit: 06-29-18 09:24 PM by cycle19 »

06-26-18 10:49 PM
babyPowdeR
Moderator
 • Posts: 36438
 • Thanked: 1851
 • Reputation: 56
:bat: masama yan kung etong thread na ginawa mo ay gumulo pagtagal :rofl: iinfract ko kayo healthy debate dapat walang murahan at offensive post subaybayan ko tong thread mo autodelete ito kapag may lumabag sa pinned post :ok:
« Last Edit: 06-27-18 03:14 AM by babyPowdeR »
:angel: "When Im Good, Im Really Really Good
But When Im Bad, Im Even Better”
:devil: :lmfao:

06-27-18 02:12 PM
DatuPadido
Full Member
 • Posts: 3152
 • Thanked: 216
 • Reputation: 11
Kung ang debate ay upang itama ang mali ng iba at ipaliwanag ang panig mo. Wala pong masama doon.

Peru kung ang pakikipag-debate ay kuwestiyonin ang tradisyon at paniniwala ng iba. Iyon na ang masama.

Para sa moderator ng section na ito. Huwag ninyo po i-delete ang thread na ito kung sakali may pag-labag. Isara na lang po ito. Gawin po itong refference sa mga susunod na araw.
« Last Edit: 06-27-18 02:13 PM by DatuPadido »
[You are not allowed to view links. Register or Login]


06-29-18 08:09 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Ano po ang pagkaunawa nyo sa mga talatang ito at bakit po kaya ito nasulat!?


"Sapagka't bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit."
(Lucas 21:15)


"Tunay na ipinangangaral ng iba si Cristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo; at ng mga iba naman sa mabuting kalooban:" (Filipos 1:15)


Isaiah 58 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1 Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.


Nakipagdebate na ako tungkol sa paniniwala nilang ito at napagtanto ko na may punto ang bagay na ito...


Sasabihin mo ba sa mangmang na sya ay matalino at sa magnanakaw na sya ay mabuting tao?« Last Edit: 06-29-18 08:24 PM by cycle19 »

06-29-18 09:00 PM
DatuPadido
Full Member
 • Posts: 3152
 • Thanked: 216
 • Reputation: 11
In every role there is an exemption.

Wala pong nagbabawal ng pakipag-debate. Basta in a right manner and healthy way.

Mayroon lang po panuntunan sa forum na ito. Huwag Insultohin ang tradisyon at paniniwala ng salungat sa pananiniwalaan mo.
« Last Edit: 06-29-18 09:02 PM by DatuPadido »
[You are not allowed to view links. Register or Login]


06-29-18 09:41 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
In every role there is an exemption.

Wala pong nagbabawal ng pakipag-debate. Basta in a right manner and healthy way.

Mayroon lang po panuntunan sa forum na ito. Huwag Insultohin ang tradisyon at paniniwala ng salungat sa pananiniwalaan mo.

Sir, correction lang po...

Hindi ko po paniniwala ang mga iyan inulit ko lang po ang nakasulat na.
Wala po akong dinagdag o masasabing  aking akda ito o iyon.


At nakipagtalo ang mga pastor ni Gerar sa mga pastor ni Isaac, na sinasabi, Amin ang tubig; [size=8]at kaniyang tinawag ang pangalan ng balon, na Esec; sapagka't ipinakipagkaalit sa kaniya[/size].
(Genesis 26:20)

Inuulit ko lang po ang nakasulat na.

Wala pong labis walang kulang at wala pong interpretasyon.


Wala po ako ni isang akda sa mga yan kaya po masasabikong yang po ay paniniwala ng biblia at hindi po akin.

06-30-18 05:31 AM
DatuPadido
Full Member
 • Posts: 3152
 • Thanked: 216
 • Reputation: 11
Ok andun na ako sa hindi mo iyan paniniwal O akda.

Wala naman particular thread dito na direktang nagbabawal ng debate. Hanggat wala itong violation sa forum roles at hindi ito bubuo ng gulo. Kalimitan na nagiging sanhi ng gulo ay pasasalin ng Religion at Tao.

-Tulad ng Iglesia ni Kristo, ginagawang Iglesia ni Manalo at Propheta Mohammad ay sinasalin sa manyakis na mohammad.

Paghingi ng patunay sa paniniwala ng kapwa.


-Tulad ng pagtatanung kung nasasaan si ALLAH(S.W.A) sa kalawakan.

[You are not allowed to view links. Register or Login]


06-30-18 08:04 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ok andun na ako sa hindi mo iyan paniniwal O akda.

