Topic: question lang po pasok (Read 10956 times)

02-05-17 09:07 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
ano si kenkoy pinaniwalaan mo?
pinagtatawanan ang mga pinaggagawa niyan sa youtube.

sinasabi rin niyan na namatay daw ang lahat ng tao ultimo yung na-rapture.
namatay rin daw sila ng "isang kisap mata". may topak yan.
malinaw ang sinasabi ni apostol pablo na hindi lahat ay mamamatay kundi ang iba ay aagawin at babaguhin.
ang napaniwalaan mo cyle sira ulo.

Wala akong pakialam dyan si soriano ang kausapin mo tungkol dyan.

Ilatag mo yung talata na nagsasabing may unang tao kaysa kay Adan.
kasi si Adan lang ang sinasabi ng biblia na unang tao pag wala kang maipapakita malinaw na dagdag lang yan.
Mantakin mo naisinulat pa yung pangalawang tao kaysa sa unang tao kung pagbabatayan aral nyo.
Paanong nagka-part2 kung walang part1?

Sabi nyo kaya pinalubog yung una kasi ginulo ni satanas e, si satanas din naman nanggulo sa sa eden a, bakit di nya ba alam na gagawin uli iyon kaya hindi nya alam na masisira uli likha nya?

Pag walang maipakita malamang kathang isip lang yan ng mangmang.


02-06-17 01:13 AM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0


ang dios gumugunaw dahil sa masamang ginagawa ng mga nasa lupa.

at sa biblia ay binanggit si lucifer.

si lucifer ayon sa biblia siya yung naging satanas.

doon sa hinuhula sa hari ng tiro, iniaagapay sa hula ang hari ng tiro kay lucifer.

kung inihuhula ang hari ng tiro, ibig sabihin sa future mangyayari.

at logic lang na nauna si lucifer sa hari ng tiro.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

02-07-17 04:38 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
kun atin po na titignan na mabuti
sa talatang ito ay may isinasaad ayon sa banal na biblia

ng isulat ang aklat ng genesis ,
eksakto nga po ba pagkasunod sunod sa pagkakasulal nito
halimbawa
:read:
Genesis 1:27
At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan,
ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.

samantalang naisulat sa isang talata at
ano po pagkakaiba ng talata sa taas sa talata na ito
:read:
Genesis 2:7 At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.
8 At naglagay ang Panginoong Dios ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan: at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang.

sa isang talata naman ay may sinasabi na ganito
:read:
Genesis 2:4
Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw, na gawin ng Panginoong Dios ang lupa't langit.
5 At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anomang pananim na tumutubo sa parang: (sapagka't hindi pa pinauulanan ng Panginoong Dios ang lupa) at wala pang taong magbukid ng lupa,
6 Nguni't may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa.

kun atin pong susuriin na mabuti
atin pong mapupuna sa
Genesis 2:5 At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anomang pananim na tumutubo sa parang: (sapagka't hindi pa pinauulanan ng Panginoong Dios ang lupa) at wala pang taong magbukid ng lupa,

ang salitang parang ay nagbigay ng kaalaman sa mga manunuri
na wala pang anomang pananim na tumutubo sa parang:
(sapagka't hindi pa pinauulanan ng Panginoong Dios ang lupa)
at wala pang taong magbukid ng lupa
6 Nguni't may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa.

sinasabi wala pang taong magbukid ng lupa at
si adan ang unang tao ayon sa biblia
samakatuwid nga sa pagkakataon na yao'y nakaranas siya
ng mga hiwaga at mga misteryo
noong dinilig ang buong ibabaw ng lupa.

sa inyo hong pagkaunawa
totoo pong umiral o hindi umiral
ang pagkakataon na yao'y nakaranas si adam
ng mga hiwaga at mga misteryo
noong dinilig ang buong ibabaw ng lupa.
at
ano nga pala ang kinakain ng mga hayop sa parang ng panahon na yaon
at
ano po din ang pagkaunawa nyo sa talatang eto
:read:
Ecclesiastes 4:14 Sapagka't mula sa bilangguan ay lumabas siya
upang maghari; oo, sa kaniyang kaharian nga ay ipinanganak siyang dukha.
15 Aking nakita ang lahat na may buhay, na nagsisilakad sa ilalim ng araw, na sila'y kasama ng bata, ng ikalawa, na tumatayo na kahalili niya.
16 Walang wakas sa lahat ng bayan, sa makatuwid baga'y sa lahat na pinaghaharian niya: gayon ma'y silang darating pagkatapos ay hindi mangagagalak sa kaniya.Tunay na ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala.

... .  dahil sa kataksilan
nangagkasala ang mga unang tao
at sapagkat
pinagtaksilan nila ang
dios na mabuti at hindi makapagsisinungaling
:read:
Romans 13:13
Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan,
huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan.
Romans 13:14
Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo,
at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon.

at ayon nga sa atin nabasa ayon sa aklat libro kwaderno ay may isang halimbawa para maihahayag sa lahat ang mga hiwaga na nangatatago
sa mga panahon
:read:
Genesis 3:2
At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami:
3 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin,
baka kayo'y mamatay.

pa'no kya  napaniwala ng ahas ang babae ... .


