Topic: Tutuo bang pwede ng MAG-TRIM ng BUHOK ang mga Babaeng ADD? (Read 7543 times)

05-16-18 04:28 PM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:smoke: wala namang masama sa mga pagbabago tungo sa mabuti
at mabuti nga talaga kun ang pagbabago ay mangakaliligtas sa espiritual na kaligtasan ng mga lahat ng mga nilalang
sa kanilang mga espiritu at kaluluwa
:read:
1 Thessalonians 5: 23. And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

Tagalog version
:read:
1 Tesalonica 5: 23. At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

06-11-18 10:53 AM
bro.pitt
Full Member
 • Posts: 344
 • Thanked: 42
 • Reputation: 4
walang ganyan, patawa ka lang.. kwentong kutsero  ;D ;D ;D ;D ;D
[You are not allowed to view links. Register or Login]

08-22-18 03:48 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:lmao: wala ka namang anghel este akala mo siguro wala kang buhok sa ulo mo eh no
kun kya nga may paiyak ka pang nalalaman kasi alam na kulot kulot ka eh at
andalas pa nga ng kwentong barbero mo
kesa pagtungo mo dun sa barber shop para gugupitan ka lang naman
naduduwag ka na agad pa'no ba naman puros kulot na nga
ang buhok mo tapos eh ayaw mo pang bawasan yun sa taas ng kelapad mong noo at batok
eh kya nga sinasabi mo nalang na walang ganyan
para kunyari nalang di ka napahiya kuno
datapuwat
wala ka ng naisagot dito
:read:
1 Tesalonica 5: 23. At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at ]kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. 


-Hindi ka nagkaroon ng buhok mula sa pagkabata until this present moment
kya walang ganyan aba eh di ahit na ahit na yan petmalu


* notice : esineyb ko lang post na'to dito
pero kun tatamaan ka sa mga nangasusulat dito eh
kasalanan mo nga yan
kasi dahil nga may lihim ka palang
sekretong pagkakasala na pinakatagotago mo nga sa mga madla:rofl: Mali Mali na naman pinagsasabi mo
magbasa ka nalang ng biblia sa kadahilanan na Hindi mo malalaman kahit kailan
:read:
Keep silence before me,
O islands; and let the people renew their strength:
let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment.
Who raised up the righteous man from the east,
called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings?
he gave them as the dust to his sword, and as driven stubble to his bow.
He pursued them, and passed safely;
even by the way that he had not gone with his feet.
Who hath wrought and done it , calling the generations from the beginning?
I the Lord , the first, and with the last; I am he.  The isles saw it , and feared; the ends of the earth were afraid, drew near, and came.
They helped every one his neighbor; and every one said to his brother, Be of good courage.
So the carpenter encouraged the goldsmith,
and he that smootheth with the hammer him that smote the anvil, saying, It is ready for the soldering: and he fastened it with nails, that it should not be moved.   
But thou, Israel, art my servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham my friend.
Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee,
Thou art my servant; I have chosen thee,
and not cast thee away. Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed;
for I am thy God: I will strengthen thee; yea,
I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.
Isaiah 41:1‭-‬10 KJVA
[/u]


:smoke: at sapagkat . ...
... . dahil ang ukok na tinatawag mo ay nagmula sa pagkatawag ng isang
musmos na bata sa isang ibon na kanya ngang inalagaan
at sapagkat nga
sa isang pagkakataon ay bumukas ang harang na bato na walang makapinid doon
sa napaliligiran ng mga bundok sa mga ulap noon wala pang araw
pati na ang relegion mong sumasamba sa mga dios diosan
at lalong lalo na noong wala ka pa
:read:
I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of days did sit,
whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool:
his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire.
A fiery stream issued and came forth from before him:
thousand thousands ministered unto him, and ten thousand times ten thousand stood before him:
the judgment was set, and the books were opened.
I beheld then, because of the voice of the great words which the horn spake:
I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed, and given to the burning fkune.
As concerning the rest of the beasts,
they had their dominion taken away: yet their lives were prolonged for a season and time.   
I saw in the night visions, and, behold, one like the Son of man came with the clouds of heaven,
and came to the Ancient of days, and they brought him near before him.
And there was given him dominion, and glory, and a kingdom,
that all people, nations, and languages, should serve him:
his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away,
and his kingdom that which shall not be destroyed.
Daniel 7:9‭-‬14 KJVA[/b
]


kun unaware ka nga sa mga banal na kasulatan :haha:
basa basa din pag may taym para Hindi magpalalu ang isa sa kanyang kapwa at
kya nga walang unawa dahil
kasi
:read:
Behold, ye are of nothing, and your work of nought: an abomination is he that chooseth you. 
I have raised up one from the north, and he shall come: from the rising of the sun shall he call upon my name:
and he shall come upon princes as upon mortar, and as the potter treadeth clay.
Who hath declared from the beginning, that we may know? and beforetime, that we may say, He is righteous?
yea, there is none that showeth, yea, there is none that declareth, yea, there is none that heareth your words.
The first shall say to Zion, Behold, behold them: and I will give to Jerusalem one that bringeth good tidings.
For I beheld, and there was no man; even among them, and there was no counselor,
that, when I asked of them, could answer a word.
Behold, they are all vanity; their works are nothing: their molten images are wind and confusion.
Isaiah 41:24‭-‬29 KJVA
[/u]


