Topic: Guys pa explain naman ano pagkakaiba nito (Read 5154 times)

06-14-18 05:04 PM
sunstriker
Full Member
 • Posts: 1319
 • Thanked: 84
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Kasing mangmang ng tanong mo. Saan mo mababasa na nagpapagawa sya ng rebulto nya o sinabi ng Dios na igawa sya ng rebulto? Kasi ang nais at ibig ng Dios na gawin ng tao ipinasulat ng Dios para malaman ng tao. At isa sa mga aral ng kasulatan ay ang huwag hihigit sa mga bagay nasusulat.

Ngayon, kung hindi nasusulat yan, kaninong aral yan na ang Dios dapat igawa ng rebulto?


Naman! Isa na nmang kamang-mangang palusot.

Hindi ko pwedeng sabihing ang isang bagay na kamang-mangan ay isang mabuting aral. Lalabas nagsisinungaling ako. 

Kaya yung bobo hindi mo pwedeng tawaging matalino kasinungalingan yon at ang magsinungaling  ay isang gawaing masama. Tama!?
eh di malaya tayong gumawa ng rebulto ni Jesus at ng mga Santos kasi sabi sa bibliya "MAY MAS MAHALAGAPA KAYSA NASUSULAT NA HND PA NASUSULAT SA BANAL NA AKLAT" ang ipinagbawal lng ay rebulto ng mga diosdiosan MALINAW PO YUN. hindi diosdiosan si Jesus . intindihin mo nga BAWAL GUMAWA NG diosdiosan na nasa langit at sa tubig at sa himpapawid . PAGDIKITIN MO IBON AT TAO. ULO IBON KATAWAN TAO. ULO ISDA KATAWAN TAO. SI JESUS KAWANGIS NG TAO.
« Last Edit: 06-14-18 05:17 PM by sunstriker »

06-14-18 05:51 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
eh di malaya tayong gumawa ng rebulto ni Jesus at ng mga Santos kasi sabi sa bibliya "MAY MAS MAHALAGAPA KAYSA NASUSULAT NA HND PA NASUSULAT SA BANAL NA AKLAT"
 

May  mahalaga pa kaysa nasulat na hindi pa naisusulat sa banal na aklat???

Walang kanyang katha ang biblia sir baka gawa-gawa mo lang yang may mas mahalaga pa kaysa nasulat na hindi pa naisulat sa banal na aklat.

Ito ba ang sinasabi mo talata sir?

At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin.
(John 21:25)


Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kaniyang mga alagad, na hindi nangasusulat sa aklat na ito:
(John 20:30)

Wala sir na nag sasaad na may hindi naisulat na mas mahalaga pa sa nasulat.

Alam mo ba na mas mahalaga yung naisulat kaysa sa pag-aakala mo.

Basa.

Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

Malinaw ang sabi.

"kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama"

At isa pa lahat ng naisulat ay kinasihan ng Dios na maisulat.
Meaning wala na talaga dapat pang idagdag dahil Dios na mismo ang nagpagawa.

2 Timoteo 3
16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.

Sir, kitang-kitang ang pagbaluktot nyo sa kasulatan para lang mabigyang hustisya yan pag gawa nyo ng imahe kuno ng Dios.

Isa pa itong si dudung o!

[You are not allowed to view links. Register or Login]
dinasalan at niluhuran naman ang walang imahe sa harap nyu. eh yong wall o hangin o pastor o ano ang nasa harap nyu ,eh mga Diyos pala at pwede ring tatawaging Diyos hangin o Diyos wall , Diyos pastor/ministro, etc.

Eto sabi ng biblia para may matutunan ka ng hindi yung aral ng pope ang pinaniniwalaan mo.

[size=8]Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan."[/size]
(John 4:24)


Basa-basa rin pag may time!
Wag lang makinig sa mga kwentong pambata ni pader.
« Last Edit: 06-14-18 05:55 PM by cycle19 »

06-15-18 08:02 AM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]

Isa pa itong si dudung o!

Eto sabi ng biblia para may matutunan ka ng hindi yung aral ng pope ang pinaniniwalaan mo.

[size=8]Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan."[/size]
(John 4:24)


Basa-basa rin pag may time!
Wag lang makinig sa mga kwentong pambata ni pader.


selective verses? basa-basa lahat pag may time!

Colossians 1:15

New International Version

The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.

=========================

John 14:9

New International Version

Jesus answered: "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?


for testing today if working

06-15-18 04:51 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
selective verses? basa-basa lahat pag may time!

Colossians 1:15

New International Version

The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.

=========================

John 14:9

New International Version

Jesus answered: "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?

So, ano konek nya sa paggawa ng rebulto? Sinabi dyan na igawa sya?
Ni wala nga kayong larawan ni Hesus para masabi mong iyan nga ang imahe nya. Sus!
Ni sa pananalangin nga ito ang itinuturo ng biblia...