:ty:
godbless
unto all always
« Last Edit: 02-07-17 06:27 PM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

03-01-17 07:18 AM
luna_spark
Jr. Member
 • Posts: 190
 • Thanked: 6
 • Reputation: 0
Hmmm kung mahal mo ibaliwala mo yung bawal bawal na yan as long as di naman nakakasama sa iba o di pinagbabawal sa lugar kung nasaan ka ..

03-01-17 07:06 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Puro iwas sa tanong alam ni sir james.
sagot dinpag may time

03-02-17 02:14 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0

wala akong iniwasan na tanong.
ayaw lang ninyong umintindi.

- - - - - - -
 eto may paanyaya ako sa isa sa mganakaraang paksa sa pagbabalik ng panginoong jesus.

[BALIK-ARAL] Luk 17:34 Sinasabi ko sa inyo, Sa gabing yaon ay dalawang lalake ang sasa isang higaan; ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan.
Luk 17:35 Magkasamang gigiling ang dalawang babae; kukunin ang isa, at ang isa'y iiwan.
Luk 17:36 Mapapasa bukid ang dalawang lalake; ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan.
Luk 17:37 At pagsagot nila ay sinabi sa kaniya, Saan, Panginoon? At sinabi niya sa kanila, Kung saan naroon ang bangkay ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak.
SA ISRAEL PALA MAGAGANAP YAN AT HINDI PALA RAPTURE GAYA NG ITINUTURO NG KARAMIHAN. inaanyayahan ko kayong pakinggan muli ang paksa.


[video]http://www.youtube.com/watch?v=tc0z1GUNWYg[/video]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

03-09-17 09:47 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]

kapag sinasabing createD ang heavens at earth ay may mga laman na.

ano ang mga laman ng heavens?
mga stars, galaxies, mga moons at planets etc.

pero dahil may nangyari ang earth ay nasira at nawala ang anyo ng tuyong lupa dahil nakalubog.
at nababalot ng dilim ang mundo gaya ng padidilim ng dios sa ehipto ng 3 araw.
kaya kung napadilim ng dios ang ehipto ng 3 araw na parang gabi, kaya niya yon gawin sa buong mundo.
pero tinakpan lang niya ang langit pero nandoon pa rin sa langit ang mga stars, moon, sun at planets.

- - - - - - -

[video]http://www.youtube.com/watch?v=MQdMh9z5KyM[/video]

pagpapasakop ng babae sa kanilang asawa.

Ano ang sinabi created na sa Genesis 1:1?

Hindi ba malinaw na langit at lupa palang.

Saan naman nanggaling ito?

[You are not allowed to view links. Register or Login]

kapag sinasabing createD ang heavens at earth ay may mga laman na.

ano ang mga laman ng heavens?
mga stars, galaxies, mga moons at planets etc.

Dinagdag ni willy?
Bawal yan brod. :lagot:

Napakalinaw ng sinasabi ng biblia.

"[size=8]Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.
At ang lupa ay walang anyo at walang laman; [/size]at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig."
(Genesis 1:1-2)


[You are not allowed to view links. Register or Login]
pero tinakpan lang niya ang langit pero nandoon pa rin sa langit ang mga stars, moon, sun at planets.

Kasinungalingan na naman!!!

Hindi naman tinakpan talaga madilim kasi walang pang liwanag. Actually hindi naman nawala yung kadiliman o yung tinatawag nyong takip binigyan pa nga ng katawagan ng Dios.
:read:


"At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.
At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw."
(Genesis 1:4-5)

Nakita mo tinawag pa itong gabi. :rofl:
Kwento pa more!!!

Kitang-kita kung paano nyo dagdagan ang kasulatan mga bulaan.

Kaya nga ang sabi ng biblia e...


Kaya nga ang sabi kasulatan e.
"Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay pasamain.
Sapagka't kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang evangelio na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo."
2 Corinthians 11:3-4

:bye:
« Last Edit: 03-10-17 02:54 PM by cycle19 »

03-30-17 03:39 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
bawal ba oh masama sa paningin ng Diyos ang makipagrelasyon sa may asawa na pero hiwalay may nababasa kasi ako sa bible na bawal na kahit nag divorce pa daw eh bawal or masama sa paningin ng Diyos gusto ko lang po marinig opinyon nyo og pag aaral nyo thank you

case to case basis yan.
maski noon pa sa panahon ni moises bawal talaga ang divorce pero napilitan lang si moises.

sa panahon ni moises hanggang sa panahon ni cristo, kapag hiniwalayan ng lalake ang asawang babae madedehado ang mga babae.
kasi ang mga babae hindi na pwedeng mag-asawa at kapag nagasawa ang babae magkakasala siya ng adultery at pati ang lalakeng papatol sa babae.