:alien: heto copy peys mo
kahit pa'no sigurado na aakalain namin
na antimano eh may
pag-asa ka nga sana dito
:read:
The copy of the letters was this:
The great king Artaxerx´es writeth these things to the princes and governors
that are under him from India unto Ethiopia in an hundred and seven and twenty provinces. 
After that I became Lord over many nations, and had dominion over the whole world, not lifted up with presumption of my authority,
but carrying myself alway with equity and mildness, I purposed to settle my subjects continually in a quiet life,
and making my kingdom peaceable, and open for passage to the utmost coasts, to renew peace, which is desired of all men.
Esther (Additions) 1:1‭-‬2 KJVA


:whistle: kesa dito
sa mga larawang inanyuan na ginawang dios diosan
ayon sa mga bagay na nangasusulat
:read:
At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan:
at binigyan siya ng kapamahalaan, upang magpatuloy na apat na pu't dalawang buwan.
At binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusungan laban sa Dios,
upang pusungin ang kaniyang pangalan,  at ang kaniyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit.
At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan sila;
at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa.
At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya,
na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan.
Apocalipsis 13:5‭-‬8 TLAB

At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero,
at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. At kaniyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin.
At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop, na gumaling ang sugat na ikamamatay.
At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda,
na ano pa't nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao.
At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop;
na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan
ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay.
At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop,
upang ang larawan ng hayop ay makapangusap
, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop.
Apocalipsis 13:11‭-‬15 TLAB
[/u]


:drill:  nangbabaliktad ka na naman
halatang sa kanganganga ng kanganganga mo pa lang sa pagpupost mo
eh nakipagbaliktaran ka nga ulet sa father fatheran mo at nagchups ulit kayo sa isat isa
kya pala puros kukuyakoy ka na naman ng kuyakoy
pati yun madre at pari eh ayaw mo tigilan sa pinagtitrip mo 
sa kadahilanang
ayaw mo maniwala sa biblia eh
kun kya nga
parang yun mga larawang inanyuan eh gusto ata mo din eh chups ah petmalu 
:read:
Every man is brutish by his knowledge; every founder is confounded by the graven image:
for his molten image is falsehood, and there is no breath in them.
They are vanity, the work of errors: in the time of their visitation they shall perish.
Jeremiah 51:17‭-‬18 KJVA:tawanan: yun luko loku na'to :drill: tanungin mo tungkol sa madre at pari at
alam nya yang mga reincarnation na yan
ayon sa kaalaman mo
sa kadahilan na
hinihintay pa namin yun mga huling reincarnation
ng nagsisasmba sa mga larawang inanyuan na ginawang dios diosan
para tapusin ang mga kasamaan ng mga eto na
karumaldumal sa panginoon dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
:read:
For the devising of idols was the beginning of spiritual fornication,
and the invention of them the corruption of life.
For neither were they from the beginning, neither shall they be for ever.
For by the vain glory of men they entered into the world, and therefore shall they come shortly to an end.
For a father afflicted with untimely mourning, when he hath made an image of his child soon taken away,
now honored him as a god, which was then a dead man, and delivered to those that were under him ceremonies and sacrifices.
Thus in process of time an ungodly custom grown strong was kept as a law,
and graven images were worshipped by the commandments of kings.
Whom men could not honor in presence, because they dwelt far off,
they took the counterfeit of his visage from far,
and made an express image of a king whom they honored,
to the end that by this their forwardness they might flatter him that was absent, as if he were present.
Also the singular diligence of the artificer did help to set forward the ignorant to more superstition.
For he, peradventure willing to please one in authority, forced all his skill to make the resemblance of the best fashion.
And so the multitude, allured by the grace of the work, took him now for a god,
which a little before was but honored as a man.
And this was an occasion to deceive the world: for men, serving either calamity or tyranny,
did ascribe unto stones and stocks the incommunicable name. 
Moreover this was not enough for them,
that they erred in the knowledge of God;
but whereas they lived in the great war of ignorance, those so great plagues called they peace.
For whilst they slew their children in sacrifices, or used secret ceremonies,
or made revelings of strange rites;
they kept neither lives nor marriages any longer undefiled:
but either one slew another traiterously, or grieved him by adultery.
Wisdom of Solomon 14:12‭-‬24 KJVA[/b]

« Last Edit: 08-22-18 08:20 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-22-18 10:31 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2453
 • Thanked: 74
 • Reputation: 0
magpahaba lang ng bulbol ang alam ni ukok. pang guines book of world record daw.