Wala naman particular thread dito na direktang nagbabawal ng debate. Hanggat wala itong violation sa forum roles at hindi ito bubuo ng gulo. Kalimitan na nagiging sanhi ng gulo ay pasasalin ng Religion at Tao.

-Tulad ng Iglesia ni Kristo, ginagawang Iglesia ni Manalo at Propheta Mohammad ay sinasalin sa manyakis na mohammad.

Paghingi ng patunay sa paniniwala ng kapwa.


-Tulad ng pagtatanung kung nasasaan si ALLAH(S.W.A) sa kalawakan.

Ok na po sa akin yan. Salamat po sa pagkaunawa. No comment na po ako.

07-01-18 10:47 AM
cute_huckfin
Sr. Member
 • Posts: 6178
 • Thanked: 607
 • Reputation: 19
Hindi masama makipagdebate.

Depende sa pinaguusapan, lugar at panahon.


Oh Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman;

1 Timoteo 6:20
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)

Oh Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman;

1 Timoteo 6:20
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)


Oh Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman;

1 Timoteo 6:20
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)

Maliban na lang sakit mo na talaga yan cycle.


Ang gayon ay palalo, walang nalalamang anoman, kundi may-sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pagalipusta, mga masasamang akala.

1 Timoteo 6:4
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)
Utos kase samin ganito.

Nguni't ilagan mo ang mga hangal na usapan, at ang mga pagsasalaysay ng lahi, at ang mga pagtatalo, at pagtataltalan tungkol sa kautusan; sapagka't ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan.

Tito 3:9
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)


Wala lang napadaan lang. 😅
« Last Edit: 07-01-18 10:50 AM by cute_huckfin »
Jesus is the Begotten Son, He is God, He is not the Father
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-01-18 01:34 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Hindi masama makipagdebate.

Depende sa pinaguusapan, lugar at panahon.


Oh Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman;

1 Timoteo 6:20
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)

Oh Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman;

1 Timoteo 6:20
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)


Oh Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman;

1 Timoteo 6:20
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)

Maliban na lang sakit mo na talaga yan cycle.


Ang gayon ay palalo, walang nalalamang anoman, kundi may-sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pagalipusta, mga masasamang akala.

1 Timoteo 6:4
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)
Utos kase samin ganito.

Nguni't ilagan mo ang mga hangal na usapan, at ang mga pagsasalaysay ng lahi, at ang mga pagtatalo, at pagtataltalan tungkol sa kautusan; sapagka't ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan.

Tito 3:9
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)


Wala lang napadaan lang. 😅


Usapang tambay
Biglang nasunog ang simbahan at nakulong ang pari at nanalangin ang pari kay hesus panginoon tulungan mo ako sa kapahamakang ito.
Sumagot at nakapako sa krus, " tingnan mo  nga ako nakapako ako't di makaalis tapos sa akin ka hihingi ng tulong" sabay kutos kay father. Fin

Killer: Father, mangungumpisal po ako.

Father: Ano kasalanan mo?

Killer: Pumatay po ako ng 20 tao.

Father: Bakit?

Killer: Kasi po naniniwala sila sa Diyos, kayo po naniniwala ba?

Father: Dati…pero ngayon trip trip na lang.Yan walang kwentang usapan yan mga ganyan sir at masabi mo talagang  di pinakikinabangan at walang kabuluhan.
 
Pero pag papaliwanag ng salita ng Dios wala bang kwentang-usapan sa pagkaunawa mo sir.
Unawain mo muna yung talata bago mo kumentuhan kasi utos din ito.1 PEDRO 3:15
15Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, nguni't sa kaamuan at takot:

:peace:

"Sapagka't bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit."
(Lucas 21:15)

Lahat daw ba ng kaalit yung sabi sir?


At ang sabi pa...

"Tunay na ipinangangaral ng iba si Cristo sa[size=8] kapanaghilian at sa pakikipagtalo[/size]; at ng mga iba naman sa mabuting kalooban:" (Filipos 1:15)


Nagpapaliwanag lang po sir.
« Last Edit: 07-01-18 02:03 PM by cycle19 »