eh sa panahon naman ni moises, ang mga lalake pwede yang mag asawa ng higit sa isa. basta lang maibibigay niya ng pantay ang pangangailangan ng mga asawang babae at sa mga anak nila. ang babae makakapag asawa lamang ng isang lalake lamang at isang beses lang. para makapag asawang muli ang babae kailangan na mamatay muna ang naging asawa.

noon may pangyayari rin sa israel noon sa mga nagagapi nilang mga bansa na natatalo, yung mga natalong bansa ay ginagawa nilang alipin at ang mga magagandang babae ay ginagawa nilang asawa. pero ng dumating ang salita ng dios sa kanila, hiniwalayan nila ang mga babae na inasawa nila na taga ibang bansa na hindi naman nila kapananampalataya.

kasi sa tutuo lang...
yung sinasabi ng dios na ...

Mar_10:9  Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.

aplikable yan sa dalawang mananampalataya sa dios, gaya ng judiong lalake na nag-asawa ng judiong babae.

kasi nga may nasusulat sa matandang tipan, yung mga hindi nila kalahi o kapananampalataya hiniwalayan nila.

kasi nga bawal sa dios ang isang mananampalataya ay hihiwalay sa kapwa mananampalataya.
kasi sa kapwa mananampalataya yan ang pinagsama ng dios na huwag paghihiwalayin ng tao.

kung bawal talaga na paghihiwalayin, dapat ang isang lingkod ng dios ay hindi papayag na paghiwalayin hindi ba?
pero may mababasa tayo na pumayag si apostol pablo sa paghihiwalay ng mag asawa.

kasi yung payo ni apostol pablo may dalawang klase... utos ng panginoon at hindi utos ng panginoon. (basahin ang kapitulo ng 1corinto 7)

ang utos ng panginoon ang mag asawa na kapwa mananampalataya huwag maghihiwalay.
ayaw ng panginoon na ang mananampalataya ay mag aasawa o makikisama sa mga hindi sumasampalataya gaya ng utos sa israel.

kaya mga ang sabi ni apostol pablo ...

1Co 7:12  Datapuwa't sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon: Kung ang sinomang kapatid na lalake ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan.

kaya nasabi yan ni pablo, kokontra kasi yan sa kautusan ng dios sa israel.
naunawaan ko naman ang sinasabi i pablo dahil iba ang sitwasyon ng mga gentil sa mga judio.

kasi yung gentil sumampalataya na at siyempre maaaring ang asawa hindi pa sumasampalataya.
kaya kung nais ng hindi sumasampalataya na makipamahay huwag hihiwalayan baka sumampalataya rin siya gaya ng pagsampalataya ng asawa.

pero minsan ang sumasampalataya at hindi sumasampalataya ay parang tubig at langis.
ang sabi ni pablo kung nais humiwalay ng hindi sumasampalataya ay pabayaan siyang humiwalay.

1Co 7:15  Gayon ma'y kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay: ang kapatid na lalake o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay: kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Dios.

ang text na nasa kulay red yan na ang utos ng dios. ang mga sumasampalataya ay HINDI NATATALI (KASAL) sa ganitong bagay.
kasi nga ang pinagsasama ng dios ay ang KAPWA MANANAMPALATAYA.

kaya nga ang ibang mangangaral naguutos na hiwalayan nila ang kanilang asawa na hindi nila kapanalig.
pero mali yon ang dapat nagdedesisyon yung inuutusan....
sa kapwa mananampalataya (gaya sa israel noon) dahil sila talaga ang pinagsamaa ng dios dapat huwag maghihiwalay.
sa mga gentil naman dahil iba ang sitwasyon nila sa mga judio, yung asawa na hindi pa sumasampalataya na nais pang makipamahay huwag hihiwalayan. pero kung nais humiwalay ang hindi sumasampalataya ay pagyag si pablo na magkahiwalay na ay pabayaan na ang hindi sumasampalataya.

kaya case to case yan. baka naman gawing escape goat na may nais silang hiwalayan ang idadahilan hindi ito sumasampalataya.
pero meron namang sinasabi sa mga gentil gaya natin kung nais makisama ay huwag hihiwalayan.
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

03-30-17 07:38 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
1 Pedro 2
13 Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan; 14 O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. 15 Sapagka't siyang kalooban ng Dios, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo:

May batas ba tunkol sa deborsyo (divorce)?

Ayon ba sa batas pag-ikaw ay hindi pa divorce e, pwede kang kasuhan ng adultery or bigamy?


Mukhang sa batas palang ng tao sablay na ano po.

Iba kasi yung pinapayagan noon at sa batas sa ngayon.

Noon ipinalulupig o pinapayagan pa ang pag patay sa isang kaharian.

Sa pananaw mo ba dapat pa rin ang ganoon?

Noon mamulot ka lang ng kahoy ipapapatay ka ng Dios.

Ganoon pa rin ba ang ibig nya?

Noon hain at handog nakapaglilinis pa ng kasalanan.

Ganoon pa rin ba ng isugo na ang Bugtong na Anak?

