Topic: May mga KAPATID ba sa laman si JESUS? (Read 2502 times)

04-15-18 03:27 PM
WongFeiLong
Full Member
  • Posts: 2442
  • Thanked: 73
  • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Kasama ni Cristo ang mga alagad ng sya ay hulihin bakit sya lang ang hinuli? saan mababasa na wanted din ang mga alagad? Mema lang oo.
kung wanted ang tatay. syempre sya lang ang ikukulong. kahit na iisa kayong pamilya.

04-16-18 01:11 AM
cycle19
Sr. Member
  • Posts: 6293
  • Thanked: 212
  • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
kung wanted ang tatay. syempre sya lang ang ikukulong. kahit na iisa kayong pamilya.

mema rin!? Ano??? di qu maget...
sino yung tatay na wanted?
kasi wanted daw yung mga yun paanong nakalapit.
Yung pinupunto mo ang wanted isa lang yung tatay lang natural yung tatay lang huhulihin.
Bakit pananaw mo ba pag wanted ang ama wanted din buong pamilya?
mema rin sir?

05-07-18 01:39 PM
ukok102nak
Full Member
  • Posts: 1340
  • Thanked: 3
  • Reputation: 0
:smoke: wanted lahat mga kumalaban sa mga fariseo at eskriba lalo na imperyo sa pagkakataon na yaon
hindi lang mga disipulo o mga alagad ng panginoon hesukristo kundi pati na nga yun mga naniniwala lang sa kanya
na sya ang Messiah kya nga inuna nilang pinagkaisahan ang bugtong na anak ng dios sa anyo nito na tao
at sapagkat ayon nga sa mga bagay na mabuti na nangasusulat
:read:
Mga Gawa 2: 23. Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay:

Baka may nangakaalam dito kun paano unawain ang talatang eto
:read:
Juan 19: 35. At ang nakakita ay nagpatotoo, at ang kaniyang patotoo ay totoo: at nalalaman niyang siya'y nagsasabi ng totoo, upang kayo naman ay magsisampalataya. 
36. Sapagka't ang mga bagay na ito ay nangyari, upang matupad ang kasulatan, Ni isa mang buto niya'y hindi mababali. 
37. At sinabi naman sa ibang kasulatan, Magsisitingin sila sa kaniya na kanilang pinagulusanan. 
*KASAMA BA ANG LABINDALAWANG APOSTOL SA MGA NAGSITINGIN SA KANYA NA KANILANG PINAGULUSANAN

« Last Edit: 05-07-18 01:52 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.