08-22-18 11:13 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: wala ng hahaba sa sinungaling mong faith at belief mong masama nga
sa kadahilanang
pati ang panginoon dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
ayaw mong palagpasin para lang maipasok mo mga larawang inanyuan nyo na ginawa nyong mga dios diosan
at ginawa nyo pa ngang mga santo't mga santa
kya pla pati mga pari at mga madre eh pinagtitripan mo pa nga


:naughty: kyo na muna bahala dyaan
kasi wala parin unawa sa biblia until now tsk tsk tsk
OK ida time space warp muna tayu
ngayon din


« Last Edit: 08-22-18 11:14 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

08-23-18 06:38 AM
WongFeiLong
Full Member
 • Posts: 2453
 • Thanked: 74
 • Reputation: 0
[You are not allowed to view links. Register or Login]
:rofl: wala ng hahaba sa sinungaling mong faith at belief mong masama nga
sa kadahilanang
pati ang panginoon dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
ayaw mong palagpasin para lang maipasok mo mga larawang inanyuan nyo na ginawa nyong mga dios diosan
at ginawa nyo pa ngang mga santo't mga santa
kya pla pati mga pari at mga madre eh pinagtitripan mo pa nga


:naughty: kyo na muna bahala dyaan
kasi wala parin unawa sa biblia until now tsk tsk tsk
OK ida time space warp muna tayu
ngayon din
ukok. parang researcher ata ng sekta nyu.
nakikipag debate kuno, para makakuha ng tanong na posible itanong ng nagsusuri kung sakaling pumunta sa inyong bible study.

08-23-18 11:25 AM
ukok102nak
Full Member
 • Posts: 1339
 • Thanked: 3
 • Reputation: 0
:rofl: walang debate dito dahil wala ka namang standard na pinagbabatayan eh
tulad ng biblia o kun ano ano mga pinagkukuhanan mo ng mga faith and belief mo nga
na mukan Hindi mo naman kyang maipagtanggol

magtungo ka ng wizard forum at doon ka nga makipagdebate :haha:

:hmm: mag attend ka lang ng misa lage lagi at magtanong ka sa mga pari
kun baket kailangan yun mga larawang inanyuan sa loob ng simbahan at magtanong ka ulet
sa mga pari kun makapagmimisa ba kuno sa loob ng simbahan
kapag nagkataong walang mga larawang inanyuan na mga nakadisplay doon sa loob mismo ng mga simbahan


[You are not allowed to view links. Register or Login]
ukok. parang researcher ata ng sekta nyu.
nakikipag debate kuno, para makakuha ng tanong na posible itanong ng nagsusuri kung sakaling pumunta sa inyong bible study.
« Last Edit: 08-23-18 11:29 AM by ukok102nak »
At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak:
Datapuwa't kung sa Dios, ay hindi ninyo maiwawasak; baka pa kayo'y mangasumpungan na nangakikihamok laban sa Dios.

09-09-18 10:41 AM
pusero
Hero Member
 • Posts: 12918
 • Thanked: 778
 • Reputation: 10
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Willy Santiago ang Dating ADD na sabik na sabik ng mamuno kaya tumiwalag.

Tanong. Ano bang dapat takpan o yung dapat lambungan sa babae?

Kasi sa pasimula palang e, iginawa na ng Dios ang tao ng kasuutan o damit.

Genesis 3
21 At iginawa ng Panginoong Dios si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan.

So, ano kaya ang Pinalalambungan ngayon sa babae?

Itiniwalag yaan

Hindi tumiwalag

Ang tiniwalag gusto mo pang maging miembro eh itiniwalag ka mangangaral mo..

Kaya batse nah..

Itiniwalag yaan

Nagpapansin nalang yaan..

Walang indoctrination yung iglesia niyan

Namumulot nalang ng mga matatangay niya


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]

09-09-18 04:41 PM
cycle19
Sr. Member
 • Posts: 6293
 • Thanked: 212
 • Reputation: 1
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Itiniwalag yaan

Hindi tumiwalag

Ang tiniwalag gusto mo pang maging miembro eh itiniwalag ka mangangaral mo..

Kaya batse nah..

Itiniwalag yaan

Nagpapansin nalang yaan..