Ang pagkahilig sa pita ng laman wag ng bigyan ng kung anu-ano pang palusot.

Ang pagbabasa ng kasulatan ibinabatay yan sa panahon at kung kanino sinabi.

Utos ng Dios huwag kakain ng bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama kasama ka ba sa utos ng Dios na iyan?
Pero malinaw na kautusan din yan ng Dios.

Ang tamang pagbabasa nakabatay sa panahon ng pagkakasabi at sinabihan.

Kung sa batas palang ng tao sablay na paano pa tatama yan sa batas ng Dios.Mateo 5
27 Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya: 28 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso.


03-31-17 01:45 AM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0


maski naman noon bawal ang divorse sa israel.
inamin ni jesus na napalitan lamang si moises dahil sa katigasan ng ulo nila.
dahil ang israel ay tinuturing na bayan ng dios, kaya ang pag aasawa nila pinagsama ng dios.

kaya iba ang utos sa israel, iba sa mga cristiano at iba rin ang utos ng mga tao.
sa tao may same sex marriage na rin.

dahil ang mga tao bound sila sa utos ng mga tao.
may mga utos na hanggang isa lang pero sa ibang bansa pwede hanggang apat.
ay may divorse rin...
pero kung uunawain ang biblia ang utos na pinagsama ng dios, aplikable yan sa mga tao ng dios.

kaya nga sinasabi ni pablo... utos ng panginoon.
at sinasabi rin ni pablo hindi utos ng panginoon kundi sa kanya.
kasi nga iba yung utos sa israel at sa mga gentil.

sa pagkain na lang hindi na yan magkakasundo. may sinusunod na sabat dahil naalipin sila sa ehipto.
kaya sa mga judio maski naging cristiano, sumusunod pa rin sa sabat dahil yung katawang lupa nila na namana sa ninuno naalipin yon sa ehipto.

kung paghahaluin mo lahat yan malilito ka.[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

03-31-17 10:22 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
"At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: [size=8]Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae.[/size]
Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa.
Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa.
Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa."
(1 Corinthians 7:1-4)

Tinatawag mong mangangaral ang iyong sarili pero hindi mo magawa ang mas mainam na sinasabi ng kasulatan.


[size=8]"Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae."[/size]

Ano ang tama yung patas o hindi patas na pananaw?

"Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa."

Yung mangangaral daw sya (BWS) ang patas lang sa kanya yung karapatan ng lalake..

Eto ang Patas.


"Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't [size=8]lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa.[/size]
Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa."

Pag sinabing sariling asawa marami ba ang tinutukoy?

Maraming asawa pa ang nais. :D

Ilan ba yung tinutukoy ng aral na magiging isang laman? tatlo ba? apat ba? baka lima o sampu?

Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.
Matthew 19:6

wag ipilit ang kalibugan.
« Last Edit: 03-31-17 10:29 AM by cycle19 »

04-04-17 08:37 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Mateo 19
7 Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae?
8 Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa:
[size=8]datapuwa't buhat sa pasimula ay hindi gayon.[/size]


Corinto 7
12 Datapuwa't sa iba, ay ako ang nagsasabi, [size=8]hindi ang Panginoon:[/size] Kung ang sinomang kapatid na lalake ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan.

Ano ang pinagkaiba nila doon sa tumutuligsa sa Panginoon sa Mateo 19:7 na nagsasabi ng ganito...

"Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae?"

:D
Kaninong utos yung nilalaban nila para mabigyan lang ng katwiran ang pita ng laman?

"Datapuwa't sa iba, ay ako ang nagsasabi, [size=8]hindi ang Panginoon:"[/size]
« Last Edit: 04-04-17 08:41 PM by cycle19 »

04-07-17 03:20 AM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
hindi nakukuha yan sa palakiahan. magbasa ka. hindi ka marunong umintindi.
maski si moises bawal ang divorse. napilitan lang siya dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo.
kaya alam ni moises na bawal ang divorse.

tungkol naman sa utos ni pablo, iba kasi ang sitwasyon ng mga judio sa mga gentil.
ang judio ay may katutubong kautusan na gaya na "huwag hihiwalayan ang asawa".
kaya ng ipanganak ang mga judio dahil sila ay may katotobong kautusan may mga utos sa kanila.
at sa mga gentil naman ay walang kautusan gaya sa kasal.

sa kautusan ng dios sa israel ay huwag mag aasawa ng hindi nila kalahi o mga mananamba sa mga diosdiosan.
kaya nga yung mga israelita na nakapag asawa ng ibang lahi o mga hindi sumasampalataya ay inutusan na hiwalayan nila.
ginawa na nilang asawa, pero dahil labag yon sa utos ng dios na mag aasawa sa ibang lahi na mananamba sa mga diosdiosan na di sumasampalataya sa dios. kung bawal talaga ang hiwalayan, dapat hindi nila hiniwalayan ang kanilang mga asawa. mababasa yan sa aklat ni ezra chapter 10.

kaya nga ng sabihin ni pablo na ako ang may utos hindi ang panginoon na kapag gustong makipamahay ng hindi sumasampalataya ay huwag hihiwalan.
inuutusan ni pablo na huwag hihiwalayan ang hindi sumasampalataya. kasi sa israel utos na hiwalayan ang mga hindi sumasampalataya.