07-04-18 03:41 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: basta magpatotoo lamang lang ang nakikipagdiskusyon
ayon sa mga bagay na nangasusulat sa banal na aklat
dahil kun may nabasa kayo na tila lalabas na bad words or nagmumura at kahit kayu pa ang sabihan
di nyo na kasalanan yun
kun di nyu naman sinasadya
kasi nga nagsabunga lang yun dahil sa kawalan nyo ng pananampalataya
at sapagkat nakasulat na yun talaga maski na
mahirap mang unawain ang mga kasulatang eto
eh wala namang pinagkaiba sa mga tanong na parang mga sakit na hinahanapan ng mga lunas kun kayat kailangan paring
magbasa basa pag may time
lalo na nga kun may mga tanong na tulad nito
:read:
may nangakaalam ba dito sa mga kadahilan kun baket ang naunang pagkabuhay muli ng mga patay ay hindi tulad ng darating na pagkabuhay muli ng mga patay
sa muling pagparito ng bugtong na anak ang ating panginoong hesukristo

kya nga nagtanong dahil kahit sabihin ng maski sino na nanlilimos ka ng mga aral na mabuti
ay ok lang yun kesa ang magnakaw ng mga ginawa ng mga kasamaan
at sapagkat ang ginawa ng mga kasamaan ay halimbawa ng mga ginawa ng mga kurakot sa gobyerno
kun naalaman mo istayl nila sa pangungurakot tapos ginaya mo ay para mo narin itong ninakaw
kasi lalabas na ninakaw mo istayl nila sa pangungurakot
wala naman kasing kurakot sa gobyerno ang magtitiyagang magturo ng kurakot istayl nila lalo na sa isang civilian lang lamang
maski itanong nyo sa doctor este sa mga nandu doktor pla ng kaban yaman ng bayan
may mga sagot kasi na mahirap ipasok sa mga tanong :drill:
halimbawa heto ang isang sagot sa tanong
:read:
2 Corinto 5: 12. Hindi namin ipinagkakapuring muli ang aming sarili sa inyo,
kundi binibigyan namin kayo ng dahilan na ikaluluwalhati ninyo dahil sa amin,
upang kayo'y mangagkaroon ng maisasagot sa mga nagpapaluwalhati sa anyo, at hindi sa puso. 

13. Sapagka't kung kami ay maging mga ulol, ay para sa Dios; o maging kami ay mahinahon ang pagiisip, ay para sa inyo. 

14. Sapagka't ang pagibig ni Cristo ay pumipilit sa amin; sapagka't ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayo'y lahat ay nangamatay; 

15. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. 

ok lang ba sa mga lahat ng mga makakabasa
kun halimbawa eh may nagsabi ng ulol sa inyo ayon sa mga kasulatang ipapahayag ng biblia


« Last Edit: 07-04-18 05:11 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-04-18 12:42 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
13. Sapagka't kung kami ay maging mga ulol, ay para sa Dios; o maging kami ay mahinahon ang pagiisip, ay para sa inyo.


sapagka't kung kami maging mga sobra palaisip o maligalig o mabangis ay para sa Dios.


Ang binatang taga maynila ay ulol na ulol sa dalagang taga barrio.
« Last Edit: 07-05-18 02:53 PM by cycle19 »

07-14-18 05:47 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: ang nagpapatotoo ay Hindi naghahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian
at sapagkat sa mga may gusto ng walang kakwenta kwentang usapan na kaguluhan lang ang pakay ay
alam na nila kun sino sila :haha:
« Last Edit: 07-14-18 05:48 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-14-18 06:09 PM
pusero
Hero Member
 • Posts: 12918
 • Thanked: 778
 • Reputation: 10
Pag nag debate yung totoo sa mali--- may pakinabang yun sa mga sasaksi

Pero nagdebate yung mali at mali ... naku walang pakinabang - aksaya ng oras..

« Last Edit: 07-14-18 06:10 PM by pusero »


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]

07-14-18 08:30 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: puros patotoo lang sa kanilang mga sarili ang hanap nila at Hindi sa dios na mabuti na Hindi makapagsisinungaling
at alam yan ng bugtong na anak dahil ang nagpatotoo sa kanya ay ang kanyang ama
kya nga magpatotoo din kayo ayon sa panginoon dios na naalaman nyo at Hindi magpasingungaling sa kanyang mga salita
na dadagdagan o babawasan ang kanyang mga salita dahil sa kaka interpret nyo ng ayon sa inyong sailing kaalaman
at sapagkat hindi na ako magsasabi ng madami kasi alam na nila kun sino sila :haha:

:whistle: ika nga nila Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, dahil sa mga anghel.
Hindi pa ata nila alam na ang panginoong dios ko ay wala sa sanglibutan noong Hindi pa nasalita ang salitang magkaroon ng liwanag :yawn:

. ... ang dios ay espiritu ngunit sino ang nangakaalam ng espiritu ng dios
may nangakaalam na siya ay maraming espiritu datapuwat ang espiritu na sumasaibabaw ng tubig (sa ingles ay waters nakasulat dun)
oh may nangakaalam ba ... .
« Last Edit: 07-14-18 08:56 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-15-18 12:43 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Usap tayo kapatid...

