Topic: SHARE: Quotable QUOTES from the books I've read :-) (Read 7786 times)

02-19-16 09:54 AM
jayjy
Semi-Newbie
  • Posts: 15
  • Thanked: 2
  • Reputation: 0
¡°Ang laki sa layaw karaniwa¡¯y hubadsa bait at muni¡¯t sa hatol ay salat;masaklap na bunga ng maling paglingap,habag ng magulang sa irog na anak.¡± Florante at Laura ni Balagtas

01-12-17 09:56 PM
mackenzieJMM
Full Member
  • Posts: 1428
  • Thanked: 127
  • Reputation: 0