KAYA ng sabihin ni pablo kung nais na humiwalay ang hindi sumasampalataya ay PABAYAAN NA HUMIWALAY. kasi nga ang dapat makasama ng sumasampalataya at kapwa rin niya na sumasampalataya.

KAYA ang utos na ang pinagsama ng dios ay huwag paghihiwalayan ng tao... NAKABASE YAN SA INUUTUSAN AT HINDI PARA SA LAHAT.

ang inuutusan diyan yung KAPWA SUMASAMPALATAYA SA DIOS o TAO NG DIOS!!!
cycle wala ka kasing alam sa biblia!

ang tao may batas sa pag aasawa.
may batas rin ang dios sa pag aasawa.
pero kung usaping pananampalataya, dapat sundin rin ang utos ni pablo.
na kung tayo ay mananampalataya at may asawa tayong di sumasampalataya at nais naman na makisama AY HUWAG HIHIWALAYAN.
pero kung nais humiwalay ng hindi sumasampalataya ay PABAYAAN SIYANG HUMIWALAY. dahil ang sumasampalataya ay hindi siya natatali sa hindi sumasampalataya. kaya pwedeng hiwalayan yan.

kaya kung ako ay may asawa na hindi makadios nais niyang humiwalay sa akin, pababayaan ko siya. eh ayaw na niya sa akin eh. ano yon ipagsisiksikan ko pa rin ang aking sarili? at kung sinasabi na hindi natatali ang sumasampalataya sa di sumasampalataya na kung mag asawa muli ito ay hindi nagkakasala, dahil HINDI NGA NATATALI. ang kasal sa biblia ay pagtatali.

1Co 7:12  Datapuwa't sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon: Kung ang sinomang kapatid na lalake ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan.
1Co 7:13  At ang babaing may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa.
1Co 7:14  Sapagka't ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa, at ang babaing hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa: sa ibang paraa'y ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan; nguni't ngayo'y mga banal.
1Co 7:15  Gayon ma'y kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay: ang kapatid na lalake o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay: kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Dios.

ang gusto kasi ng dios ang tao ng dios dapat mag aasawa sa tao rin ng dios.
dahil sila angmay utos na huwag maghihiwalay.

dito may sinasabi si pablo ...

1Co 7:27  Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw baga'y kalag sa asawa? huwag kang humanap ng asawa.
1Co 7:28  Nguni't kung ikaw ay magasawa, ay hindi ka nagkakasala; at kung ang isang dalaga ay magasawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapuwa't ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman: at ibig ko sanang kayo'y iligtas.

kung itataas mo ulit ang basa. yung humiwalay na di sumasampalataya... naging malaya ang sumasampalataya. ibig sabihin nakalag siya sa asawa.

kaya kung tayo ay mag aasawa dapat sa kalooban ng panginoon. ano ang kalooban?
kung ikaw ay tao ng dios, dapat ang gawing mong asawa ay tao rin ng dios.

ngayon ang panira mo kay willy ay nag asawa siyang muli dahil hiniwalayan siya ng dating asawa at siniraan sa internet na ang paninira ay walang saksi. ngayon itong dating asawa ni willy na miyembro ng ADD na karamihang sekta na ang tawag sa mga ADD ay isang kultong relihiyon.

ngayon ang babaeng ito ay nagsalita na wala na siyang balak pang balikan si willy at itinatakwil bilang asawa.
sa bibig na rin mismo ng babae na KALAG na si willy bilang asawa ng babaeng ito. si willy nais pa niyang makisama sa asawa pero ayaw na ng babae. ano pa ang gagawin ni willy? mabuti na lang nakapag asawa siyang muli at nagkaanak. dahil sa sakit ng mawalan siya ng mga anak ng itakas ito ng kanyang asawa. 8 years ng hindi nakikita o nakakausap ni willy ang mga anak. pero dahil may bago na siyang anak na kahit paano naiibsan ang kanyang pangungulila sa 2 niyang anak.

kaya si willy hindi nangangalunya.
ang kasalanang adultery pwede siyang makulong.
bakit hindi niya maipakulong si willy? dahil hiwalay na nga sila ng magkaroon ng bagong asawa si willy.
bgayon sa batas ng pilipinas, hindi siya na pwedeng maikasal sa sibil.
pero ang legal separation ay nilalakad na ni willy para kung maaprobahan ay mapapakasal na niya sa sibil ang bagong asawa.

pero kasal sa sibil pang tao lamang yan.
ang mahala sa dios yung nagsasama na parehong sumasampalataya sa dios.

pero hindi lahat ay sumasampalataya sa dios.
may biblia naman na pinakasalamin kung sino talaga ang mga sumasampalataya.« Last Edit: 04-07-17 03:22 AM by St_James »
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

04-08-17 12:22 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
Ako ba ang hindi makaunawa o pinipilit lang nila ang nasa ng laman?Mateo 19
7 Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae?
8 Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa: [size=8]datapuwa't buhat sa pasimula ay hindi gayon.[/size]

Malinaw na hindi ganoon ng pasimula.