Mateo 6


6 Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.
7 At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila.
8 Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka't talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya.
9 Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.
10 Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
12 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa.

Kita mo sa itinurong tamang pananalangin bagsak na kayo.
Huwag daw paulit-ulit. Sa Amang nasa langit daw manalangin hindi sa mga santo nyo.

Bawal nga yung ginagawa nyo kasi yan matatawag na pagsanguni sa mga patay.

Bawal yan!
Wala ba kayong matinong aral
Basa!

Levitico 19:31 “Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos.”

Levitico 20:6 “Ang sinumang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan.”

Ang dami nyong patay na sinasang-gunian.

Dios na mahabagin!« Last Edit: 06-15-18 04:53 PM by cycle19 »

06-16-18 09:37 AM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]

So, ano konek nya sa paggawa ng rebulto? Sinabi dyan na igawa sya?

ito yung verse nyo:

Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan."
ito naman ang sagot ko:

Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
Jesus answered: "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?
Quote
Ni wala nga kayong larawan ni Hesus para masabi mong iyan nga ang imahe nya. Sus!
Ni sa pananalangin nga ito ang itinuturo ng biblia...

wala rin kayong larawan ni Jesus to compare to ours.

ipakita nyo na na totoong larawan ni Jesus.

Quote
Mateo 6

6 Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.
7 At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila.
8 Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka't talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya.

Matthew 26:44

So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again.

Quote
9 Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.
10 Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
12 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa.

meron naman yan sa rosary namin.

« Last Edit: 06-16-18 09:40 AM by dodong143 »

for testing today if working

06-16-18 12:11 PM
sunstriker
Full Member
 • Posts: 1319
 • Thanked: 84
 • Reputation: 0
wala talaga sa bibliya na ipinagbawal ni Jesus imahe nya at imahe ng mga Santos o mga hero ng relihiyong katoliko. kaht saan mbabasa suma total MALAYANG gumawa o lumilok kahit sinong nkakakita ky Jesus

06-16-18 02:49 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
wala talaga sa bibliya na ipinagbawal ni Jesus imahe nya at imahe ng mga Santos o mga hero ng relihiyong katoliko. kaht saan mbabasa suma total MALAYANG gumawa o lumilok kahit sinong nkakakita ky Jesus


Merong ngang ipinagbabawal.

:read:

1 CORINTO 4:6
6Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na [size=8]huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat;[/size] upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

HUWAG DAW ANG SABI

Ngayon kung hindi nasusulat yan, kaninong aral yan?

Pagdarasal ng paulit-ulit sa rosario.
Pagpunas ng panyo sa mga rebulto at umasang pagagaling sya.
Pagpoprosesyon sa mga sa mga imahe.
Pagsanguni sa mga patay tulan nina lorenzo ruiz at perdo calúngsod at ng marami pang iba.

Saan nasusulat ang mga yan?
Sa aral ng pari?

@dudung tinanong mo yung tungkol sa pananalangin kamo sahangin kaya ibinigay ko yung talata ngayon ibinagay mo yung talata na tungkol sa sinabi ng Panginoong Hesus kaya ang tanong ko ano konek nya? Asaan dya yung igawa sya ng imahe. Lumalabo mga sagot mo bakit wala ka na maisip?
« Last Edit: 06-16-18 02:53 PM by cycle19 »

06-16-18 08:15 PM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2442
 • Thanked: 73
 • Reputation: 0
Code: [You are not allowed to view links. Register or Login]
https://youtu.be/5gtzcwbT6qQ
patunay na katoliko ang tunay

06-17-18 09:35 PM
sunstriker
Full Member
 • Posts: 1319
 • Thanked: 84
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]

Merong ngang ipinagbabawal.

:read:

1 CORINTO 4:6
6Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na [size=8]huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat;[/size] upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

HUWAG DAW ANG SABI

Ngayon kung hindi nasusulat yan, kaninong aral yan?

Pagdarasal ng paulit-ulit sa rosario.
Pagpunas ng panyo sa mga rebulto at umasang pagagaling sya.
Pagpoprosesyon sa mga sa mga imahe.
Pagsanguni sa mga patay tulan nina lorenzo ruiz at perdo calúngsod at ng marami pang iba.

Saan nasusulat ang mga yan?
Sa aral ng pari?

@dudung tinanong mo yung tungkol sa pananalangin kamo sahangin kaya ibinigay ko yung talata ngayon ibinagay mo yung talata na tungkol sa sinabi ng Panginoong Hesus kaya ang tanong ko ano konek nya? Asaan dya yung igawa sya ng imahe. Lumalabo mga sagot mo bakit wala ka na maisip?
may pinagawa na dalawang kerubin ang Dios . kaya ...  isang halimbawa lng yan . kaya pwdeng gumawa ng rebulto, kahit anung rebulto mas lalo na cguro kung rebulto ni Jesus gawin. ang importante ay hindi rebulto ng diosdiosan. kasi yun lng nman tlga ipinagbawal biblical at leteral.

