Topic: pag alaala (LarNet) (Read 599 times)

03-07-18 08:35 AM
larnet
Jr. Member II
  • Posts: 229
  • Thanked: 18
  • Reputation: 0
Alaala(LarNet)

Ng makilala, ang dalaga walang sandali pag lingon ko sa likod, na inaasahan isang sulyap mo lang di maipaliwanag mga sandali ligayang hatid ng pinapangarap na dalaga

Ngunit, sa daan ng ligaya, maraming haharaping pag durusa, na itong mag papatatag sa minimithing ligaya, at mapapakitang tunay na mabuting intensyon sa dalaga na niminsan may di makakaya pagsinta'y tuluyan ng mawawala na

Kaya aking hiling inyo munang pag tantuhin, bago sambitin ang kinakatakot na sasabihin, na sadulo ito'y dadamdamin at dina muli pang susubok umibig ng may lasang mapaitin,