Ano pa ang sabi sa 1Corinto 7..

"Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa. "

E, sa aral meron sila ano ang ibig ipahiwatig

[You are not allowed to view links. Register or Login]

kung bawal talaga na paghihiwalayin, dapat ang isang lingkod ng dios ay hindi papayag na paghiwalayin hindi ba?
pero may mababasa tayo na pumayag si apostol pablo sa paghihiwalay ng mag asawa.

:read:

"Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw baga'y kalag sa asawa? [size=8]huwag kang humanap ng asawa.[/size]"
(1 Corinthians 7:27)

Ano ang Hindi kayang paglabanan ni willy santiago?


"At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: [size=8]Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae.[/size]"
(1 Corinthians 7:1)

Pinipilit nila kuno na yung aral e, sa hindi mananampalataya at sa mananamapalataya kay pwedeng humiwalay.

Unawain mo ito.

"Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao."
(Matthew 19:6)

Malinaw na ang tinutukoy na pinagsama ng Dios ay mananampalataya, tama?!

At may karugtong itong na ganito...

"ay huwag papaghiwalayin ng tao."

Meaning may posibilidad na maghiwala kahit parehong mananampalataya.
Balik uli tayo sa aral sa Corinto."Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw baga'y kalag sa asawa? [size=8]huwag kang humanap ng asawa.[/size]"
(1 Corinthians 7:27)

Sir james paki basa na lang kay Willy santiago iyan. :D

Saka ito na rin...

"At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: [size=8]Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae.[/size]"
(1 Corinthians 7:1)

Wag na kasing ipilit ang kalibugan.

Kaya nga may bagong tipan e.
Pinipilit pa rin yung pinapayagan daw yung maraming asawa. :tawanan:

Baka nagkamali kayo ng pagkaunawa dito...


Mateo 22
37At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. 38Ito ang dakila at pangunang utos.
39 At ang pangalawang katulad ay ito, [size=8]Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.[/size] 40 Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta.

Kaya siguro lahat ng babae ibig ibigin ni Willy.

Dyan makikita mo na kailangan may paggalang ka sa kapwa mo, asawa mo gaya ng iyong sarili hindi yung lalake lang ang mas nakakalamang sa unawa mo.


Yan ang bagong utos!

Wag na yung lumang ipinipilit mo sir James.

E, to ang patas na tinutukoy ng kasulatan sa mag-asawa.

[size=8]"Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa."[/size]
1 Corinthians 7:4

kita mo walang bahid ng lamangan wala yung ipinipilit mo na pwede sa lalake ang mas maraming asawa.

Nais ang lumang kalagayan ng tao kasi nga mahilig e.

:tawanan:

Hindi kayang magtimpi ni willy ano po... ;DDi kaya, kaya mo ipinipilit ang aral na iyon ni willy santiago e, isa ka rin sa wala paggalang sa asawa mo.

:D
« Last Edit: 04-08-17 09:05 AM by cycle19 »

04-11-17 01:13 AM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
hindi yan nakukuha sa palakihan ng letra o maraming inilalagay na talata.
parab=ng style mo si soriano bigay ng bigay ng talata pero sa tutuo lang ang talatang ibinibigay hindi nauunawaan.

kaya nga yung utos na pinagsama ng dios huwag paghihiwalayin ng tao, may pinangtutungkulan yan.
logic lang sino ba ang pinagsasama ng panginoon?

at sa mga utos naman ni pablo, depende sa sitwasyon dahil ang mga gentil hindi naman katutubong may kautusan.
at ibang utos sa pag aasawa ay may payo siya dahil mahirap ang panahon na yon para makaiwas rin sa problema sa buhay.

cycle halatang hindi ka marunong umintindi ng binabasa mo.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

04-11-17 09:43 AM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
hindi yan nakukuha sa palakihan ng letra o maraming inilalagay na talata.
parab=ng style mo si soriano bigay ng bigay ng talata pero sa tutuo lang ang talatang ibinibigay hindi nauunawaan.

kaya nga yung utos na pinagsama ng dios huwag paghihiwalayin ng tao, may pinangtutungkulan yan.
logic lang sino ba ang pinagsasama ng panginoon?

at sa mga utos naman ni pablo, depende sa sitwasyon dahil ang mga gentil hindi naman katutubong may kautusan.
at ibang utos sa pag aasawa ay may payo siya dahil mahirap ang panahon na yon para makaiwas rin sa problema sa buhay.

cycle halatang hindi ka marunong umintindi ng binabasa mo.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ako ba ang hindi makaunawa o pinipilit lang nila ang nasa ng laman?Mateo 19
7 Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae?
8 Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa: [size=8]datapuwa't buhat sa pasimula ay hindi gayon.[/size]

Malinaw na hindi ganoon ng pasimula.