06-18-18 02:25 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
may pinagawa na dalawang kerubin ang Dios . kaya ...  isang halimbawa lng yan . kaya pwdeng gumawa ng rebulto, kahit anung rebulto mas lalo na cguro kung rebulto ni Jesus gawin. ang importante ay hindi rebulto ng diosdiosan. kasi yun lng nman tlga ipinagbawal biblical at leteral.


Tama nagpagawa ang Dios ng kerubin gaya ng sinabi ko, "ang nais at ibig ng Dios na gawin ng tao ipinasulat para malaman ng tao. Kaya kung nais nya talaga na igawa sya ng rebulto ipasusulat nya iyon. Kaso wala kang mababasa na ninais iyon ng Dios. Bakit? Kasi ang Dios may kaakibat o may kalagayan na dapat sambahin kaya kung gagawa ka ng imahe tapos sasabihin mo ito yung imahe ng Dios natural pasok dyan ang pagalang at pagsamba kasi nga imahe kamo ng Dios iyan at iyon nga ang malinaw na kinalabasan na ginawa ng katoliko. Aminin nyo man o hindi iyon ang kinalabasan ang pagsamaba at pagluhod sa rebulto. Ang malinaw na nakasulat ay huwag gagawa ng imaheng na sasambahin. Kaya nga may aral na huwag hihigit sa bagay na nasusulat.
Kaya pag hindi nasusulat hindi yan aral o nais ng Dios na gawin ng tao.
Kasi nga ang nais at ibig ipagawa ng Dios sa tao ipinasulat ng Dios para malaman ng tao.
At ito ang sabi ng kasulatan tungkol sa ipinasulat ng Dios.


Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.
Isaiah 34:16

Ang sabi...

hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama

Kaya malinawa na sapat na iyon at wag nyo ng samahan ng kung anu-ano.
« Last Edit: 06-18-18 08:19 PM by cycle19 »

06-18-18 08:30 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]


Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.
Isaiah 34:16

Ang sabi...

hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama

Kaya malinawa na sapat na iyon at wag nyo ng samahan ng kung anu-ano.

walang kulang daw ang mga aklat ng old testaments? paano na yong mga aklat ng new testament, eh wala yan sa panahon ni Isaiah?
for testing today if working

06-19-18 06:13 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
May mga tao pa lang nanampalataya ng walang kabuluhan. Pananampalataya inakala nyang nasa tama syang pananampalataya.

Basahin at unawain.

"Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan,
Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, [size=8]maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.[/size]"
(1 Corinthians 15:1-2)


"Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan."
(Matthew 7:21-23)

Hindi ba kahabag-habag ang pananampalatayan walang kabuluhan.
Kaya wag lang makinig sa sermon ng pari.
Pag-aralan mo ang kasulatan at unawain ng makita mo ng malinaw ang kanyang mga aral.
« Last Edit: 06-19-18 06:17 PM by cycle19 »

06-19-18 08:21 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
May mga tao pa lang nanampalataya ng walang kabuluhan. Pananampalataya inakala nyang nasa tama syang pananampalataya.

Basahin at unawain.

"Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan,
Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, [size=8]maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.[/size]"
(1 Corinthians 15:1-2)


"Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan."
(Matthew 7:21-23)

Hindi ba kahabag-habag ang pananampalatayan walang kabuluhan.
Kaya wag lang makinig sa sermon ng pari.
Pag-aralan mo ang kasulatan at unawain ng makita mo ng malinaw ang kanyang mga aral.

pag-aralan ang kasulatan o pag-aralan ang bibliya?for testing today if working

06-25-18 03:50 PM
sunstriker
Full Member
 • Posts: 1319
 • Thanked: 84
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
walang kulang daw ang mga aklat ng old testaments? paano na yong mga aklat ng new testament, eh wala yan sa panahon ni Isaiah?
correct!!! at may hnd pa nga isinama sa bible

06-25-18 08:05 PM
tisoy_of_manila
Full Member
 • Posts: 3566
 • Thanked: 90
 • Reputation: 0
Naniniwala Pa din ako sa katoliko pero pinapasok na ito ng demonyo
base sa mga pangyayari ngayon

07-05-18 10:49 PM
dodong143
Sr. Member
 • Posts: 6127
 • Thanked: 195
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Naniniwala Pa din ako sa katoliko pero pinapasok na ito ng demonyo
base sa mga pangyayari ngayon

pumasok ang demonyo ngunit hindi pa rin nagiging demonyo ang pinasok nila.

for testing today if working