Walang indoctrination yung iglesia niyan

Namumulot nalang ng mga matatangay niya

Ah! ganun ba! Ba't naman natiwalag?
« Last Edit: 09-09-18 04:41 PM by cycle19 »

09-10-18 08:18 AM
pusero
Hero Member
 • Posts: 12918
 • Thanked: 778
 • Reputation: 10
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ah! ganun ba! Ba't naman natiwalag?
Akala niya nakukuha sa palakasan si bro ElisEo eh

Gusto niya siya ang pumalit sa liderato merun sa MCGI ,

As a Result itiniwalag yaan..

Bigyan ko info mga mambabasa nun tiniwalag yan.

Nagtayo ng sariling grupo at siya ang tumayong preacher ng grupo niya, pero dahil maasyado mataas talent fee

Itiniwalag siya ng miembro niya..

San ka nakakita ng preacher na itiniwalag nang miembro niya..

Sa kanya lang nangyari at dalawang beses pa ata kung tama pagkakatanda ko..

Ngayon nagtayo ng iglesia sa facebook yaan..

Nang hinge ng pera sa mga followers at liker sa facebook

Kaya wala na yaan..

Panis na yaan..

Tanungin mo cycle kung miembro niya yung thread starter ..
Matatawa ka sa sagot niyan


[You are not allowed to view links. Register or Login]
[You are not allowed to view links. Register or Login]

09-08-21 09:55 PM
Mabutingtao
Jr. Member
 • Posts: 166
 • Thanked: 1
 • Reputation: 0
Kaya mga amoy kulob karamihan ng member diyan kasi nga mahahaba ang buhok tapos di masyado naliligo... yung laway ipinapampakintab pa ng buhok..
Huwag sambahin si ELI SORIANO, hindi siya DIYOS!Huwag sambahin si ELI SORIANO, hindi siya DIYOS!

11-04-21 11:46 AM
footrugist91
Full Member
 • Posts: 1707
 • Thanked: 39
 • Reputation: 0
hindi pwede kasi nga may sexual fetish si soriano sa mga babae na mahahaba ang bolbol at mahaba ang buhok. kaya kapag nangangaral siya sa mga kasapi niya ng face to face at nakikita niya ang mga tagapakinig niya na puro mahahaba ang buhok ay nakakakuha siya ng sexual gratification at nilalabasan siya habang nangangaral.


EDIT:  PATAY NA PALA SI SORIANO?
KAYA NAMAN PALA DI NA ACTIVE SI PUSERO
« Last Edit: 11-04-21 11:47 AM by footrugist91 »

11-17-21 10:11 PM
ilyreno
Full Member
 • Posts: 954
 • Thanked: 15
 • Reputation: 0
Kaya ayaw ko maniwala sa sinasabi ng leader ng simbahan patungkol sa bible.  Grabe naman dilusyonal ang sinabi ni Soriano na keyso hihinto ang buhok ng babae, kung kaya pinapahaba ang buhok ng babae.  Pagkatapos, ang mga nakikinig naman ay oo ng oo lang porket kapag hindi nasunod o keyso hindi nabanggit ng leader, mapupunta na sa hell.  Ano ba iyan?  Saan niya ang nakuha na hihinto raw ang paghaba ng buhok ng babae?  Hindi totoo iyan.  Eresearch niyo ang longest hair sa Guiness World of record na kahit kuko nga, kapag hindi ipinagupit, hahaba na hahaba rin siya.

May tawag diyan.  For personal gain lang ata ang ginagawa ng leaders (hindi lang ata, may personal gain nga), hindi lang si Soriano kung bakit pati buhok ng babae ay pinapakialaman.  Kung baga, political.

Katulad ng virginity. O diba.  Sabi sa biblia, women must keep their virginity sa first husband, sabay paparusahan raw ni God ang babaeng hindi na virgin dahil hindi na malinis or keyso impure na daw siya pero in a political sense, ang nakakabenefit diyan is lalake dahil nga its a paternal law siya.  Law of men na for personal gain upang ma angkin nila na sa kanya at kanya lang ang babae na in fact, according to scientific explanation, meron different hymen and so, kung pinoportrayed nila na ang hymen ay palantandaan kung meron naka 1st sex ang babae o wala, well, myth lang siya.  Same lang ang babae at lalake na hindi mapaghahalata kung virgin siya o hinde.

Masyado nila tinatarget ang women sa bible pati pa naman sa buhok.  Sabagay, bible nga naman noh?  Nah.  Ganyan talaga.  Tanggap ko na ang mga non sense na pinagtatarget ng bible laban sa babae.  Hindi lang babae.  Homosexual din. 

Meron different hymen sa babae at meron doon na tipong kahit 1st sex ng babae sa lalake ay walang bleed talaga.
« Last Edit: 11-17-21 10:16 PM by ilyreno »
[You are not allowed to view links. Register or Login]

[You are not allowed to view links. Register or Login]