Ano pa ang sabi sa 1Corinto 7..

"Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa. "

E, sa aral meron sila ano ang ibig ipahiwatig

:read:

"Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw baga'y kalag sa asawa? [size=8]huwag kang humanap ng asawa.[/size]"
(1 Corinthians 7:27)

Ano ang Hindi kayang paglabanan ni willy santiago?


"At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: [size=8]Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae.[/size]"
(1 Corinthians 7:1)

Pinipilit nila kuno na yung aral e, sa hindi mananampalataya at sa mananamapalataya kay pwedeng humiwalay.

Unawain mo ito.

"Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao."
(Matthew 19:6)

Malinaw na ang tinutukoy na pinagsama ng Dios ay mananampalataya, tama?!

At may karugtong itong na ganito...

"ay huwag papaghiwalayin ng tao."

Meaning may posibilidad na maghiwala kahit parehong mananampalataya.
Balik uli tayo sa aral sa Corinto."Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw baga'y kalag sa asawa? [size=8]huwag kang humanap ng asawa.[/size]"
(1 Corinthians 7:27)

Sir james paki basa na lang kay Willy santiago iyan. :D

Saka ito na rin...

"At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: [size=8]Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae.[/size]"
(1 Corinthians 7:1)

Wag na kasing ipilit ang kalibugan.

Kaya nga may bagong tipan e.
Pinipilit pa rin yung pinapayagan daw yung maraming asawa. :tawanan:

Baka nagkamali kayo ng pagkaunawa dito...


Mateo 22
37At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. 38Ito ang dakila at pangunang utos.
39 At ang pangalawang katulad ay ito, [size=8]Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.[/size] 40 Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta.

Kaya siguro lahat ng babae ibig ibigin ni Willy.

Dyan makikita mo na kailangan may paggalang ka sa kapwa mo, asawa mo gaya ng iyong sarili hindi yung lalake lang ang mas nakakalamang sa unawa mo.


Yan ang bagong utos!

Wag na yung lumang ipinipilit mo sir James.

E, to ang patas na tinutukoy ng kasulatan sa mag-asawa.

[size=8]"Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa."[/size]
1 Corinthians 7:4

kita mo walang bahid ng lamangan wala yung ipinipilit mo na pwede sa lalake ang mas maraming asawa.

Nais ang lumang kalagayan ng tao kasi nga mahilig e.

:tawanan:

Hindi kayang magtimpi ni willy ano po... ;DDi kaya, kaya mo ipinipilit ang aral na iyon ni willy santiago e, isa ka rin sa wala paggalang sa asawa mo.

:D


Napakalinaw ng utos sir James...


:read:

[size=8]Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.[/size]

kaya nga kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo wag mong gawin sa kapwa mo.

Nanaisin mo ba na ang asawa mo maraming kinakasama?

O, baka gusto mo ikaw lang ang nakakalamang...

Asaan na kung ganon ang utos na ito?


[size=8]Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.[/size]

Kaya nga ang linaw ng mga utos..[size=8]"Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa."[/size]
(1 Corinthians 7:4)


"At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: [size=8]Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae.[/size]"
(1 Corinthians 7:1)

Hindi kayang sundin ni willy yan! kasi nga mahilig.
Kaya yung lumang nakasanay ang nais.

Eto pa ang sabi ng kasulatan...


"Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw baga'y kalag sa asawa? [size=8]huwag kang humanap ng asawa.[/size]"
(1 Corinthians 7:27)

Nakuha mo?

  Ikaw baga'y kalag sa asawa? huwag kang humanap ng asawa.

Hindi kayang sundin ni willy yan! Kasi nga mahilig. :D

04-12-17 12:19 AM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
sabi ko sa iyo cycle hindi yan nakukuha sa palakihan ng mga letra.
nilalakihan mo pero hindi mo naman maunawaan... nananatili ka pa ring bulag.
yung talata na binigay ko alam ko. kasi alam ko ang style ni soriano na siyang ginagawa mo naman.

ako naman ang magpapakita ng talata.

1Co 7:27  Nakatali ka ba sa asawa? Huwag mong sikaping mahiwalay. Ikaw ba ay malaya sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa.
1Co 7:28  Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo.
[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

04-12-17 01:53 AM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
[video]http://www.youtube.com/watch?v=qrP6edfXfSk[/video]

[video]http://www.youtube.com/watch?v=b8soCoCbbaA[/video]


nais ko lang i-share ipinaksa ni willy santiago about lindol o earthquake (seismos)
ang seismos o seismic ay ang paggalaw ng lupa.

ipinakikita ni willy santiago na hindi lahat ng lindol ay gawa ng dios. may gawa rin si satanas.

tinalakay rin ni willy ang tungkol sa 144 na angkan ng israel na natatakan.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]

04-13-17 08:19 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
sabi ko sa iyo cycle hindi yan nakukuha sa palakihan ng mga letra.
nilalakihan mo pero hindi mo naman maunawaan... nananatili ka pa ring bulag.
yung talata na binigay ko alam ko. kasi alam ko ang style ni soriano na siyang ginagawa mo naman.

ako naman ang magpapakita ng talata.