Ilan ang Diyos na kilala mo?

Isa ba?

Dalawa ba?

Tatlo ba?

O mas marami pa?

Saan mo kinuha ang pananampalataya mo?

Dito ba?

Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

2 Timoteo 3
16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.

Kung sa kasulatan nakabatay ang pananampalataya mo diba dapat sa nakasulat lang tayo maniniwala.

Ilan ba ang Dios na sinasabi sa kasulatan?

Basahin po natin sa pasimula.


Genesis. 1:2
" At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig."

Sino daw po ang sumasa ibabaw ng Tubig?

Ang Dios Ama po ba?

Malinaw ang isinasaad ng biblia hindi ang Dios Ama kundi ang Espiritu ng Dios.

At sa Genesis 1:26 ito po ang mababasa..

" At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis:"

May kausap ang Dios at kinakatulong sa paglalang sa tao.
Malinaw ang sabi, "LALANGIN NATIN"

Sino sila?

Marunong ba sila lumikha tulad ng Ama?

Job 33:4
" Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay."

Meron pa bang marunong lumikha na maaring isa sa mga kausap ng Ama sa Gen 1:26?

Gawa 3:15
" At inyong pinatay ang Lumikha ng buhay: na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay; mga saksi kami ng mga bagay na ito."

Kawikaan 8:30
" Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;"

Malinaw na marunong din silang lumikha gaya ng Dios Ama.


So, Sa ano lalangin ang daw ang Tao?
"SA ATIN LARAWAN, AYON SA ATING WANGIS"

So, sa kanilang larawan at sa kanilang wangis po ang sabi ng kasulatan.

Ilan po ba sila na tinutukoy sa pahayag na " sa atin larawan, ayon sa ating wangis"?

Basahin po uli natin sa nakasulat.

Mateo 28:19
" Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:"

Malinaw po na tatlo lang ang nabanggit na pinaba-bautismuhan sa paghaharian.

Ano naman po may kalagayan yung tatlo na iwinangis sa tao?

Basa po uli tayo.

At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, AYON SA LARAWAN NG DIOS SILA NILALANG; nilalang niya sila na lalake at babae.
Genesis 1:27

Malinaw po ang pahayag ng kasulatan...

"AYON SA LARAWAN NG DIOS SILA NILALANG"

Ulitin ko lang po sa ilan nilala na wangis at larawan ang tao?

"SA ATIN LARAWAN, AYON SA ATING WANGIS"

At yung kahulugan noon pong "ATIN"
e, malinaw po na sa tatlo.

Kaya po yung tatlo ay may kalagayan....

"AYON SA LARAWAN NG DIOS SILA NILALANG"

Kaya ako po ay may kinikilala at sinasambang Tatlong Dios (Elohim).


07-15-18 02:40 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: heto ang isang katanungan
question: may nangakaalam ba dito sa mga kadahilan kun baket ang naunang pagkabuhay muli ng mga patay ay hindi tulad ng darating na pagkabuhay muli ng mga patay
sa muling pagparito ng bugtong na anak ang ating panginoong hesukristo
answer: at sapagkat
:read:
Juan 14: 30. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin;

Juan 16: 8. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: 
9. Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin; 
10. Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; 
11. Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. 
12. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. 
13. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 
14. Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 
15. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag.

Mga Hebreo 11: 32. At ano pa ang aking sasabihin? sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 
33. Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, 
34. Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga ibang lupa. 
35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: 
36. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: 
37. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; 
38. (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. 
39. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, 
40. Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.

sa mga lahat ng mga tanong ay nangaduruon ang mga kadahilanan ng mga pananampalataya ng mga bawat nilalang
at dahil nga dito  ay may nagwika
:read:
Mga Hebreo 10: 36. Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. 
37. Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. 
38. Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 
*ANG DIOS AY ESPIRITU NGUNIT SYA DIN RIN AY MAY KALULUWA KUN LITERAL NA ESPIRITUAL ANG BASEHAN NA GINAWA SA MGA NANGAKABASA NG SULAT NA ETO

... . isa sa mga nasampalatayanan namin
:read:
Isaias 54: 7. Sa sangdaling-sangdali ay kinalimutan kita; nguni't pipisanin kita sa pamamagitan ng mga malaking kaawaan. 
8. Sa kaunting pagiinit ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo sa isang sangdali; nguni't kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang-loob, sabi ng Panginoon, na iyong Manunubos.
 9. Sapagka't ito ay parang tubig ng panahon ni Noe sa akin; sapagka't kung paanong ako'y sumumpa, na ang tubig ng panahon ni Noe ay hindi na aahon pa sa lupa, gayon ako'y sumumpa na hindi ako magiinit sa iyo, o sasaway sa iyo. 
10. Sapagka't ang mga bundok ay mangapapaalis, at ang mga burol ay mangapapalipat; nguni't ang aking kagandahang-loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang akin mang tipan ng kapayapaan ay maalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo.

Isaias 54: 13. At lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon; at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. 
14. Sa katuwiran ay matatatag ka: ikaw ay malalayo sa kapighatian sapagka't yao'y hindi mo katatakutan; at sa kakilabutan, sapagka't hindi lalapit sa iyo. 
15. Narito, sila'y magkakapisan, nguni't hindi sa pamamagitan ko: sinomang magpipisan laban sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo.
16. Narito, aking nilalang ang panday na humihihip sa mga baga, at naglalabas ng kasangkapan para sa kaniyang gawa; at aking nilalang ang manglilipol upang manglipol. 
17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawa't dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. 

wika ka nila andami ng mga nangakadinig ng mga salita ng dios ngunit kakaunti ang mga nangagpatotoo sa mga eto . ...

« Last Edit: 07-16-18 11:50 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-15-18 03:49 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Huwag ninyong ipanggilalas ito: sapagka't dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig,
At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol.
John 5:28-29

Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin,
Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin.
Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan
.
1 Corinthians 15:51-53


Hindi lahat ay mamatay meaning sa pagdating nya may mga buhay na madadatnan at mapapalitan din ang katawan ng bagong katawan na walang pagkasira katulad din ng sa mga namatay. kaya isang patunay din ang talata na wala pang tao sa impyerno kasi paano mong susunugin ang kaluluwang walang pang katawan?
kasi kung ang katawan natin e, hindi pa napapalitan ng walang pagkasira na mangyayari lang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus e, isang sunugan lang sa katawang iyon e, tupok na. Kaya nga papalitan ang lahat ng katawan sa mabuti man o sa masama.


At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol

Kaya nga kung ikaw ay ligtas ay may habang-buhay kang kaligtas at kung ikaw ay mapapasa impyerno ay may habang-buhay ka pagdurusa.


[size=8]Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan.[/size]
« Last Edit: 07-15-18 03:54 PM by cycle19 »

07-15-18 07:24 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: kinakailangan nga muna na mangyari ang mga pagkakataon na eto bago ang mga yaon
:read:
1 Corinto 15: 20. Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 
21. Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. 
22. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. 
23. Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. 
24. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. 
25. Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. 
26. Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. 
*KUN IPAGPATULOY LAMANG ANG PAGBASA SA MGA SUSUNOD NA MGA TALATA NG MGA SULAT NA ETO
AY MANGAUUNAWA NATIN KUN BAKIT ANG MGA NILALANG NA MAY KASIRAAN AY
MAKAPAGBIBIHIS NG WALANG KASIRAAN
TULAD NGA NG MGA SULAT NA ETO
:read:
Pahayag 20: 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. 
6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli: sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila'y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. 
7. At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan, 
8. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka: na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. 
9. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig: at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok. 
10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta; at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailan man.


. ... may nangakaalam ba kun bakit naparusahan ang hades at kamatayan
:read:
Pahayag 20: 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya; at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila: at sila'y hinatulan bawa't tao ayon sa kanikaniyang mga gawa. 
14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy. 
15. At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. 

~SA PAGKAALAM BA NINYO ANG HADES AT ANG KAMATAYAN
AY MGA NILALANG DIN RIN KASI SA INGLES (KJV VERSION) AY HETO ANG PAGKASULAT ... .
:read:
Revelation 20: 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.
15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

at heto pang isa
:read:
Revelation 20: 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.

« Last Edit: 07-15-18 07:27 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

07-15-18 10:14 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
ingat sa pag dedebate. baka magaya kayo kay fr.nelo.
di man natuloy ang debate. pero pinaliwanag nya parin yung paksa para yung mga tao ay di maligaw.
ayun pinapatay si father.
mahirap mambintang pero maliwanag na yung toooot ang tumira sakanya. dahil. na expose yung mga tinatagong sekreto ng nagpapakilalang anghel. at pano yung pabago bago ng aral at pasugo.