1Co 7:27  Nakatali ka ba sa asawa? Huwag mong sikaping mahiwalay. Ikaw ba ay malaya sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa.
1Co 7:28  Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo.

talaga maipilit at balak payatang palabasin na sa babailang  ang talatang iyon.

bigyan panuli natin ng pahapyaw si sir james.

Tungkol sa inilalaban nilang hiwalayan daw na kautusan ni moises.


Mateo 19
7 Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae?
8 Sinabi niya sa kanila, [size=8]Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa: [/size] datapuwa't buhat sa pasimula ay hindi gayon.

Sino nasunood sa kautusang iyon ni moises?

Umunawa ang may pang-unawa.


[size=8]Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa: [/size]

Mukha may mga matigas ang ulo na nasunod sa kautusang iyon ano po.

Na meaning hindi dapat kasi ang sabi e...

[size=8]datapuwa't buhat sa pasimula ay hindi gayon.[/size]

:-)

Hindi talaga kaya ng nagpapanggap na mangangaral (BWS) ang bagay na mas mainam na itinuturo ng kasulatan.


"At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. "
(1 Corinthians 7:1)

Dahil sa kahiligan sa pita ng laman e, mas ninanais nila yung kautusan lang ni moises.Mateo 19
7 Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae?
8 Sinabi niya sa kanila, [size=8]Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa: [/size] datapuwa't buhat sa pasimula ay hindi gayon.

04-13-17 11:38 PM
St_James
Full Member
 • Posts: 1599
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0

cycle hind yan nakukuha sa palakihan ng mga letra.
maski maliliit lang kung may unawa ay mauunawaan.
eh kaso pinalalaki mo ang mga letra namaski ikaw hindi mo nakikita ni nauunawaan ang malalaking lletra na yan.

kaya nga ipinaubaya ni moises dahil alam ni moises ang kautusan ng dios.

at ang dapat mo ring malaman na may partikular na inuutusan.
may original na utos ang dios sa inuutusan sa mga may kautusan sa katutubo.
at iba naman ang kautusan sa walang kautusan sa katutubo.

ang sumasampalataya ay huwag hihiwalayan ang kanilang asawa.
pero kung nais HUMIWALAY NG HINDI SUMASAMPALATAYA AY PABAYAAN NA HUMIWALAY SABI NI APOSTOL PABLO.
dahil ang sumasampalataya ay hindi NATATALI sa mga hindi sumasampalataya.

1Co 7:15  Gayon ma'y kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay: ang kapatid na lalake o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay: kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Dios.

sa ibang salin.

1Co 7:15  Kung nais namang humiwalay ng asawang hindi mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang hinihiwalayan ay malaya na sapagkat tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay nang mapayapa.

kasi ang original na utos na "ang pinagsama ng dios na huwag paghiwalaying ng tao" sa parehong sumasampalataya yon.

at kung sumasampalataya ka, hindi mo hihiwalayan ang asawa mo. pero dahil ang hindi sumasampalataya ang nais humiwalay, ang sabi ni apostol pablo ay pabayaan ng siyang humiwalay. at least nagawa na ng sumasampalataya ang utos na huwag hiwalayan ang asawa pero ang hindi sumasampalataya na ang gumawa ng paghihiwalay gaya ng asawa ni willy santiago. may video na gumagawa ng paraan si willy na magkasundo sila pero tumakas na at nagtago na sa ibang bansa tangay ang mga anak ni willy. mula ng tumakas ang asawa ni willy noong 2009 ay hindi na rin nakita ni willy ang mga anak. 8 taon ng hindi nakikita ni willy ang mga anak. at sa internet sinasabi niya na itinatakwil na niya si willy bilang asawa. lahat ng sinasabi ng dating asawa ni willy ay sinasaktan daw siya pero ayon sa kanya wala daw nakakaalam na sinasaktan siya. kaya sa salita pa lang ni jane na walang nakakaalam, nagsisinungaling na ang dating asawa ni willy.

kaya ng humiwalay na ang asawa ni willy... ang sabi ni apostol pablo ay hindi natatali. sa ibang kasulatan ang sinasabi ay malaya na o kalag na.

kaya sabi ni apostol pablo...

1Co 7:27  Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw baga'y kalag sa asawa? huwag kang humanap ng asawa.
1Co 7:28  Nguni't kung ikaw ay magasawa, ay hindi ka nagkakasala; at kung ang isang dalaga ay magasawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapuwa't ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman: at ibig ko sanang kayo'y iligtas.

si cycle para makapandaya... pinuputol ang mga talata.

kaya ang paratang ni cycle kay willy santiago ay hindi aplikable kay willy kung biblia ang usapan.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]
BRO. WILLY SANTIAGO FACEBOOK LIVE Sun-Tue-Thu 9-11pm
[You are not allowed to view links. Register or Login]